Eksjö kommuns logotyp

Omvärldsläget

Situationen i omvärlden väcker oro och många frågor hos allmän­heten. Eksjö kommun arbetar kontinuerligt med att bygga upp en god beredskap inför eventuella störningar i samhället.

Eksjö kommun följer händelseutvecklingen i vår omvärld, och har en god samverkan och dialog med Länsstyrelsen i Jönköpings län, övriga kommuner i länet samt andra myndigheter. Eksjö kommuns grundläggande uppdrag är att upprätthålla samhällsviktig kommunal verksamhet och därför arbetar vi kontinuerligt med att bygga upp en god beredskap inför eventuella störningar i samhället.

På denna sida har vi samlat användbara länkar med mer information så att du som invånare kan hålla dig uppdaterad utifrån situationen i omvärlden.

For information in other languages, please click on Translate in the site's menu to read more.

Myndighetsinformation om omvärldsläget

Stöd för dig som känner oro

Prata med barn och unga

Situationen i Ukraina är skrämmande. Många barn kan känna oro och rädsla när de ser vad som händer på nyheterna och i sociala medier. Nedan har vi samlat länkar till sidor som ger tips på hur du kan prata med barn och unga kring kriget i Ukraina.

Om barn vill ha information om kriget kan det vara bra att sitta ner tillsammans och kolla på nyhetsinslag och information som riktar sig direkt till dem. Då kan ni sedan prata om det som har sagts och fånga upp eventuella tankar och frågor. Exempel på material riktat till barn finns på Lilla Aktuellt – SVT Barn. Länk till annan webbplats.

Var källkritisk

Var källkritisk

Ett av de viktigaste råden under kriser och samhällsstörningar är att vara försiktig med att sprida information om du inte är säker på att den är tillförlitlig. Var källkritisk, sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten. Om källkritik – krisinformation.se Länk till annan webbplats.

På länsstyrelsernas sida för nyanlända och asylsökande; informationsverige.se, finns information kring källkritik på nio språk. Det är viktigt att vara källkritisk – Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Sociala medier

Krisinformation.se har tips på vad du bör tänka på när du använder sociala medier vid allvarliga händelser och kriser. Om sociala medier i kriser – krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Informationssäkerhet

Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten, och genom att se över och ändra ditt beteende på nätet, kan du minska risken för att någon få tag i dina kortuppgifter, lösenord eller att du ska drabbas av nätfiske. Mer information om informationssäkerhet på msb.se Länk till annan webbplats.

God hemberedskap

Du är en del av Sveriges beredskap. Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma trygghet och säkerhet. Vid en samhällskris kommer hjälpen först att gå till dem som behöver den bäst. De flesta måste alltså vara beredda på att kunna klara sig själva en tid.

Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men det finns ingen anledning att hamstra. Det gör det bara svårare för andra som behöver en viss vara. Någon brist på livsmedel finns inte i Sverige. En vara kan ta tillfälligt slut, men bara på hyllan om många köper mycket av samma vara samtidigt. Råd om hemberedskap för privatpersoner – msb.se Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickade 2018 ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige. På MSBs webbplats går den fortfarande att ladda ner, lyssna på eller beställa. "Om krisen eller kriget kommer" – msb.se Länk till annan webbplats.

Skyddsrum

Hur du som privatperson kan hjälpa till

Stöd hjälporganisationers arbete på plats

Många vill hjälpa de personer som nu är på flykt från kriget i Ukraina. Du kan hjälpa till genom att stötta någon av de hjälporganisationer som finns på plats för att ge skydd och nödhjälp. Några exempel på organisationer är Rädda barnen, Röda korset, Sverige för UNHCR och Läkare utan gränser.

Det bästa sättet som du kan hjälpa till på och ge stöd lokalt är att kontakta någon av de frivilligorganisationer som redan är engagerade och samordnar olika hjälpinsatser för att se hur du kan bidra. Exempel på frivilligorganisationer är Centrumkyrkan Mariannelund, Röda korset och Svenska kyrkan.

Information på lättläst svenska

Information om kriget i Ukraina

Ryssland har startat krig mot Ukraina
och har invaderat landet.
Eksjö kommun följer utvecklingen.
Vi samarbetar också med andra
kommuner och länsstyrelsen.

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns det information från
svenska myndigheter om vad vi vet om kriget
i Ukraina just nu. Här finns även tips om vad
du kan göra om du eller någon du känner
är orolig över kriget i Ukraina.

Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information in english

Information about the war in Ukraine

Source criticism

Information about source criticism in English can be found at Source criticism – Krisinformation.se Länk till annan webbplats. and at It's important to evaluate the sources of information, Informationsverige.se Länk till annan webbplats.. Informationsverige.se has the same information in several languages, among them Persian, Arabic and Somali.

How to speak to children about the war

On krisinformation.se you can find information about how to speak to children about the war in Ukraine. Worrying About War: Questions and answers for children – Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se