LYSSNA

Vaccination mot covid-19 för barn som är 12–15 år

For information in other languages, please click on Translate in the site's menu to read more.

Om vaccination för barn 12–15 år

I samarbete med Eksjö vårdcentral erbjuds alla elever som är 12–15 år vaccination mot covid-19 i skolan. Ni ska ha fått hem ett informationsbrev med hälsodeklaration och samtyckesblankett från regionen.

För de elever som var frånvarande vid första vaccinationstillfället erbjuds dos 1 enligt nedan:

 • Tisdag 19 oktober i Olsbergs arena - Prästängsskolan, Norrtullskolan, Linnéskolan, Höredaskolan, Hultskolan och Grevhagsskolan
 • Fredag 22 oktober Mariannelunds vårdcentral
 • De vårdnadshavare som meddelat att vaccination ska genomföras på vårdcentralen kommer bli kontaktade för tidsbokning. Elever som fyller 12 år under hösten kommer få individuell information.

Ta med blanketter

För att säkerställa att alla elever har samtyckesblankett och hälsodeklaration vid vaccinationstillfället, så är det viktigt att de elever som ännu inte lämnat in samtycke och hälsodeklaration tar med blanketterna till vaccinationstillfället. Kom ihåg att samtycket ska lämnas in även för de elever som inte ska vaccinera.

 • Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under samtyckesblanketten.
 • På samtyckesblanketten meddelas samtycke till vaccination. Vill ni som vårdnadshavare att ert barn inte ska vaccineras så ska ni kryssa i den rutan på blanketten.

Datum för vaccination på skolorna

Grevhagsskolan, Hultskolan, Höredaskolan, Linnéskolan och Norrtullskolan

 • Dos 1 för elever som var frånvarande vid första tillfället: Tisdag 19 oktober
 • Dos 2: Tisdag 16 november
 • Lokal: Olsbergs Arena

Elever som fyller 12 år senast måndag 11 oktober kan vaccineras vid dessa datum. Fyller ditt barn 12 år efter den 11 oktober, vänligen se informationsrutan "Elever som inte fyllt 12 år vid vaccinationstillfället".

Ingatorpsskolan och Furulundsskolan

 • Dos 1 för elever som var frånvarande vid första tillfället: Fredag 22 oktober
 • Lokal: Mariannelunds vårdcentral
 • Dos 2: Fredag 19 november
 • Lokal: Ingatorps skola och Mariannelunds vårdcentral

Elever som fyller 12 år senast torsdag 14 oktober kan vaccineras vid dessa datum. Fyller ditt barn 12 år efter den 14 oktober, vänligen se informationsrutan "Elever som inte fyllt 12 år vid vaccinationstillfället".

Prästängsskolan

 • Dos 1 för elever som var frånvarande vid första tillfället: Tisdag 19 oktober
 • Dos 2: Tisdag 16 november och torsdag 18 november
 • Lokal: Olsbergs Arena

Sjukfrånvaro

De elever som på grund av sjukdom inte kan vaccineras under vecka 41 eller 46 kommer att erbjudas följande tillfällen:

 • Tisdag 19 oktober (dos 1) och tisdag 23 november (dos 2) i Olsbergs Arena.
 • Fredag 22 oktober (dos 1) och fredag 26 november (dos 2) på Ingatorpsskolan respektive Furulundsskolan.

Elever på Hunsnässkolan och grundsärskolan

Elever på Hunsnässkolan och i grundsärskolan kommer erbjudas vaccination i skolans lokaler och mer information kommer direkt till berörda vårdnadshavare.

Elever som inte fyllt 12 år vid vaccinationstillfället

Elever som inte har fyllt 12 år vid angivna vaccinationstillfällen på skolorna får inte vaccineras då. Nedan finns mer information vad som gäller för dem.

 • Elever vid Grevhagsskolan, Hultskolan, Höredaskolan, Linnéskolan och Norrtullskolan som hinner fylla 12 år senast den 18 oktober kan få sin vaccination i samband med de extra tillfällen som erbjuds under vecka 42. Mer information finns nedan.
 • Elever vid Ingatorpsskolan och Furulundsskolan som hinner fylla 12 år senast den 21 oktober kan få sin vaccination i samband med de extra tillfällen som erbjuds under vecka 42. Mer information finns nedan.
 • Elever som inte har fyllt 12 år vid angivna datum kommer erbjudas vaccination vid ett senare tillfälle. Mer information kommer förmedlas till berörda vårdnadshavare senare under höstterminen. Samtyckesblankett och hälsodeklaration ska tas med till vaccinationstillfället och ska i dessa fall inte lämnas till skolan under vecka 40.

Grevhagsskolan, Hultskolan, Höredaskolan, Linnéskolan och Norrtullskolan
Elever som inte har fyllt 12 år den 11 oktober, men som fyller 12 år senast måndag den 18 oktober, kan vaccineras följande datum i Olsbergs Arena:
Dos 1: Tisdag 19 oktober
Dos 2: Tisdag 16 november

Ingatorpsskolan och Furulundsskolan
Elever som inte har fyllt 12 år den 14 oktober, men som fyller 12 år senast torsdag 21 oktober, kan vaccineras följande datum på respektive skola:
Dos 1: Fredag 22 oktober
Dos 2: Fredag 19 november.

Regionens informationsbrev och blanketter

Informationsfilm om vaccin mot covid-19 till barn

Prata vaccin – myter och information om vaccin

Webbplatsen Pratavaccin.se Länk till annan webbplats. innehåller verktyg för att bemöta myter och missuppfattningar om vaccin mot covid-19. Syftet är att hjälpa människor diskutera vaccinering på ett konstruktivt sätt med skeptiska eller oroliga personer i sin närhet. Webbplatsen "Prata vaccin" är framtagen av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet i samarbete med bland annat Folkhälsomyndigheten, MSB och Studieförbunden.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Vaccin

Lägg in en beskrivning på sidan som syns vid delning på sociala medier, på google och i menyer.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.