LYSSNA

Information från Eksjö kommun och polisen till föräldrar med ungdomar i grund- och gymnasieskolan

For information in other languages, please click on Translate in the site's menu to read more.

Hej!

Vi står återigen inför en sommar präglad av pandemin och de allmänna råd och rekommendationer som gäller i samhället. Tack vare de anpassningar av smittskyddsåtgärder som gäller från 1 juni 2021 kan kommunen i år erbjuda fritidsaktiviteter för ungdomar både i Eksjö och Mariannelund. Här hittar ni mer information om aktiviteter och tider. Aktiviteterna är anpassade utifrån de restriktioner som för närvarande gäller, och självklart är alla som deltar i aktiviteterna friska och helt utan symtom.

I enkäter som genomförts bland ungdomar i kommunen ser vi att pandemin har haft en viss negativ inverkan på ungdomars fysiska och psykiska hälsa. Även fritidsaktiviteter och relationer med vänner har påverkats negativt. Vi hoppas därför att många unga tar chansen att träffas och delta i de aktiviteter som erbjuds under sommaren.

Vi har under året också uppmärksammat att ungdomar i större utsträckning samlas på olika platser i kommunen och tyvärr förekommer mer skadegörelse än tidigare. Även om inte din ungdom gör fel, så vill vi uppmärksamma dig som vårdnadshavare på att vi behöver hjälpas åt att skapa en lugn och trygg miljö för alla våra ungdomar. Detta för att de inte ska hamna i situationer där de på olika sätt kan hamna i utsatthet som påverkan av droger, alkohol, hot, våld eller sexuella övergrepp.

Vi ber er därför att vara extra uppmärksamma på vilka sammanhang era ungdomar och deras kompisar befinner sig i. Var nyfikna på var de är och tillsammans med vem. Våga fråga och besök gärna friluftsområden, badplatser och parker där ni tror eller vet att ungdomar befinner sig! Ju fler vuxna som rör sig ute, desto mindre risk för att ungdomar råkar illa ut eller att skadegörelsen i kommunen ökar. Har ni vägarna förbi Storegårdsområdet eller Furulundsskolan när kommunens fritidsaktiviteter pågår får ni gärna visa er närvaro, även om medarbetare från kommunen finns på plats.

Om ni får vetskap om, upplever att det är eller misstänker att det kan bli stökigt, om ni känner en oro eller bara behöver råd och stöd, vill vi att ni kontaktar:

Eksjö kommun: Telefon 0381-360 00 (måndag–fredag, klockan 8.00–16.00), e-post: kommun@eksjo.se

Polismyndigheten: Ring 114 14 när du behöver nå polisen och det inte är akut, om du exempelvis vill lämna ett tips eller göra en anmälan. Vid pågående brott eller akuta situationer ring 112.

Vi hoppas kunna göra skillnad tillsammans med er vårdnadshavare för att skapa en lugn och trygg sommar för barn och ungdomar i Eksjö kommun.

Med vänlig hälsning
Eksjö kommun och Polismyndigheten
genom

Bengt-Olov Södergren
Skolchef

Patrik Hedström
Socialchef

Nina von Krusenstierna
Sektorchef tillväxt- och utvecklingssektorn

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Brev till vårdnadshavare

Information från Eksjö kommun och polisen till föräldrar med ungdomar i grund- och gymnasieskolan

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.