Eksjö kommuns logotyp

Beställa intyg

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Eksjö kommun beställa arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, inkomstintyg eller intyg om förlorad arbetsinkomst.

Vi behandlar beställningar i den ordning de kommer in. Handläggningstiden är mellan 1–14 arbetsdagar.

Via e-tjänsten kan du beställa:

  • Arbetsgivarintyg innehåller uppgifter om hur mycket och när du har arbetat, vilken lön du har haft och varför arbetet upphörde. Arbetsgivarintyg fylls i digitalt på arbetsgivarintyg.nu
  • Årsinkomst till Försäkringskassan lämnas på Försäkringskassans webbplats.
  • Tjänstgöringsintyg innehåller uppgifter om anställningstid och befattning. Ett tjänstgöringsintyg använder du för att styrka dina meriter när du söker arbete eller utbildning.
  • Inkomstintyg innehåller uppgifter om anställning och inkomst. Ett inkomstintyg kan du behöva om du har ärenden gällande banken, barnomsorg, försäkringsbolag.
  • Intyg om förlorad arbetsinkomst används när du behöver styrka vilken arbetsinkomst du förlorat för att exempelvis medverka i fackliga möten eller andra aktiviteter.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se