LYSSNA

Senaste nyheterna kring arbetet med covid-19

Tillbaka till huvudsidan: Eksjö kommuns arbete med anledning av coronaviruset, covid-19.

For information in other languages, please click on Translate in the site's menu to read more.

Februari 2022

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

2022-02-04
Den 3 februari meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att de flesta åtgärder mot covid-19 kommer att upphöra den 9 februari. Detta mot bakgrund av bedömningen att den nationellt höga vaccinationstäckningen, i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom, har minskat belastningen på samhället.

December 2021

Så anpassar Eksjö kommun verksamheterna utifrån nya åtgärder

2021-12-22
Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelade den 21 december att flera tillfälliga åtgärder vidtas från och med den 23 december för att bromsa smittspridningen av covid-19. Bland annat rekommenderas alla att undvika miljöer med trängsel, och på handelsplatser samt i kultur- och fritidsverksamheter ställs det krav på tio kvadratmeter per person.

Juni 2021

Beslut om återöppnande för vissa verksamheter inom Eksjö kommun

2021-06-04
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2021 prövades åter beslut om åtgärder eller anpassningar av Eksjö kommuns verksamheter som syftar till att minska smittspridningen av covid-19. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Maj 2021

Beslut om både förlängda åtgärder och ett visst återöppnande inom Eksjö kommun

2021-05-04
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj 2021 prövades åter beslut om åtgärder eller anpassningar av Eksjö kommuns verksamheter som syftar till att minska smittspridningen av covid-19. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

April 2021

Ett annorlunda valborgsfirande även i år

2021-04-26
Smittspridningen av covid-19 är fortfarande hög i Jönköpings län. Det innebär att de traditionsenliga valborgsfirandena i Eksjö kommun ställs in även i år. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Årets skolavslutningar i grundskolan och grundsärskolan

2021-04-26
Även i år kommer skolavslutningar vid kommunens grundskolor och grund­särskola att genomföras på ett annat sätt än det traditionella. Detta på grund av de rekommendationer och regelverk som gäller med anledning av spridningen av coronaviruset. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Tjänsten med hemhandling avslutas

2021-04-26
Med anledning av coronapandemin har personer i riskgrupp sedan våren 2020 haft möjlighet att få hjälp med hemhandling. Då berörd grupp inom kort kommer att ha erbjudits vaccinering kommer tjänsten att upphöra i slutet på maj. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Mars 2021

Beslut om förlängda åtgärder inom Eksjö kommun

2021-03-31
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2021 prövades åter beslut om åtgärder eller anpassningar av Eksjö kommuns verksamheter som syftar till att minska smittspridningen av covid-19. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

En annorlunda påskhelg

2021-03-30
Även i år behöver påsken vara annorlunda. Smittspridningen ökar igen i vårt län och därför är det viktigt att vi alla fortsätter att göra det vi kan för att skydda oss själva och andra mot spridning av covid-19. Umgås bara i en mindre krets, handla ensam under påskhandeln, och stanna hemma vid symtom på covid-19. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Länsstyrelsens enkät om efterlevnad av råd och rekommendationer

2021-03-23
Det är en fortsatt hög smittspridning av covid-19 i Jönköpings län. För att minska smittspridningen har Länsstyrelsen lanserat en ny enkät där allmänheten kan rapportera in direkt hur rekommendationer och råd efterlevs i samhället. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Februari 2021

Tillsammans kan vi stoppa en tredje våg

2021-02-25
Smittspridningen av coronaviruset ökar. Eksjö kommun uppmanar samtliga invånare att fortsätta följa de allmänna råden och rekommendationerna om att hålla avstånd och inte träffa andra än i det egna hushållet. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Planera för säkra aktiviteter under sportlovet – nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

2021-02-10
Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer om säkra resor och aktiviteter inför sportlovet. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Förändrade åtgärder – kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare öppnar upp

2021-02-05
Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens besked om förlängningar av nationella restriktioner, samt uppmaningen om att hålla idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter öppna även för gymnasieungdomar, har beslut tagits om att göra anpassningar av Eksjö kommuns tidigare beslut. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Januari 2021

Rekommendationer till dig som har rest in från länder med nya virusvarianter

2021-01-26
Nya varianter av viruset som orsakar covid-19 har upptäckts i flera länder. För att minska risken att dessa virusvarianter sprids i Sverige gäller särskilda rekommendationer till dig som nyligen har varit i dessa länder. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Förändrade åtgärder inom Eksjö kommun med anledning av nya rekommendationer

2021-01-22
Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut om nya rekommendationer för gymnasieskolor, samt organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga, görs nu anpassningar av Eksjö kommuns tidigare beslut. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Beslut om fortsatta åtgärder inom Eksjö kommun

2021-01-19
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 januari 2021 prövades samtliga beslut om åtgärder eller anpassningar av Eksjö kommuns verksamheter som syftar till att minska smittspridningen av covid-19. Vid sammanträdet togs både beslut om förlängda åtgärder, men även beslut om en begränsad återöppning av vissa verksamheter. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Eksjö kommuns högstadieskolor startar vårterminen som planerat

2021-01-07
Idag, torsdagen den 7 januari 2021, meddelade regeringen att högstadieskolor kommer att få möjlighet att använda fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Eksjö kommuns högstadieskolor kommer att starta vårterminen som planerat med undervisning på plats i skolorna. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari 2021

2021-01-07
Från och med den 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att munskydd ska användas i samband med resor med kollektivtrafik under vardagar klockan 7–9 samt 16–18. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

December 2020

De första doserna vaccin mot covid-19 har getts i Eksjö kommun

2020-12-28
I dag, måndagen den 28 december 2020, har de första doserna vaccin mot covid-19 getts till brukare inom särskilt boende i Eksjö kommun. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Åtgärder inom Eksjö kommun med anledning av ytterligare nationella restriktioner

2020-12-21
Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut om ytterligare nationella restriktioner för att minska smittspridningen av coronaviruset görs nu fler anpassningar av Eksjö kommuns verksamheter. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Stöd till föreningar och handeln för hemleverans av julklappar

2020-12-21
För att fler butiker ska ha möjlighet att leverera julklappar och varor hem till kunder har Eksjö kommun beviljat stöd till de föreningar som kan hjälpa till med hemleveranser. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Ökning av covid-19 i Eksjö kommun

2020-12-18
Smittspridningen av covid-19 ökar i Eksjö kommun, och vi är för närvarande en av de kommuner som har störst smittspridning i landet. Vi påminner därför dig som invånare om ditt personliga ansvar och att alla måste göra det de kan för att minska smittspridningen. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Terminen i grundskolan fortsätter enligt planering

2020-12-15
Det är inte aktuellt att tidigarelägga jullovet för grundskolorna i Eksjö kommun och höstterminen fortsätter som planerat fram till den 22 december. Det är ett beslut fattat utifrån aktuell situation och i samråd med regionens smittskyddsläkare. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Fortsatta lokala åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19

2020-12-14
Från och med den 14 december gäller skärpta föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridning av covid-19. I de skärpta råden finns vissa skillnader utifrån tidigare lokala allmänna råd när det gäller idrotts- och fritidsaktiviteter för personer födda 2004 eller tidigare. I Eksjö kommun kommer tidigare fattade beslut att gälla även fortsättningsvis. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Informationsfilm om läget inom samhällsbyggnadssektorn med anledning av covid-19

2020-12-14
I den andra delen i serien av informationsfilmer ges en insikt i hur samhällsbyggnadssektorns arbete påverkats av den rådande pandemin. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Informationsfilm om läget inom förskola och skola med anledning av covid-19

2020-12-11
I den första av flera kommande informationsfilmer ges en lägesbild av de kommunala förskolorna och skolorna i Eksjö kommun. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Rekommendationer under kommande helger och högtider

2020-12-11
Jul- och nyårshelgerna är vanligtvis en tid då vi ökar vårt umgänge och träffar många. I år är det tyvärr inte lämpligt. För att minska spridningen av covid-19 måste antalet kontakter mellan människor begränsas. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Skärpta nationella allmänna råd

2020-12-11
Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gäller fram till den 13 december 2020. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

2020-12-11
Veckovis rapporterar Eksjö kommun om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. Ta del av uppdateringen

Distansundervisning på Eksjö Gymnasium från den 7 december

2020-12-04
Från och med måndag den 7 december kommer Eksjö Gymnasium att gå över till distansundervisning. Detta beslutade kommunstyrelsen vid ett extrainsatt möte under fredagen. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Rekommendation om att övergå till distansundervisning på gymnasieskolor

2020-12-03
Folkhälsomyndigheten rekommenderar åter att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning. Fredagen den 4 december kommer kommunstyrelsen att hålla ett extrainsatt sammanträde för att fatta nödvändiga beslut i frågan. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

2020-12-03
Veckovis på torsdagar rapporterar Eksjö kommun om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. Ta del av torsdagens uppdatering

November 2020

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

2020-11-26
Veckovis på torsdagar rapporterar Eksjö kommun om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. Ta del av torsdagens uppdatering

Tillsammans för lugna och trygga miljöer

2020-11-26
I dag har det gått ut ett brev till vårdnadshavare med en vädjan att hålla ett extra öga på våra ungdomar just nu. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Förlängning av lokala allmänna råd i Jönköpings län

2020-11-24
Den 24 november tog Folkhälsomyndigheten beslut om att förlänga de lokala allmänna råden för Jönköpings län som har gällt sedan den 3 november. Förlängningen gäller till och med den 13 december. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Information om hjälp med handla mat och medicin under jul och nyår

2020-11-24
Sedan våren 2020 samordnar Eksjö kommun inköp och hemkörning av mat och medicin till dig som tillhör en riskgrupp och inte har någon i din närhet som kan hjälpa till. Eksjö kommun kommer att erbjuda hemhandling även under vecka 52 till 1, men med vissa förändringar. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Eksjö Gymnasium inför växelvis distansundervisning

2020-11-24
Från och med torsdag den 26 november kommer årskurs 1 och årskurs 2 på Eksjö Gymnasium att gå över till växelvis distansundervisning. Detta beslutade kommunstyrelsen vid ett extrainsatt sammanträde under tisdagsmorgonen. Syftet med åtgärden är att förbättra möjligheterna att hålla avstånd i skolan. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

2020-11-19
Veckovis på torsdagar rapporterar Eksjö kommun om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. Ta del av torsdagens uppdatering

Det här innebär de lokala allmänna råden

2020-11-12
För att bromsa smittspridningen av covid-19 gäller sedan den 3 november lokala allmänna råd och ett publiktak på 50 personer i Jönköpings län. Men vad innebär de lokala allmänna råden egentligen? (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

2020-11-12
Veckovis på torsdagar rapporterar Eksjö kommun om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. Ta del av torsdagens uppdatering

Café i12 stängs tillfälligt

2020-11-09
Som en följd av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Jönköpings län har det tagits beslut om att även Café i12 ska hålla stängt för besök från allmänheten från den 9 november till och med den 24 november, med eventuell förlängning. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Åtgärder inom Eksjö kommun med anledning av de skärpta råden

2020-11-05
Tisdagen den 3 november beslutade Folkhälsomyndigheten om skärpta allmänna råd för Jönköpings län. Eksjö kommun har med anledning av detta nu beslutat om ett antal åtgärder som innebär flera förändringar för Eksjö kommuns verksamheter och invånare. Bland annat stängs simhall och museum för allmänheten, och de medarbetare vid Eksjö kommun som har möjlighet ska arbeta hemifrån. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

2020-11-05
Veckovis på torsdagar rapporterar Eksjö kommun om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. Ta del av torsdagens uppdatering

Eksjö kommun planerar åtgärder efter skärpta råd

2020-11-03
Under tisdagen meddelade Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och Region Jönköpings län att de allmänna råden i Jönköpings län skärps. Orsaken är att smittspridningen av coronaviruset nu går väldigt snabbt. Eksjö kommun arbetar nu med att anpassa sin verksamhet utifrån de lokala allmänna råden. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Beslut om skärpta allmänna råd i Jönköpings län

2020-11-03
Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser, fattat beslut om skärpta allmänna råd i Jönköpings län. Länk till annan webbplats.

Oktober 2020

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

2020-10-29
Veckovis på torsdagar rapporterar Eksjö kommun om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. Ta del av dagens uppdatering

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

2020-10-22
Veckovis på torsdagar rapporterar Eksjö kommun om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. Ta del av dagens uppdatering

Nya regler när någon i hushållet har covid-19

2020-10-16
För att minska smittspridningen av covid-19 har Region Jönköpings län infört nya förhållningsregler för den som bor med en person med bekräftad covid-19. Reglerna beskriver hur du ska göra vid konstaterad smitta i ditt hushåll. (Här fanns tidigare en länk till en nyhet med mer information här på eksjo.se, nyheten är numera är arkiverad).

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

2020-10-15
Veckovis på torsdagar rapporterar Eksjö kommun om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. Ta del av dagens uppdatering

Antal bekräftade fall, smittade av covid-19

2020-10-08
Veckovis på torsdagar rapporterar Eksjö kommun om antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheter i kommunal regi. Ta del av dagens uppdatering

Restaurangerna på trygghetsboendena öppnar igen den 12 oktober

2020-10-07
Sedan den 25 mars har restaurangerna på trygghetsboendena Snickaren, Tuvan och Bobinen varit tillfälligt stängda. Från och med måndag den 12 oktober öppnar dessa restauranger upp för besök igen.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Senaste nyheterna kring arbetet med covid-19

Se nyheterna kring arbetet med covid-19 i Eksjö kommun

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.