Logotyp Eksjö kommun

Feriepraktik för ungdomar 2022

Eksjö kommun erbjuder feriepraktik till dig som under året fyller 16, 17 eller 18 år. Du ska vara skriven i Eksjö kommun. Den handledda feriepraktiken är under veckorna 24–32 (feriepraktiken vecka 24 startar onsdagen den 15 juni).

Du jobbar totalt 60 timmar under cirka tre veckor och lönen är 60 kronor per timme, vilket ger 3 600 kronor.

Nu är ansökningstiden slut
och vi kommer snart börja tillsätta platserna. Vi hoppas kunna skicka ut mejlen med alla erbjudande om feriepraktikplats under första halvan av maj. Håll koll på din mejl så du inte missar erbjudandet. Du måste svara omgående på erbjudandet. Annars går platsen till nästa sökande i kön.

Här nedan följer ett antal platstyper där feriepraktiken kan förekomma i år:

 • Biblioteket
  Här får du hjälpa till med olika arbetsuppgifter på ett bibliotek. Till exempel sortera in böcker och damma hyllor.
  Nytt för i år är högläsning på förskolor. Att välja ut lämpliga böcker att ta med och läsa för barnen på förskolorna.
  Vecka 24–26
 • Museivärd
  Här får du ta emot besökare, berätta om museet och visa runt i de olika utställningarna samt dela ut information och sälja material i ett PopUp-tält. Om du talar engelska och/eller tyska är det ett plus.
  Vecka 25–26, 27–29, 30–32
 • Förskola/fritids
  Arbetet innebär praktiskt arbete som att vara med barnen på förskolorna, fritidshemmen.
  Vecka 24–26, 25–26, 26–27
 • IT-seniorer
  Med stöd från handledare ska du visa och lära pensionärer vad man kan göra med datorer och annan IT-utrustning. Till exempel visa Facebook och Twitter. Lära ut hur man bloggar och annat man kan göra på "nätet".
  Vecka 24–26
 • Kök
  Här får du hjälpa till med vanliga arbetsuppgifter i skolkök och äldreomsorgens kök.
  Vecka 24–26, 26–27, 27–29, 28–29, 30–31, 30–32
 • Butik
  Här är det varierande arbetsuppgifter i en butik.
  Vecka 24–26, 26–28, 27–29, 29–31, 30–32
 • Bilvård
  Tvätta och städa kommunens fordon.
  Vecka 24–27.
 • Legoarbete
  Här är det enklare paketeringsarbeten som ska utföras.
  Vecka 24–27.
 • Simskola
  Här är du assistent till simlärare i sommarsimskolan, alltså är simkunnighet ett krav.
  Vecka 24–27
 • Städ
  Enklare städuppgifter i idrottsanläggningen.
  Vecka 24–27
 • Tattoo
  Medhjälpare vid Eksjö Tattoo 2022, arbetsuppgifter är bland annat att dela ut information och programblad, biljettkontroll och iordningsställa arenan före och efter föreställningarna.
  Vecka 29–30
 • Trafikenheten
  Inventera trafikmärken och dela ut parkeringsinformation vid badplatser med mera.
  Vecka 24–27
 • Tvätteri
  Arbetsuppgifter är att ta hand om tvätt, till exempel stryka, vika och packa den rena tvätten.
  Vecka 24–26, 27–29, 30–32
 • Vaktmästeri
  Enklare vaktmästarsysslor på skolor, fritids- och idrottsanläggningar.
  Vecka 24–26, 24–27, 30–32
 • Äldreomsorg
  Arbetsuppgifter som till exempel att hjälpa till med diverse omvårdnad, matning, promenader, social aktivering, tvätt och städ. Under teoripassen talar vi bland annat om etik och bemötande, samt ger allmän information om klädsel och liknande.
  Vecka 24–26, 30–32

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Besök:

Kaserngatan 12C, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, Socialt stöd, AME, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post: