LYSSNA

Information för dig som företagare

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the site's menu.

Rådgivning och stöd till företagare

Företagare i kommunen är välkomna att kontakta näringslivsenheten för rådgivning och stöd, antingen genom att skicka ett mejl eller ringa vardagar mellan klockan 8–16. Du som företagare kan också kontakta näringslivsenheten för att bli lotsad till rätt instans gällande åtgärder som kommunen vidtar.

Ida Fredman, telefon 0381-362 71, e-post: ida.fredman@eksjo.se
Maria Lindholm, telefon 0381-368 20, e-post: maria.lindholm@eksjo.se
Marie Brask, telefon 0381-368 22, e-post: marie.brask@eksjo.se

Företagsjouren

Företagsjouren är en neutral samtalspartner som bemannas av rådgivare med många års erfarenhet av företagande. Företagsjourens uppdrag är att stötta små och medelstora företag samt gröna näringar med tyngdpunkt på det professionella lantbruket, till att undanröja det akuta problem som företaget står inför. Företagsjouren är verksamma i alla tretton kommuner i Jönköpings län. Stödet från Företagsjouren är kostnadsfritt och arbetet bedrivs under sekretess. Mer information om Företagsjouren finns på Region Jönköpings läns webbplatslänk till annan webbplats

Länsöverskridande nätverk

Eksjö kommuns näringslivsenhet deltar i länsöverskridande nätverk med Region Jönköpings län och Länsstyrelsen för att sprida information till företagen i Eksjö kommun kring de åtgärdspaket som riksdag och regering anslår. Inspel vidarebefordras också regelbundet till regeringen.

Om det finns förslag och tankar på åtgärder som skulle stötta din bransch, kontakta i första hand näringslivschef Marie Brask, marie.brask@eksjo.se.

Möjlighet till anstånd med betalning

Företag i kommunen kan ansöka om anstånd med betalning av vissa avgifter inom kommunalt vatten och avlopp, elnät, fjärrvärme, sophämtning och viss kommunal tillsyns- och tillståndsverksamhet. Anstånd beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta. Kontakta utställaren av fakturan för mer information.

Möjlighet till kortare betalningstider

Eksjö kommun har en generös hållning till kortare betalningstider till leverantörer om behovet finns. Kontakta beställande verksamhet för mer information.

Möjlighet att skjuta upp tillsynsbesök

Eksjö kommun tar hänsyn till företags olika förutsättningar till att ta emot besök och kan skjuta upp tillsynsbesök som inte är helt nödvändiga. En bedömning om en tillsyn är lämplig överhuvudtaget, och vilken typ av tillsyn som bör utföras, kommer att göras i varje enskilt fall.

Begränsning av besökare hos butiker och gym m.fl.

Fredagen den 8 januari 2021 antog tiksdagen den nya så kallade pandemilagen. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning, kallad ”begränsningsförordningen”, som gäller från den 10 januari 2021. Den nya förordningen innehåller regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster. Folkhälsomyndigheten har med stöd av begränsningsförordningen tagit fram detaljerade föreskrifter.

De nya reglerna innebär att berörda verksamheter bland annat är skyldiga att:

 • Beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.
 • Se till att maxantalet inte överskrids.
 • Tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.
 • Tillhandahålla handsprit eller handtvätt vid entrén.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över föreskrifterna. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Mer information

Tillsyn av restauranger, caféer och barer

För serveringsställen finns en särskild lagstiftning från och med den 1 juli 2020, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats. Reglerna gäller näringsverksamheter som serverar mat och dryck till allmänheten och där förtäring kan ske på stället. Även serveringsställen som inte har tillstånd att servera alkohol omfattas av reglerna.

Till denna lag har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.länk till annan webbplats Föreskrifterna innebär i korthet att serveringsställen måste undvika trängsel och minimera risken för smittspridning genom olika åtgärder. Från och med den 24 december är maxantalet i ett sällskap på restaurang fyra personerlänk till annan webbplats.

Från och med den 1 juli 2020 har kommunen hela ansvaret för att serveringsställen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I Eksjö kommun är det samhällsbyggnadssektorns miljöenhet som ansvarar för tillsynen. Om reglerna inte följs har Eksjö kommun rätt att fatta beslut som bland annat kan innebära stängning av verksamheten.

Frågor och svar om regler för restauranger, barer och caféer, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Så här kan du som gäst anmäla trängsel

Om du uppmärksammar trängsel och vill lämna ett klagomål kan du kontakta kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 0381-360 00 eller skicka ett mejl till kommun@eksjo.se. Du kan också lämna in klagomål anonymt via kommunens e-tjänst för synpunkterlänk till annan webbplats. Välj ”Klagomål inom hälso- och miljöskydd”.

Förbud mot alkoholförsäljning från klockan 20

Från och med den 24 december 2020 förbjuds alkoholförsäljning från och med klockan 20.00 på serveringsställenlänk till annan webbplats. Mellan den 20 november till den 23 december gällde förbudet från klockan 22.00.

Möjlighet att låna marknadsstånd / handelsbodar

Eksjö kommun erbjuder handlare att låna marknadsstånd/handelsbodar från Eksjö Museum. Målsättningen är att handlarna i kommunen på ett enkelt sätt ska kunna erbjuda försäljning av vissa varor utomhus till de kunder som inte vill gå in i aktuell butik.

 • Det finns ett begränsat antal marknadsstånd/handelsbodar för utlåning. Dessa lånas ut i turordning utifrån bokningstillfälle.
 • Erbjudandet gäller samtliga handlare i hela kommunen.
 • Stånden/bodarna sätts upp efter bokning. Placering sker utifrån aktuell butiks förutsättningar med hänsyn till bland annat tillgänglighet och framkomlighet för räddningstjänst.
 • Eksjö kommun säkerställer att nödvändiga polistillstånd lämnas in.

Att tänka på vid försäljning av livsmedel:

 • Undvik beredning utomhus. Gör så mycket som möjligt inomhus i ordinarie beredningslokaler.
 • Förpacka livsmedlen så mycket som möjligt, innan förvaring/försäljning utomhus.
 • Förvara livsmedlen i rätt temperatur. Är det kallt ute finns inget behov av kylskåp.
 • Förpackade livsmedel behöver inte vara märkta, men korrekt information ska kunna lämnas till kunden, till exempel innehållsförteckning. Extra viktigt med allergener.

För mer information och bokning:

Thomas Hanzen, kulturchef
Telefon: 0381-361 09

Information från andra organisationer

Här finns ett antal länkar samlade där du som företagare i Eksjö kommun kan hitta viktig information.

Verksamt.selänk till annan webbplats samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information som är viktig för dig som företagare att känna till.

Företagsjourenlänk till annan webbplats är en neutral samtalspartner som bemannas av rådgivare med många års erfarenhet av företagande.

Tillväxtverketlänk till annan webbplats informerar om vad som gäller för korttidspermittering.

Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats för dialog med regeringen angående för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

Organisationen Företagarnalänk till annan webbplats har samlat artiklar gällande påverkan på svenska småföretagare.

Almilänk till annan webbplats ger information till dig som behöver finansiellt stöd på grund av krisen.

Skatteverketlänk till annan webbplats informerar om vad som är viktigt för dig som företagare att känna till utifrån deras regelverk.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang.

Information från Försäkringskassanlänk till annan webbplats angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Svensk Handels länk till annan webbplatssamlade information som covid-19 för dig som arbetsgivare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats har tagit fram ett underlag till stöd för hur du som företagare kan planera din verksamhet säkert och i krissituationer

Informationen senast uppdaterad: 8 februari 2021, klockan 18.40

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Information för dig som företagare

Information om vad som gäller för näringsliv angående coronaviruset covid-19

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.