LYSSNA

Information om vård och omsorg

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the site's menu.

Lägesbeskrivning, vaccinering inom vård och omsorg

En lägesbeskrivning om vaccineringen inom Eksjö kommuns vård och omsorgsverksamheter kommer att ges kontinuerligt så länge insatserna fortlöper. Mer information om vaccineringen finns även under rubriken "Vaccination mot covid-19".

Fredag 26 mars 2021

 • Alla brukare inom särskilt boende, som har gett sitt medgivande till att vaccinera sig mot covid-19, har fått dos 2.
 • Patienter som är inskrivna inom hemsjukvården, och som bor i ordinärt boende (eget boende), samt nära hushållskontakter, är i stort sett färdigvaccinerade. Det finns enstaka individer där vaccineringen ej är klar.
 • Vaccination inom fas 2 påbörjades i början på mars. I denna fas ingår bland annat vuxna som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De individer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för inom LSS, ansvarar kommunen för att vaccinera, övriga individer ansvarar vårdcentralen för. Vaccinationerna sker utifrån tillgång och leveranser av vaccin som styrs av Regionen Jönköpings län.

Onsdag 3 mars 2021

 • Alla brukare inom särskilt boende, som har gett sitt medgivande till att vaccinera sig mot covid-19, har fått dos 2
 • Patienter som är inskrivna inom hemsjukvården, och som bor i ordinärt boende (eget boende), samt nära hushållskontakter, är i stort sett färdigvaccinerade, men det finns enstaka individer kvar där det drar ut lite på tiden för att få dos 2.
 • Det innebär att vaccineringen inom fas 1, som kommunen ansvarar för, i stort sett är klar. Det återstår endast enstaka individer.
 • Under vecka 9 har vaccination inom fas 2 påbörjats. I denna fas ingår bland annat vuxna som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De individer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för inom LSS, ansvarar kommunen för att vaccinera, övriga individer ansvarar vårdcentralen för.
 • Vårdcentralen fortsätter att vaccinera personal som arbetar nära ovan grupper utifrån tillgång på vaccin.
 • Vårdcentralerna vid Region Jönköpings län fortsätter att vaccinera äldre personer som har hemtjänst, samt hushållsnära kontakter, efter tillgång på vaccin. Vårdcentralen har även påbörjat vaccinering av allmänheten inom gruppen äldre.
 • Vaccinationerna sker utifrån tillgång och leveranser av vaccin som styrs av Regionen Jönköpings län.

Onsdag 24 februari 2021

 • Alla brukare inom särskilt boende, som har gett sitt medgivande till att vaccinera sig mot covid-19, har fått dos 2.
 • Patienter som är inskrivna inom hemsjukvården, och som bor i ordinärt boende (eget boende), samt nära hushållskontakter, kommer att vara i stort sett klara vecka 10.
 • Det innebär att vaccineringen inom fas 1, som kommunen ansvarar för, kommer i stort sett att bli klar under vecka 10. Det kommer därefter att finnas enstaka fall som kommer att vaccineras med dos 2 under vecka 11. Vaccinationerna sker utifrån tillgång och leveranser av vaccin som styrs av Region Jönköpings län.
 • Vårdcentralerna vid Region Jönköpings län fortsätter att vaccinera äldre personer som har hemtjänst, samt hushållsnära kontakter, efter tillgång på vaccin.
 • Vårdcentralen fortsätter att vaccinera personal som arbetar nära ovan grupper utifrån tillgång på vaccin.
 • Vaccinationerna sker utifrån tillgång och leveranser av vaccin som styrs av Regionen Jönköpings län.
 • I början av mars kommer vaccination inom fas 2 att påbörjas. I denna fas ingår bland annat vuxna som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De individer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för inom LSS, ansvarar kommunen för att vaccinera, övriga individer ansvarar vårdcentralen för.
 • Vaccinationerna sker utifrån tillgång och leveranser av vaccin som styrs av Regionen Jönköpings län.

Onsdag 17 februari 2021

 • Vaccinationerna fortsätter inom fas 1. Det är av stor vikt att fas 1 blir färdig innan fas 2 startas upp. Vaccinationerna sker utifrån tillgång och leveranser av vaccin som styrs av Region Jönköpings län.
 • Alla brukare inom särskilt boende, som har gett sitt medgivande till att vaccinera sig mot covid-19, har fått dos 2.
 • Patienter som är inskrivna inom hemsjukvården, och som bor i ordinärt boende (eget boende), samt nära hushållskontakter, fortsätter kommunen att vaccinera med dos 1.
 • Under vecka 7 kommer de allra flesta som har hemsjukvård att vaccineras och då få dos 1. Troligtvis kommer vi att vara klara med vaccineringen av patienter inskrivna inom hemsjukvården i slutet på februari till början på mars. Det måste gå minst tre veckor innan dos 2 kan ges.
 • Vårdcentralerna vid Region Jönköpings län fortsätter att vaccinera äldre personer som har hemtjänst, samt hushållsnära kontakter, efter tillgång på vaccin.
 • Vårdcentralen fortsätter att vaccinera personal som arbetar nära ovan grupper utifrån tillgång på vaccin.

Onsdag 9 februari 2021

 • Vaccinationerna fortsätter inom fas 1. Det är av stor vikt att fas 1 blir färdig innan fas 2 startas upp. Vaccinationerna sker utifrån tillgång och leveranser av vaccin som styrs av Region Jönköpings län.
 • Alla brukare inom särskilt boende, som har gett sitt medgivande till att vaccinera sig mot covid-19, har fått dos 2.
 • Patienter som är inskrivna inom hemsjukvården, och som bor i ordinärt boende (eget boende), samt nära hushållskontakter, fortsätter kommunen att vaccinera med dos 1.
 • Under vecka 6 kommer tillgången på vaccin vara större än vecka 5, som gör att det kommer att blir fler hemsjukvårdspatienter som kommer att kunna bli erbjuden vaccination med dos 1. En del av hemsjukvårdspatienterna har fått dos 2.
 • Vårdcentralerna vid Region Jönköpings län fortsätter att vaccinera äldre personer som har hemtjänst, samt hushållsnära kontakter, efter tillgång på vaccin.
 • Vårdcentralen fortsätter att vaccinera personal som arbetar nära ovan grupper utifrån tillgång på vaccin.

Onsdag 3 februari 2021

 • Vaccinationerna fortsätter inom fas 1.
 • Alla brukare inom särskilt boende, som har gett sitt medgivande till att vaccinera sig mot covid-19, har fått dos 2.
 • Patienter som är inskrivna inom hemsjukvården, och som bor i ordinärt boende (eget boende) fortsätter kommunen att vaccinera med dos 1, utifrån tillgång av vaccin.
 • Vårdcentralerna vid Region Jönköpings län fortsätter att vaccinera äldre personer som har hemtjänst samt hushållsnära kontakter, efter tillgång på vaccin.
 • För personal som arbetar nära ovan grupper pågår vaccinering utifrån tillgång på vaccin.

Onsdag 20 januari 2021

 • Vecka 53, 2020, inleddes fas 1 i prioriteringsordningen av vaccination mot covid-19 i Eksjö kommun.
 • Alla brukare inom särskilt boende i Eksjö kommun, som har gett sitt medgivande till att vaccinera sig mot covid-19, har fått dos 1.
 • Vaccinering med dos 2 inleds vecka 3. Vecka 4–5 beräknas alla brukare inom särskilt boende ha fått dos 2.
 • Alla patienter som är inskrivna i hemsjukvården, och som bor i ordinärt boende (eget boende), fortsätter kommunen att vaccinera, efter tillgång på vaccin.
 • Vårdcentralerna vid Region Jönköpings län har påbörjat vaccinering för äldre personer som har hemtjänst, samt hushållsnära kontakter till dessa personer.
 • För personal som arbetar nära ovan beskrivna grupper pågår vaccination, utifrån tillgång på vaccin.

Hur kan anhöriga få kontakt med en närstående?

För att komma i kontakt med en närstående som bor på ett särskilt boende, använd telefonnumret som du har till den enhet där han eller hon bor. De särskilda boendena arbetar för att möjliggöra för dig som anhörig att komma i kontakt även via Skype och Facetime. Kontaktvägen är densamma som till enheten.

Gäller besöksrutinerna även trygghetsboenden?

Besöksrutinerna gäller inte på trygghetsboendena Bobinen, Snickaren och Tuvan.

Får anhöriga besöka en närstående utomhus?

Det finns möjlighet för dig som anhörig att besöka din närstående vid särskilda besöksutrymmen utomhus som finns vid varje särskilt boende. Besöksutrymmet utomhus är en plats där ett avstånd om 2,5 meter mellan den närstående och dig som anhörig upprätthålls utifrån gällande riktlinjer.

Varje enskilt särskilt boende beslutar själv om hur många besöksutrymmen utomhus som kan tillhandahållas, och på vilka tidpunkter på dygnet som de används. Ingen närvarande vid besöken får uppvisa några förkylningssymtom.

Ta kontakt med det särskilda boende där din närstående bor för mer information.

Kan man ha underhållning utomhus?

Ja, avdelningsvis.

Ska inflyttning och utflyttning ske som vanligt?

Ja.

Får tandvården besöka brukarna?

Ja.

Ska välkomstsamtal genomföras?

Ja, men med anhöriga med på telefon eller Skype/videosamtal.

Ska fotvård erbjudas som vanligt på boendet?

Ja, medicinsk fotvård.

Ska hårvård erbjudas som vanligt på boendet?

Det är tillåtet för frisörer att erbjuda hårvård på de särskilda boendena, men under vissa restriktioner. Ta kontakt med respektive boende för mer information.

Får vaktmästare eller servicepersonal komma in?

Ja, om det är tjänsteärende. Det är viktigt att personalen informerar vaktmästaren eller servicepersonal om ärendet ska göras på rum hos brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Besök på särskilda boenden (äldreboenden)

För att begränsa smittspridning av covid-19 råder Eksjö kommun till säkra besök på våra särskilda boenden. Till de särskilda boendena hör Almgården, Marieberg och Mogården i Eksjö tätort, och Solgården i Ingatorp. Besök som genomförs måste ske på ett säkert sätt enligt de rutiner som tagits fram.

För att besöken på särskilda boenden ska bli så trygga och säkra som möjligt för våra boende vill vi framhålla vikten av att:

 • Om du är sjuk eller har några symtom ska du inte besöka våra särskilda boenden.
 • Besök utomhus rekommenderas även fortsättningsvis.
 • Ni bör inte vara fler besökare än att ni kan hålla avstånd till eran anhörige. Vår rekommendation är att man bör undvika att vara fler än två besökare åt gången.

Rutiner vid besök

 • Eksjö kommuns särskilda boenden kommer att ha sina entréer stängda. När du som besökare kommer till ett boende kommer personal och möter upp dig när du har tryckt på porttelefonen.
 • Innanför entréen finns en behållare med handdesinfektion. När du kommer in ska du desinfektera dina händer.
 • Alla besök ska ske i din anhöriges lägenhet och personal kommer att visa dig vägen till lägenheten. Du får inte träffa andra på boendet eller vara i gemensamma utrymmen på den enhet som du besöker.
 • När du kommer in i din anhöriges lägenhet ska du tvätta och sprita händerna.
 • Innan du avslutar besöket och lämnar lägenheten ska du tvätta och sprita dina händer igen.

Dessa rutiner är framtagna för att vi ska kunna genomföra säkra och trygga besök på våra särskilda boenden. Observera att rutinerna kan komma att ändras om ett virusutbrott skulle uppstå.

Tack för visad omtanke!

Hur kan anhöriga få kontakt med en närstående?

För att komma i kontakt med en närstående som bor på ett särskilt boende, använd telefonnumret som du har till den enhet där han eller hon bor. De särskilda boendena arbetar för att möjliggöra för dig som anhörig att komma i kontakt även via Skype och Facetime. Kontaktvägen är densamma som till enheten.

Gäller besöksrutinerna även trygghetsboenden?

Besöksrutinerna gäller inte på trygghetsboendena Bobinen, Snickaren och Tuvan.

Får anhöriga besöka en närstående utomhus?

Det finns möjlighet för dig som anhörig att besöka din närstående vid särskilda besöksutrymmen utomhus som finns vid varje särskilt boende. Besöksutrymmet utomhus är en plats där ett avstånd om 2,5 meter mellan den närstående och dig som anhörig upprätthålls utifrån gällande riktlinjer.

Varje enskilt särskilt boende beslutar själv om hur många besöksutrymmen utomhus som kan tillhandahållas, och på vilka tidpunkter på dygnet som de används. Ingen närvarande vid besöken får uppvisa några förkylningssymtom.

Ta kontakt med det särskilda boende där din närstående bor för mer information.

Kan man ha underhållning utomhus?

Ja, avdelningsvis.

Ska inflyttning och utflyttning ske som vanligt?

Ja.

Får tandvården besöka brukarna?

Ja.

Ska välkomstsamtal genomföras?

Ja, men med anhöriga med på telefon eller Skype/videosamtal.

Ska fotvård erbjudas som vanligt på boendet?

Ja, medicinsk fotvård.

Ska hårvård erbjudas som vanligt på boendet?

Det är tillåtet för frisörer att erbjuda hårvård på de särskilda boendena, men under vissa restriktioner. Ta kontakt med respektive boende för mer information.

Får vaktmästare eller servicepersonal komma in?

Ja, om det är tjänsteärende. Det är viktigt att personalen informerar vaktmästaren eller servicepersonal om ärendet ska göras på rum hos brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Restauranger på trygghetsboenden öppna för besök

Från och med måndag den 12 oktober är restaurangerna på trygghetsboendena Snickaren, Tuvan och Bobinen åter öppna för besök. Åtgärder har vidtagits för att minska risken för smittspridning bland gästerna, bland annat markeringar i golvet för att avstånd ska hållas i köer. Gästerna uppmanas också att följa restaurangernas riktlinjer vid besöket.

Restaurangen på det särskilda boendet Solgården håller fortsatt stängt, men erbjuder även fortsättningsvis matlåda för avhämtning.

Secondhandbutiken Retro och Café i12 öppna igen

Seconhandbutiken Retro och Café i12 har öppnat igen från den 7 juni 2021.

Dagverksamheter är öppna igen

Dagverksamheterna vid Talgoxen, Elvings och Bobinen har öppnats igen från den 24 maj 2021.

Aktiviteter särskilda boenden/träffpunkter inställda

För att minska risken att sprida smitta bland de mest sårbara är alla aktiviteter på särskilda boenden och träffpunkter tills vidare inställda.

Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Som en följd av Folkhälsomyndighetens allmänna råd har de flesta aktiviteter för personer med funktionsnedsättning ställts in. Om aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Flyktingmottagningen är tillfälligt stängd för besök

Flyktingmottagningen är tills vidare stängd för fysiska besök. Istället hänvisas besökare att ta kontakt via telefon 0381-362 18 eller via e-post socialasektorn@eksjo.se

Hjälp med att handla mat och medicin

Tjänsten med hemhandling upphörde den 31 maj 2021.

Smittskyddsrutiner inom vård och omsorg

Eksjö kommun följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkt och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Dropp- och kontaktsmitta

Covid-19 är en dropp- och kontaktsmitta mellan människor. För att bli smittad av covid-19 måste smittämnet hamna på slemhinnor i ögon, näsa eller mun.

Dropp- och kontaktsmitta förebyggs främst genom att följa basala hygienrutiner i kombination med skyddsutrustning som skyddar mot stänk mot ansiktet, tillsammans med goda rutiner för rengöring och desinfektion av ytor och utrustning.

Visir ska användas i nära omvårdnadssituationer och ansiktsnära omvårdnadssituationer

Medarbetare som arbetar i nära omvårdnadssituationer och ansiktsnära omvårdnadssituationer inom sociala sektorn ska från och med vecka 23 börja använda visir i arbetet. Syftet med visir är att förhindra smittspridning mellan medarbetare och brukare/patient. Visiren ska användas hos brukare/patienter som inte är misstänkt eller bekräftat smittade av covid-19. I dessa fall ska full skyddsutrustning användas.

Ser man till exempel en medarbetare med visir så innebär det alltså inte att de har gjort ett besök hos en individ som är smittad, utan detta är en rutin som har införts.

Provtagning

Region Jönköpings län gör bedömning om vilka som är aktuella för provtagning. Vid en konstaterad smitta efter provtagning ansvarar smittskydd vid Region Jönköpings län för vidare hantering och smittspårning.

Alla brukare som ska till särskilt boende för växelvård kommer från och med den 6 juli att provtas. Prov kommer att tas tre dagar innan brukaren ska till boendet. Syftet är att förhindra att smitta kommer in på särskilt boende. Vid positivt svar på covid-19 kommer brukaren att få stanna kvar i sitt ordinarie boende med hemtjänst och är välkommen vid nästa tillfälle för växelvård, under förutsättning av prov på covid-19 är negativt.

Informationen senast uppdaterad: 7 juni 2021, klockan 20.05

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Information om vård och omsorg

Information om vad som gäller för vård och omsorg angående coronaviruset covid-19

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.