LYSSNA

Information om vård och omsorg

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please click on Translate in the site's menu to read more.

Besök på särskilda boenden (äldreboenden)

För att begränsa smittspridning av covid-19 råder Eksjö kommun till säkra besök på våra särskilda boenden. Till de särskilda boendena hör Almgården, Marieberg och Mogården i Eksjö tätort, och Solgården i Ingatorp. Besök som genomförs måste ske på ett säkert sätt enligt de rutiner som tagits fram.

För att besöken på särskilda boenden ska bli så trygga och säkra som möjligt för våra boende vill vi framhålla vikten av att:

  • Om du är sjuk eller har några symtom ska du inte besöka våra särskilda boenden.
  • Besök utomhus rekommenderas även fortsättningsvis.
  • Ni bör inte vara fler besökare än att ni kan hålla avstånd till eran anhörige. Vår rekommendation är att man bör undvika att vara fler än två besökare åt gången.

Rutiner vid besök

  • Eksjö kommuns särskilda boenden kommer att ha sina entréer stängda. När du som besökare kommer till ett boende kommer personal och möter upp dig när du har tryckt på porttelefonen.
  • Innanför entréen finns en behållare med handdesinfektion. När du kommer in ska du desinfektera dina händer.
  • Alla besök ska ske i din anhöriges lägenhet och personal kommer att visa dig vägen till lägenheten. Du får inte träffa andra på boendet eller vara i gemensamma utrymmen på den enhet som du besöker.
  • När du kommer in i din anhöriges lägenhet ska du tvätta och sprita händerna.
  • Innan du avslutar besöket och lämnar lägenheten ska du tvätta och sprita dina händer igen.

Dessa rutiner är framtagna för att vi ska kunna genomföra säkra och trygga besök på våra särskilda boenden. Observera att rutinerna kan komma att ändras om ett virusutbrott skulle uppstå.

Tack för visad omtanke!

Hur kan anhöriga få kontakt med en närstående?

För att komma i kontakt med en närstående som bor på ett särskilt boende, använd telefonnumret som du har till den enhet där han eller hon bor. De särskilda boendena arbetar för att möjliggöra för dig som anhörig att komma i kontakt även via Skype och Facetime. Kontaktvägen är densamma som till enheten.

Gäller besöksrutinerna även trygghetsboenden?

Besöksrutinerna gäller inte på trygghetsboendena Bobinen, Snickaren och Tuvan.

Får anhöriga besöka en närstående utomhus?

Det finns möjlighet för dig som anhörig att besöka din närstående vid särskilda besöksutrymmen utomhus som finns vid varje särskilt boende. Besöksutrymmet utomhus är en plats där ett avstånd om 2,5 meter mellan den närstående och dig som anhörig upprätthålls utifrån gällande riktlinjer.

Varje enskilt särskilt boende beslutar själv om hur många besöksutrymmen utomhus som kan tillhandahållas, och på vilka tidpunkter på dygnet som de används. Ingen närvarande vid besöken får uppvisa några förkylningssymtom.

Ta kontakt med det särskilda boende där din närstående bor för mer information.

Kan man ha underhållning utomhus?

Ja, avdelningsvis.

Ska inflyttning och utflyttning ske som vanligt?

Ja.

Får tandvården besöka brukarna?

Ja.

Ska välkomstsamtal genomföras?

Ja, men med anhöriga med på telefon eller Skype/videosamtal.

Ska fotvård erbjudas som vanligt på boendet?

Ja, medicinsk fotvård.

Ska hårvård erbjudas som vanligt på boendet?

Det är tillåtet för frisörer att erbjuda hårvård på de särskilda boendena, men under vissa restriktioner. Ta kontakt med respektive boende för mer information.

Får vaktmästare eller servicepersonal komma in?

Ja, om det är tjänsteärende. Det är viktigt att personalen informerar vaktmästaren eller servicepersonal om ärendet ska göras på rum hos brukare med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Smittskyddsrutiner inom vård och omsorg

Eksjö kommun följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län tagit fram vad gäller hantering av misstänkt och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Dropp- och kontaktsmitta

Covid-19 är en dropp- och kontaktsmitta mellan människor. För att bli smittad av covid-19 måste smittämnet hamna på slemhinnor i ögon, näsa eller mun.

Dropp- och kontaktsmitta förebyggs främst genom att följa basala hygienrutiner i kombination med skyddsutrustning som skyddar mot stänk mot ansiktet, tillsammans med goda rutiner för rengöring och desinfektion av ytor och utrustning.

Visir ska användas i nära omvårdnadssituationer och ansiktsnära omvårdnadssituationer

Medarbetare som arbetar i nära omvårdnadssituationer och ansiktsnära omvårdnadssituationer inom sociala sektorn ska använda visir i arbetet. Syftet med visir är att förhindra smittspridning mellan medarbetare och brukare/patient. Visiren ska användas hos brukare/patienter som inte är misstänkt eller bekräftat smittade av covid-19. I dessa fall ska full skyddsutrustning användas.

Ser man till exempel en medarbetare med visir så innebär det alltså inte att de har gjort ett besök hos en individ som är smittad, utan detta är en rutin som har införts.

Provtagning

Region Jönköpings län gör bedömning om vilka som är aktuella för provtagning. Vid en konstaterad smitta efter provtagning ansvarar smittskydd vid Region Jönköpings län för vidare hantering och smittspårning.

Alla brukare som ska till särskilt boende för växelvård kommer från och med den 6 juli att provtas. Prov kommer att tas tre dagar innan brukaren ska till boendet. Syftet är att förhindra att smitta kommer in på särskilt boende. Vid positivt svar på covid-19 kommer brukaren att få stanna kvar i sitt ordinarie boende med hemtjänst och är välkommen vid nästa tillfälle för växelvård, under förutsättning av prov på covid-19 är negativt.

Informationen senast uppdaterad: 4 oktober 2021, klockan 21.20

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Information om vård och omsorg

Information om vad som gäller för vård och omsorg angående coronaviruset covid-19

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.