Eksjö kommuns logotyp

Elevråd

Elevrådets uppgift är att representera övriga elever på skolan. Genom elevrådet, i kombination med regelbundna klassråd, får eleverna inflytande i frågor som rör dem på skolan.

Elevråd finns på samtliga grundskolor och på Eksjö Gymnasium. Elevrådens protokoll förvaras på respektive skola och i respektive skolas elevplattform.

Rubrik plusbox

Innehåll plusbox

Rubrik

Innehåll plusbox

Rubrik 2 plusbox

Innehåll plusbox

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00