Logotyp Eksjö kommun

Information för dig som företagare

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the site's menu.

Rådgivning och stöd till företagare

Näringslivsenheten välkomnar företagare i kommunen att skicka ett mejl för rådgivning och stöd eller att ringa på måndagar mellan klockan 8–16.

Ida Fredman, telefon 0381-362 71, e-post: ida.fredman@eksjo.se
Maria Lindholm, telefon 0381-368 20, e-post: maria.lindholm@eksjo.se
Marie Brask, telefon 0381-368 22, e-post: marie.brask@eksjo.se

Nationella företagsakuten

Till Nationella företagsakuten kan du vända dig till som har akuta problem i ditt företag med anledning av covid-19. Företagsakuten hjälper dig bland annat i frågor om stöd och regelverk, finansiering, personal, juridik och hälsa. Nationella företagsakuten drivs av Region Jönköpings län med finansiering via Tillväxtverket. Nationella företagsakutenlänk till annan webbplats

Information från andra organisationer

Här finns ett antal länkar samlade där du som företagare i Eksjö kommun kan hitta viktig information.

Verksamt.selänk till annan webbplats samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information som är viktig för dig som företagare att känna till.

Nationella företagsakutenlänk till annan webbplats är ett samarbete mellan Region Jönköpings län och Tillväxtverket. Dit kan du som har akuta problem i ditt företag med anledning av covid-19 vända dig.

Tillväxtverketlänk till annan webbplats informerar om vad som gäller för korttidspermittering.

Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats för dialog med regeringen angående för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

Organisationen Företagarnalänk till annan webbplats har samlat artiklar gällande påverkan på svenska småföretagare.

Almilänk till annan webbplats ger information till dig som behöver finansiellt stöd på grund av krisen.

Skatteverketlänk till annan webbplats informerar om vad som är viktigt för dig som företagare att känna till utifrån deras regelverk.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang.

Information från Försäkringskassanlänk till annan webbplats angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Möjlighet till anstånd med betalning

Företag i kommunen kan ansöka om anstånd med betalning av vissa avgifter inom kommunalt vatten och avlopp, elnät, fjärrvärme, sophämtning och viss kommunal tillsyns- och tillståndsverksamhet. Anstånd beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta. Kontakta utställaren av fakturan för mer information.

Tillsyn av restauranger, caféer och barer

För serveringsställen finns en särskild lagstiftning från och med den 1 juli 2020, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats. Reglerna gäller näringsverksamheter som serverar mat och dryck till allmänheten och där förtäring kan ske på stället. Även serveringsställen som inte har tillstånd att servera alkohol omfattas av reglerna.

Till denna lag har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.länk till annan webbplats Föreskrifterna innebär i korthet att serveringsställen måste undvika trängsel och minimera risken för smittspridning genom olika åtgärder.

Från och med den 1 juli 2020 har kommunen hela ansvaret för att serveringsställen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I Eksjö kommun är det samhällsbyggnadssektorns miljöenhet som ansvarar för tillsynen. Om reglerna inte följs har Eksjö kommun rätt att fatta beslut som bland annat kan innebära stängning av verksamheten.

Frågor och svar om regler för restauranger, barer och caféer, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Så här kan du som gäst anmäla trängsel

Om du uppmärksammar trängsel och vill lämna ett klagomål kan du kontakta kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 0381-360 00 eller skicka ett mejl till kommun@eksjo.se. Du kan också lämna in klagomål anonymt via kommunens e-tjänst för synpunkterlänk till annan webbplats. Välj ”Klagomål inom hälso- och miljöskydd”.

Förbud mot alkoholförsäljning från klockan 22

Sedan den 20 november 2020 gäller förbud mot servering av alkohol som omfattas av alkohollagenlänk till annan webbplats, till exempel spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat mellan klockan 22.00 och 11.00. Förbudet gäller till utgången av februari 2021.

Marknadsstånd / handelsbodar

Eksjö kommun erbjuder handlare att låna marknadsstånd/handelsbodar från Eksjö Museum. Målsättningen är att handlarna i kommunen på ett enkelt sätt ska kunna erbjuda försäljning av vissa varor utomhus till de kunder som inte vill gå in i aktuell butik.

  • Det finns ett begränsat antal marknadsstånd/handelsbodar för utlåning. Dessa lånas ut i turordning utifrån bokningstillfälle.
  • Erbjudandet gäller samtliga handlare i hela kommunen.
  • Stånden/bodarna sätts upp efter bokning. Placering sker utifrån aktuell butiks förutsättningar med hänsyn till bland annat tillgänglighet och framkomlighet för räddningstjänst.
  • Eksjö kommun säkerställer att nödvändiga polistillstånd lämnas in.

Att tänka på vid försäljning av livsmedel:

  • Undvik beredning utomhus. Gör så mycket som möjligt inomhus i ordinarie beredningslokaler.
  • Förpacka livsmedlen så mycket som möjligt, innan förvaring/försäljning utomhus.
  • Förvara livsmedlen i rätt temperatur. Är det kallt ute finns inget behov av kylskåp.
  • Förpackade livsmedel behöver inte vara märkta, men korrekt information ska kunna lämnas till kunden, till exempel innehållsförteckning. Extra viktigt med allergener.

För mer information och bokning:

Thomas Hanzen, kulturchef
Telefon: 0381-361 09

Informationen senast uppdaterad: 24 november klockan 07.35

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00