SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Barn- och ungdomssektorn

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: barn-ungdomssektorn@eksjo.se

Fax: 0381-166 00

Brukarråd inom förskola och skola

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan, familjedaghem och skolan.

I brukarrådet medverkar elever, föräldrar och personal. Föräldrarna representerar klassen, avdelningen eller gruppen. Rektor och personal representerar arbetsplatsen. Eleverna i brukarrådet är också med i skolans elevråd. Vid behov deltar en kontaktpolitiker från kommunstyrelsens barn- och ungdomsnämnd.

Varje brukarråd bestämmer vilka frågor som de vill jobba med och hur de vill lägga upp sitt arbete. Varje brukarråd bestämmer också hur ordförande och vice ordförande utses och hur lång mandattiden ska vara. Vid varje sammanträde förs protokoll.

Ärenden som kan behandlas av brukarrådet

  • Vara delaktig i verksamhetens kvalitetsarbete.
  • Ge förslag på hur barnen/eleverna ska få ökat inflytande och ansvar.
  • Uppmärksamma stämning och relationer inom verksamheten.
  • Stimulera och arrangera gemensamma aktiviteter.
  • Följa upp trafik- och skolskjutsfrågor.
  • Föra en dialog om budgetfrågor.
  • Påverka politiska förslag som rör den enskilda förskolan/skolan innan beslut har fattats.
  • Skapa kontakt med andra brukarråd.

Dokumentmallar för brukarråd

Storbrukarråd

En gång per termin har Eksjö kommun storbrukarråd. Ett storbrukarråd för Eksjö tätort, Hult och Höreda, samt ett storbrukarråd för Hjältevad, Ingatorp och Mariannelund. Uppgiften är att vara ett forum för samråd för hela kommunen.

Till storbrukarrådens möten utses representanter från de olika brukarråden. Storbrukarråden organiseras av barn- och ungdomsnämnden. Ordförande för barn- och ungdomsnämnden leder mötena. Medverkar gör även skolchef och sekreterare från barn- och ungdomssektorn.

Protokoll

Grundskolornas och grundsärskolornas brukarråd

Datum för kommande brukarråd och protokoll finns publicerade vid respektive brukarråd.

Furulundsskolans brukarråd

Grevhagsskolans och grundsärskolans brukarråd

Hultskolans brukarråd

Höredaskolans brukarråd

Ingatorpsskolans brukarråd

Linnéskolans brukarråd

Norrtullskolans brukarråd

Prästängsskolans brukarråd

Förskolornas och familjedaghemmens brukarråd

Datum för kommande brukarråd och protokoll finns publicerade vid respektive brukarråd.

Baronens och Slottets brukarråd

Kommande brukarråd

Datum för kommande brukarråd anslås på förskolan.

Protokoll

Blåsippans och Kvarnarps brukarråd

Bullerbyn, Skogsgläntan och Getingens brukarråd

Kommande brukarråd

Datum för kommande brukarråd anslås på förskolan.

Protokoll

Delfinen, Kullalyckan och familjedaghemmens brukarråd

Eken och Stocksnäs brukarråd

Galaxens brukarråd

Hult förskolas brukarråd

Sunnanäng och Värne familjedaghems brukarråd

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 6 december 2018

Brukarråd inom förskola och skola i Eksjö kommun

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan, familjedaghem och skolan.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Kontaktcenters öppettider vid jul- och nyårshelgerna

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.