LYSSNA

Information om förskola och skola

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please click on Translate in the site's menu to read more.

Om barnet/eleven blir sjuk

För att minska risken för smittspridning av covid-19 uppmanar Folkhälsomyndigheten alla människor att vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas, och att vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, nästäppa, illamående och muskel- och ledvärk. Nedan finns en vägledning om barn/elever insjuknar med något av dessa symtom.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp, kontakta behandlande läkare för råd.

Barn som går i förskoleverksamhet (förskola/familjedaghem)

Har barnet symtom som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, illamående eller värk i muskler och leder?

 • Nej. Barnet är välkommen till förskoleverksamheten.
 • Ja. Barnet ska stanna hemma så länge hen har symtom och sedan ytterligare två dygn helt utan symtom. Om det har gått sju dagar sedan första symtomen, och barnet har ett gott allmäntillstånd och det har gått minst två dagar utan andra symtom, så kan barnet gå tillbaka till förskoleverksamhet även om hen har kvar lite lätt snuva eller torrhosta.

Om provtagning på förskolebarn
Prov kan tas på barn i alla åldrar, men provtagning rekommenderas främst för barn från förskoleklass och uppåt. Barn i förskoleverksamhet har ofta många förkylningsperioder och det kan vara svårt att avgöra när det är aktuellt med provtagning för covid-19. Provtagningen upplevs dessutom ofta som obehaglig för barn. Därför rekommenderar Region Jönköpings län att barn i förskoleverksamhet i första hand stannar hemma vid symtom som liknar covid-19, utan testning. Det är Region Jönköpings län som ansvarar för provtagning. Kontakta vårdcentralen för rådgivning och bedömning om ditt barn ska provtas eller inte.

Elever som går i grundskola och gymnasium

Har eleven symtom som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, illamående eller värk i muskler och leder?

 • Nej. Eleven är välkommen till skolan.
 • Ja. Provtagning för covid-19 kan tas på barn i alla åldrar, men rekommenderas främst för barn från förskoleklass och uppåt. Även elever som har vaccinarets ska lämna prov. Det är Region Jönköpings län som ansvarar för provtagning. Läs mer om provtagning på 1177 Vårdguiden: 1177 Vårdguiden – Lämna prov för covid-19 Länk till annan webbplats. Elever som haft konstaterad covid-19 inom de senaste sex månaderna behöver vanligtvis inte lämna prov och kan återgå till skolan när eleven mår bra och inte längre har feber.

Har eleven provtagits för covid-19?

 • Ja. Eleven ska stanna hemma tills svar har kommit.
  • Var testet postivt?
   • Ja. Följ riktlinjerna från Region Jönköpings län/Vårdcentralen. Eleven ska stanna hemma den tid som anges innan hen kommer tillbaka till skolan.
   • Nej. Om eleven har ett gott allmäntillstånd, känner sig frisk och endast har lindriga symtom, till exempel lätt snuva, kan eleven komma tillbaka till skolan.
 • Nej. Eleven ska stanna hemma så länge hen har symtom och sedan ytterligare två dygn helt utan symtom. Om det har gått sju dagar sedan första symtomen, och eleven har ett gott allmäntillstånd och det har gått minst två dagar utan andra symtom, så kan eleven gå tillbaka till skolan även om hen har kvar lite lätt snuva eller torrhosta.

På Folkhälsomyndigheten webbplats finns information om hur länge vuxna och barn ska stanna hemma vid symtom eller om de har blivit sjuka i covid-19. Länk till annan webbplats.

Barn och elever som insjuknar under dagen

Som vanligt kommer personal i förskola och skola att kontakta berörda vårdnadshavare om barnet/eleven insjuknar eller allmäntillståndet försämras under dagen. Även barn/elever med utbrott av lindriga symtom kommer att skickas hem.

Vid sjukdom hos hushållsmedlem

I väntan på provsvar: Symtomfria barn är välkomna i förskoleverksamhet och symtomfria elever ska vara i skolan. Alla familjemedlemmar ska vara extra uppmärksamma och gå hem vid minsta symtom.
Vid konstaterad smitta: Ovaccinerade barn och vuxna ska stanna hemma. Sjukvården kommer att ge mer information om vad som gäller.

Uppdatera era kontaktuppgifter

Via verksamhetssystemet Tieto Education kan förskolan skicka ut information till dig som vårdnadshavare. Se gärna till att du har aktuella kontaktuppgifter registrerade i Tieto Education så att du säkert får informationen som skickas via detta system. Guide, ändra kontaktuppgifter i Tieto Education

Informationen på sidan uppdaterades senast: 30 september 2021, klockan 8.50

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Information om förskola och skola

Information om vad som gäller för förskola och skola angående coronaviruset covid-19

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.