Logotyp Eksjö kommun

Information om förskola och skola

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please click on Translate in the site's menu to read more.

Om barnet/eleven blir sjuk

Vägledning om barn/elev bli sjuk

För att minska risken för smittspridning av covid-19 uppmanar Folkhälsomyndigheten alla människor att vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta, halsont, snuva och sjukdomskänsla, och att vid sådana symtom hålla sig hemma. Nedan finns en vägledning om barn/elever insjuknar med något av dessa symtom.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp, kontakta behandlande läkare för råd

Barn i förskoleverksamhet (förskola/familjedaghem)

Har barnet symtom på luftvägsinfektion som hosta, feber, andningsbesvär, halsont eller sjukdomskänsla?

 • Nej. Barnet är välkommen till förskoleverksamheten.
 • Ja. Barnet ska stanna hemma tills hen känner sig frisk och har varit utan feber minst ett dygn. Barnet kan fortfarande ha vissa luftvägssymtom som hosta så länge allmäntillståndet tillåter vistelse i förskoleverksamhet.

Om provtagning på förskolebarn
Barn som inte har börjat skolan behöver som regel inte testa sig för covid-19. Det är Region Jönköpings län som ansvarar för provtagning. Kontakta vårdcentralen för rådgivning och bedömning om du är osäker om ditt barn ska provtas eller inte.

Elever i grundskola och gymnasium

Har eleven symtom som hosta, feber, andningsbesvär, halsont, snuva eller sjukdomskänsla?

Har eleven provtagits för covid-19?

 • Ja. Eleven ska stanna hemma tills svar har kommit.
  • Var testet postivt?
   • Ja. Följ riktlinjerna från Region Jönköpings län/Vårdcentralen. Eleven ska stanna hemma den tid som anges innan hen kommer tillbaka till skolan.
   • Nej. Eleven ska stanna hemma tills hen känner sig frisk och har varit utan feber minst ett dygn. Eleven kan fortfarande ha vissa luftvägssymtom som hosta så länge allmäntillståndet tillåter vistelse i verksamheten
 • Nej. Eleven ska stanna hemma så länge hen har symtom och sedan ytterligare två dygn helt utan symtom. Om det har gått sju dagar sedan första symtomen, och eleven har ett gott allmäntillstånd och det har gått minst två dagar utan andra symtom, så kan eleven gå tillbaka till skolan även om hen har kvar lite lätt snuva eller torrhosta.

På Folkhälsomyndigheten webbplats finns information om hur länge vuxna och barn ska stanna hemma vid symtom eller om de har blivit sjuka i covid-19. Länk till annan webbplats.

Barn och elever som insjuknar under dagen

Som vanligt kommer personal i förskola och skola att kontakta berörda vårdnadshavare om barnet/eleven insjuknar eller allmäntillståndet försämras under dagen. Även barn/elever med utbrott av lindriga symtom kommer att skickas hem.

Vid sjukdom hos hushållsmedlem

I väntan på provsvar: Symtomfria barn är välkomna i förskoleverksamhet och symtomfria elever ska vara i skolan. Alla familjemedlemmar ska vara extra uppmärksamma och gå hem vid minsta symtom.
Vid konstaterad smitta: Ovaccinerade barn och vuxna ska stanna hemma. Sjukvården kommer att ge mer information om vad som gäller.

Uppdatera era kontaktuppgifter

Via verksamhetssystemet Tieto Education kan förskolan skicka ut information till dig som vårdnadshavare. Se gärna till att du har aktuella kontaktuppgifter registrerade i Tieto Education så att du säkert får informationen som skickas via detta system. Guide, ändra kontaktuppgifter i Tieto Education

Informationen på sidan uppdaterades senast: 21 november, klockan 23.50

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00