LYSSNA

Vaccination mot covid-19 för elever födda 2006–2009

For information in other languages, please click on Translate in the site's menu to read more.

Om vaccination för elever födda 2006–2009

I samarbete med Eksjö vårdcentral erbjuds alla elever som är födda 2006–2009 vaccination mot covid-19. Ungdomar som är under 18 år erbjuds i dagsläget två doser vaccin. Skulle det bli aktuellt med ytterligare en dos kommer skolan att informera berörda vårdnadshavare.

  • Se när vaccination erbjuds under rubriken ”Datum för vaccination”.
  • Vaccinationserbjudandet gäller även elever som tidigare tackat nej till vaccination mot covid-19.
  • De vårdnadshavare som har meddelat att vaccination ska genomföras på vårdcentralen kommer att bli kontaktade för tidsbokning.

Ta med blanketter

För att säkerställa att alla elever har samtyckesblankett och hälsodeklaration vid vaccinationstillfället, så är det viktigt att de elever som inte lämnat in samtycke och hälsodeklaration till skolan tar med blanketterna till vaccinationstillfället. Kom ihåg att samtycket ska lämnas in även för de elever som inte ska vaccineras.

  • Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under samtyckesblanketten.
  • På samtyckesblanketten meddelas samtycke till vaccination. Vill ni som vårdnadshavare att ert barn inte ska vaccineras så ska ni kryssa i den rutan på blanketten.

Datum för vaccination

Elever som fick dos 1 under hösten 2021

Vårdcentralen kommer att kalla de elever som inte hade möjlighet att vaccineras med den andra dosen i skolan under vecka 2.

Elever som fick dos 1 under vecka 2

Eleverna kommer att erbjudas dos 2 i skolans lokaler under vecka 8.

Elever som ännu inte har fått sin första dos

De vårdnadshavare som önskar att eleven ska få covidvaccin uppmanas att kontakta skolsköterska på respektive skola.

Regionens informationsbrev och blanketter

Informationsfilm om vaccin mot covid-19 till barn

Prata vaccin – myter och information om vaccin

Webbplatsen Pratavaccin.se Länk till annan webbplats. innehåller verktyg för att bemöta myter och missuppfattningar om vaccin mot covid-19. Syftet är att hjälpa människor diskutera vaccinering på ett konstruktivt sätt med skeptiska eller oroliga personer i sin närhet. Webbplatsen "Prata vaccin" är framtagen av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet i samarbete med bland annat Folkhälsomyndigheten, MSB och Studieförbunden.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Vaccin

Lägg in en beskrivning på sidan som syns vid delning på sociala medier, på google och i menyer.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.