LYSSNA

Information om vård och omsorg

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the site's menu.

Besök på särskilda boenden (äldreboenden)

Från den 1 oktober är det åter möjligt att genomföra besök på särskilda boenden (äldreboenden). Till de särskilda boendena hör Almgården, Marieberg och Mogården i Eksjö tätort, och Solgården i Ingatorp. För att begränsa riskerna för smittspridning måste besöken genomföras på ett säkert sätt.

För att besöken på särskilda boenden ska bli så trygga och säkra som möjligt för våra boende vill vi framhålla vikten av att:

 • Du som besökare är helt symtomfri vid besök på våra särskilda boenden.
 • Besök utomhus även fortsättningsvis rekommenderas.
 • Ni inte bör vara fler besökare samtidigt än att ni kan hålla avstånd till er anhörige.

Rutiner vid besök på särskila boenden från 1 oktober

 • Eksjö kommuns särskilda boenden kommer att ha sina entréer stängda. När du som besökare kommer till ett boende kommer personal och möter upp dig när du har tryckt på porttelefonen.
 • Innanför entréen kommer en behållare med handsprit att finnas. Du som besökare ska sprita händerna när du kommer in.
 • Alla besök ska ske i din anhöriges lägenhet och personal kommer att visa dig vägen dit. Du får inte träffa andra på boendet eller vara i gemensamma utrymmen på den enhet som du besöker.
 • När du kommer in i din anhöriges lägenhet ska du som besökare tvätta och sprita händerna.
 • Innan du avslutar besöket och lämnar lägenheten ska du tvätta och sprita dina händer igen.

Dessa rutiner är framtagna för att vi ska kunna genomföra säkra och trygga besök.
Observera att rutinerna kan komma att ändras om ett virusutbrott skulle uppstå.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur smittspridning vid besök på äldreboenden kan förhindraslänk till annan webbplats

Hur kan anhöriga få kontakt med en närstående?

För att komma i kontakt med en närstående som bor på ett särskilt boende, använd telefonnumret som du har till den enhet där han eller hon bor. De särskilda boendena arbetar för att möjliggöra för dig som anhörig att komma i kontakt även via Skype och Facetime. Kontaktvägen är densamma som till enheten.

Gäller besöksrutinerna även trygghetsboenden?

Besöksrutinerna gäller inte på trygghetsboendena Bobinen, Snickaren och Tuvan.

Får anhöriga besöka en närstående utomhus?

Det finns möjlighet för dig som anhörig att besöka din närstående vid särskilda besöksutrymmen utomhus som finns vid varje särskilt boende. Besöksutrymmet utomhus är en plats där ett avstånd om 2,5 meter mellan den närstående och dig som anhörig upprätthålls utifrån gällande riktlinjer.

Varje enskilt särskilt boende beslutar själv om hur många besöksutrymmen utomhus som kan tillhandahållas, och på vilka tidpunkter på dygnet som de används. Ingen närvarande vid besöken får uppvisa några förkylningssymtom.

Ta kontakt med det särskilda boende där din närstående bor för mer information.

Kan man ha underhållning utomhus?

Ja, avdelningsvis.

Ska inflyttning och utflyttning ske som vanligt?

Ja.

Får tandvården besöka brukarna?

Ja.

Ska välkomstsamtal genomföras?

Ja, men med anhöriga med på telefon eller Skype/videosamtal.

Ska fotvård erbjudas som vanligt på boendet?

Ja, medicinsk fotvård.

Ska hårvård erbjudas som vanligt på boendet?

Det är tillåtet för frisörer att erbjuda hårvård på de särskilda boendena, men under vissa restriktioner. Ta kontakt med respektive boende för mer information.

Får vaktmästare eller servicepersonal komma in?

Ja, om det är tjänsteärende. Det är viktigt att personalen informerar vaktmästaren eller servicepersonal om ärendet ska göras på rum hos brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Restauranger öppna från 12 oktober

Från och med måndag den 12 oktober är restaurangerna på trygghetsboendena Snickaren, Tuvan och Bobinen åter öppna för besök. Åtgärder har vidtagits för att minska risken för smittspridning bland gästerna, bland annat markeringar i golvet för att avstånd ska hållas i köer. Gästerna uppmanas också att följa restaurangernas riktlinjer vid besöket.

Restaurangen på det särskilda boendet Solgården håller fortsatt stängt, men erbjuder även fortsättningsvis matlåda för avhämtning.

Secondhandbutiken Retro är tillfälligt stängd

Seconhandbutiken Retro har stängt tills vidare. I samband med detta tar Retro under denna period inte heller emot saker till försäljning och hämtar inte saker till försäljning.

Café i12 tillfälligt stängt

Café i12 har stängt för besök från allmänheten tills vidare. Den dagliga verksamheten kommer att fortgå.

Dagverksamheter tillfälligt stängda

Dagverksamheterna vid Talgoxen, Elvings och Bobinen är stängda tills vidare.

Aktiviteter särskilda boenden/träffpunkter inställda

För att minska risken att sprida smitta bland de mest sårbara är alla aktiviteter på särskilda boenden och träffpunkter tills vidare inställda.

Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Som en följd av Folkhälsomyndighetens allmänna råd har de flesta aktiviteter för personer med funktionsnedsättning ställts in. Om aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Flyktingmottagning

Flyktingmottagningen är tills vidare stängd för fysiska besök. Istället hänvisas besökare att ta kontakt via telefon 0381-362 18 eller via e-post socialasektorn@eksjo.se

Hjälp med att handla mat och medicin

Vid störningar och kriser bör alla ta ett gemensamt ansvar och hjälpa varandra. Eksjö kommun uppmanar därför anhöriga, vänner eller grannar att hjälpa de som är påverkade av den rådande pandemin med att handla den mat och andra förnödenheter som krävs till de individer som av olika anledningar bör undvika kontakter med andra. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om riskgrupper.länk till annan webbplats

Beställning via Eksjö kommun

Tillsammans med föreningar och andra frivilliga i kommunen samordnar Eksjö kommun inköp och hemkörning av mat och medicin till dig som tillhör en riskgrupp inte har någon i din närhet som kan hjälpa till.

Behöver du hjälp med inköp av mat och medicin, kontakta Eksjö kommun på telefonnummer 0381-364 00, måndag–torsdag, klockan 9.00–12.00. Du kan även göra en beställning via vår e-tjänst i Självservice.

Betalning av köpta varor sker genom faktura. I de fall betalning uteblir kommer sedvanlig påminnelseavgift att utgå.

Hemkörning av varor sker tisdagar och torsdagar mellan klockan 9.00-16.00. Det utgår ingen kostnad för hemkörning av varorna.

Detta är en tillfällig lösning. Eksjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att arbetet angående hjälp med inköp och hemkörning kan komma att förändras eller upphöra med kort varsel.

Information om hemhandling under jul och nyår
Vi uppmuntrar samtliga som behöver hjälp med inköp och hemkörning av mat och medicin att beställa basvaror under vecka 51, och endast färskvaror och det absolut nödvändigaste under vecka 52–53. Detta för att det under dessa veckor finns risk för trängsel i butikerna.

 • Vecka 52 går det bra att ringa in sin beställning under måndag–onsdag mellan klockan 9–12. Inköp och hemkörning genomförs på tisdag 22 december, och om behov finns även onsdag den 23 december.
 • Vecka 53 går det bra att ringa in sin beställning under måndag–onsdag mellan klockan 9–12. Inköp och hemkörning genomförs på tisdag 29 december, och om behov finns även onsdag den 30 december.
 • Vecka 1, 2021 går det bra att ringa in sin beställning under måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 9–12. Inköp och hemkörning genomförs på tisdag 1 januari 2021, och om behov finns även torsdag 7 januari 2021.

Möjlighet att få mat hemkörd om du bor på landsbygden

Bor du på landsbygden kan du beställa mat från landsbygdens livsmedelsbutiker. I Eksjö kommun är det Hulthallen i Hult och Lundbergs livs i Hjältevad som erbjuder hemkörning. Det kostar inget extra för dig som beställer.

Eksjö kommun och Region Jönköpings län ger ett så kallat hemsändningsbidrag till butikerna i Hult och Hjältevad. Bidraget täcker kostnaden för att transportera ut livsmedlen.

För att få maten hemsänd till dig gäller detta:

 • hemsändningen avser hushåll med längre än 1,5 kilometer till närmaste livsmedelsbutik.
 • ersättning kan även ges vid hemsändning till personer med kortare avstånd om särskilda skäl föreligger
 • en leverans per hushåll och vecka
 • hemsändningen organiseras av butiksinnehavare/livsmedelshandlare på lämpligt sätt
 • hemsändningen gäller från den livsbutik som är närmast bostaden och som erbjuder denna service
 • hemsändning gäller endast till åretruntboende

Ta kontakt med respektive butik om du har frågor.

Smittskyddsrutiner

Eksjö kommun följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkt och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Dropp- och kontaktsmitta

Covid-19 är en dropp- och kontaktsmitta mellan människor. För att bli smittad av covid-19 måste smittämnet hamna på slemhinnor i ögon, näsa eller mun.

Dropp- och kontaktsmitta förebyggs främst genom att följa basala hygienrutiner i kombination med skyddsutrustning som skyddar mot stänk mot ansiktet, tillsammans med goda rutiner för rengöring och desinfektion av ytor och utrustning.

Visir ska användas i nära omvårdnadssituationer och ansiktsnära omvårdnadssituationer

Medarbetare som arbetar i nära omvårdnadssituationer och ansiktsnära omvårdnadssituationer inom sociala sektorn ska från och med vecka 23 börja använda visir i arbetet. Syftet med visir är att förhindra smittspridning mellan medarbetare och brukare/patient. Visiren ska användas hos brukare/patienter som inte är misstänkt eller bekräftat smittade av covid-19. I dessa fall ska full skyddsutrustning användas.

Ser man till exempel en medarbetare med visir så innebär det alltså inte att de har gjort ett besök hos en individ som är smittad, utan detta är en rutin som har införts.

Provtagning

Region Jönköpings län gör bedömning om vilka som är aktuella för provtagning. Vid en konstaterad smitta efter provtagning ansvarar smittskydd vid Region Jönköpings län för vidare hantering och smittspårning.

Alla brukare som ska till särskilt boende för växelvård kommer från och med den 6 juli att provtas. Prov kommer att tas tre dagar innan brukaren ska till boendet. Syftet är att förhindra att smitta kommer in på särskilt boende. Vid positivt svar på covid-19 kommer brukaren att få stanna kvar i sitt ordinarie boende med hemtjänst och är välkommen vid nästa tillfälle för växelvård, under förutsättning av prov på covid-19 är negativt.

Informationen senast uppdaterad: 23 december 2020, klockan 08.00

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 23 december 2020

Information om vård och omsorg

Information om vad som gäller för vård och omsorg angående coronaviruset covid-19

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före afton och vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.