LYSSNA

Information om vård och omsorg

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please use Google Translate by activating this function in the site's menu.

Besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbudlänk till annan webbplats på samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april 2020 och gäller tills vidare. Detta är ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen.

Besöksförbudet gäller på samtliga äldreboenden (särskilda boenden) i Eksjö kommun. Till de särskilda boendena hör Almgården, Marieberg och Mogården i Eksjö tätort, och Solgården i Ingatorp.

Hur kan anhöriga få kontakt med den närstående?

För att komma i kontakt med en närstående som bor på ett särskilt boende, använd telefonnumret som du har till den enhet där han eller hon bor. De särskilda boendena arbetar för att möjliggöra för dig som anhörig att komma i kontakt även via Skype och Facetime. Kontaktvägen är densamma som till enheten.

Gäller besöksförbudet även trygghetsboenden?

Besöksförbudet gäller inte på trygghetsboendena Bobinen, Snickaren och Tuvan. Däremot uppmanar Folkhälsomyndigheten att de som är 70 år och äldre ska begränsa sina nära kontakter. Du som anhörig bör därför vara restriktiv med dina besök hos de som tillhör denna grupp.

Kan man göra undantag från besöksförbudet?

Generellt nej, men enhetschefen för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från att besöka en närstående inne på ett särskilt boende om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Besök din närstående utomhus

Från och med slutet på juni finns det möjlighet att besöka en närstående vid särskilda besöksutrymmen utomhus. Besöksutrymmet utomhus är en plats där ett avstånd om 2,5 meter mellan den närstående och dig som anhörig upprätthålls utifrån gällande riktlinjer. Ta kontakt med det särskilda boende där din närstående bor för mer information.

Besökare som har antikroppar mot covid-19

Enligt de allmänna råden från socialstyrelsen kan symtomfria besökare som har antikroppar mot covid-19 medges undantag från besöksförbudet. Eksjö kommun inväntar riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen på vilka antikroppstester som i nuläget är tillförlitliga.

De nya råden betyder inte att det är fritt fram att besöka våra särskilda boenden. Precis som för alla andra fysiska besök under besöksförbudet behöver enhetschef först ha gjort en enskild bedömning och kommit fram till att det är möjligt att göra ett undantag från besöksförbudet. Den som tillåter ett undantag behöver ha vägt in fler saker än omständigheter som rör besökaren, eftersom det är viktigt att verksamheten kan ordna besöket på ett säkert sätt.

Får anhöriga besöka den närstående utomhus?

Det finns möjlighet för dig som anhörig att besöka din närstående vid särskilda besöksutrymmen utomhus som finns vid varje särskilt boende. Besöksutrymmet utomhus är en plats där ett avstånd om 2,5 meter mellan den närstående och dig som anhörig upprätthålls utifrån gällande riktlinjer.

Varje enskilt särskilt boende beslutar själv om hur många besöksutrymmen utomhus som kan tillhandahållas, och på vilka tidpunkter på dygnet som de används. Ingen närvarande vid besöken får uppvisa några förkylningssymtom.

Ta kontakt med det särskilda boende där din närstående bor för mer information.

Får anhöriga ta med den närstående på promenad?

Vår rekommendation är att du som anhörig avstår från att ta med din närstående utomhus, till exempel på en promenad. Detta på grund av att det kan vara svårt att hålla rekommenderat avstånd till varandra. Vi rekommenderar istället att du träffar din närstående vid de särskilda besöksutrymmen utomhus som finns.

Eksjö kommun kan dock inte hindra någon från att gå ut. Om din närstående ändå vill gå ut med dig som anhörig kommer personalen att hjälpa till med påklädnad för att sedan möta upp vid entrén.

Kan man ha underhållning utomhus?

Ja, avdelningsvis.

Kommer dörrarna till boendet vara låsta?

Nej.

Ska inflyttning och utflyttning ske som vanligt?

Ja.

Får tandvården besöka brukarna?

Nej.

Ska välkomstsamtal genomföras?

Ja, men med anhöriga med på telefon eller Skype/videosamtal.

Ska fotvård erbjudas som vanligt på boendet?

Ja, medicinsk fotvård.

Ska hårvård erbjudas som vanligt på boendet?

Det är tillåtet för frisörer att erbjuda hårvård på de särskilda boendena, men under vissa restriktioner. Ta kontakt med respektive boende för mer information.

Får vaktmästare eller servicepersonal komma in?

Ja, om det är tjänsteärende. Det är viktigt att personalen informerar vaktmästaren eller servicepersonal om ärendet ska göras på rum hos brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Restauranger stängda, matlådor erbjuds

För att minska risken för smittspridning för personer över 70 år, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har Eksjö kommun beslutat att stänga restaurangerna på trygghetsboendena Snickaren, Tuvan och Bobinen, samt restaurangen på Solgården. (De boende på vårdboendeenheterna och demensboendet på Solgården får sin mat serverad som vanligt.)

Restaurangerna erbjuder istället matlådor för avhämtning, alla dagar mellan klockan 12.30–13.45. Ingen förbeställning krävs.

Du som brukar ha ledsagning eller annan insats vid restaurangbesöket kan få matlådan levererad hem till dig via hemtjänsten.

Stängningen av restaurangerna är tillfällig.

Aktiviteter särskilda boenden /träffpunkter inställda

För att minska risken att sprida smitta bland de mest sårbara är alla aktiviteter på särskilda boenden och träffpunkter tills vidare inställda.

Dagverksamheter stängda

Dagverksamheterna vid Talgoxen, Elvings och Bobinen är tillfälligt stängda mellan den 12 maj 2020 och 6 september 2020.

Hjälp med att handla mat och medicin

För att minska risken för smittspridning uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år och äldre att begränsa dina nära kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt under den rådande pandemin.

Vid störningar och kriser bör alla ta ett gemensamt ansvar och hjälpa varandra. Eksjö kommun uppmanar därför anhöriga, vänner eller grannar att hjälpa de som är påverkade av rådande situation med att handla den mat och andra förnödenheter som krävs.

Beställning via Eksjö kommun

Tillsammans med föreningar och andra frivilliga i kommunen samordnar Eksjö kommun inköp och hemkörning av mat och medicin till dig som inte har någon i din närhet som kan hjälpa till.

Behöver du hjälp med inköp av mat och medicin, kontakta Eksjö kommun på telefonnummer 0381-364 00, måndag-fredag, klockan 9.00-12.00. Du kan även göra en beställning via vår e-tjänst i Självservice.

Betalning av köpta varor sker genom faktura. I de fall betalning uteblir kommer sedvanlig påminnelseavgift att utgå.

Hemkörning av varor sker tisdagar och torsdagar mellan klockan 9.00-16.00. Det utgår ingen kostnad för hemkörning av varorna.

Detta är en tillfällig lösning. Eksjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att arbetet angående hjälp med inköp och hemkörning kan komma att förändras eller upphöra med kort varsel.

Möjlighet att få mat hemkörd om du bor på landsbygden

Bor du på landsbygden kan du beställa mat från landsbygdens livsmedelsbutiker. I Eksjö kommun är det Hulthallen i Hult och Lundbergs livs i Hjältevad som erbjuder hemkörning. Det kostar inget extra för dig som beställer.

Eksjö kommun och Region Jönköpings län ger ett så kallat hemsändningsbidrag till butikerna i Hult och Hjältevad. Bidraget täcker kostnaden för att transportera ut livsmedlen.

För att få maten hemsänd till dig gäller detta:

  • hemsändningen avser hushåll med längre än 1,5 kilometer till närmaste livsmedelsbutik.
  • ersättning kan även ges vid hemsändning till personer med kortare avstånd om särskilda skäl föreligger
  • en leverans per hushåll och vecka
  • hemsändningen organiseras av butiksinnehavare/livsmedelshandlare på lämpligt sätt
  • hemsändningen gäller från den livsbutik som är närmast bostaden och som erbjuder denna service
  • hemsändning gäller endast till åretruntboende

Ta kontakt med respektive butik om du har frågor.

Smittskyddsrutiner

Eksjö kommun följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkt och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Dropp- och kontaktsmitta

Covid-19 är en dropp- och kontaktsmitta mellan människor. För att bli smittad av covid-19 måste smittämnet hamna på slemhinnor i ögon, näsa eller mun.

Dropp- och kontaktsmitta förebyggs främst genom att följa basala hygienrutiner i kombination med skyddsutrustning som skyddar mot stänk mot ansiktet, tillsammans med goda rutiner för rengöring och desinfektion av ytor och utrustning.

Visir ska användas i nära omvårdnadssituationer och ansiktsnära omvårdnadssituationer

Medarbetare som arbetar i nära omvårdnadssituationer och ansiktsnära omvårdnadssituationer inom sociala sektorn ska från och med vecka 23 börja använda visir i arbetet. Syftet med visir är att förhindra smittspridning mellan medarbetare och brukare/patient. Visiren ska användas hos brukare/patienter som inte är misstänkt eller bekräftat smittade av covid-19. I dessa fall ska full skyddsutrustning användas.

Ser man till exempel en medarbetare med visir så innebär det alltså inte att de har gjort ett besök hos en individ som är smittad, utan detta är en rutin som har införts.

Provtagning

Region Jönköpings län gör bedömning om vilka som är aktuella för provtagning. Vid en konstaterad smitta efter provtagning ansvarar smittskydd vid Region Jönköpings län för vidare hantering och smittspårning.

Alla brukare som ska till särskilt boende för växelvård kommer från och med den 6 juli att provtas. Prov kommer att tas tre dagar innan brukaren ska till boendet. Syftet är att förhindra att smitta kommer in på särskilt boende. Vid positivt svar på covid-19 kommer brukaren att få stanna kvar i sitt ordinarie boende med hemtjänst och är välkommen vid nästa tillfälle för växelvård, under förutsättning av prov på covid-19 är negativt.

Informationen senast uppdaterad: 19 juli 2020, klockan 09.10

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2020

Information om vård och omsorg

Information om vad som gäller för vård och omsorg angående coronaviruset covid-19

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.