Eksjö kommuns logotyp

Övrig kommunal service

På denna sida finns information om borgerlig vigsel, kommunarkiv, digital myndighetspost, begravningsombud och notarius publicus.

Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni utan religiösa inslag. Den är kostnadsfri.

Vigseln kan ske i kommunfullmäktigesalen i Eksjö stadshus, Österlånggatan 14, Eksjö, eller på annan plats inom Eksjö kommun som man själv väljer.

Innan du bokar tid för vigsel

Ansök om hindersprövning – Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om hindersprövning i god tid, handläggningstiden är 3–4 veckor. (Intyget gäller i fyra månader från utfärdandet). Skatteverket utfärdar sedan intyg om hindersprövning och vigselintyg

Utse två vittnen som är 18 år eller äldre, att närvara vid vigseln.

Saknas egna vittnen, kan det ordnas genom förvaltningen när vigsel sker i Stadshuset, dock endast på vardagar mellan klockan 8–17 (fredagar 8–15).

Vigselförrättare

Vigselförrättare i Eksjö kommun är:
Diana Laitinen Carlsson
Karin Elardt
Tomas Erazim
Elisabeth Hagelberg
Sebastian Hörlin

Bokning av vigsel

Bokning av vigsel görs via e-tjänsten minst två veckor före önskat vigseldatum. Önskemål om särskild vigselförrättare tillgodoses där det är möjligt.

Borgerlig vigsel - förfrågan Länk till annan webbplats.

När tid för vigsel har överenskommits ska intyg om hindersprövning och vigselintyg, tillsammans med personuppgifter för eventuella vittnen, skickas in.

Handlingarna skickas till Eksjö kommun, kansliavdelningen, 575 80 Eksjö.

Frågor

Eventuella frågor om borgerlig vigsel besvaras av Eksjö kommuns vigselsamordnare på telefon 0381-360 00.

Kommunarkiv

I Eksjö kommuns arkiv förvaras alla handlingar som ska sparas och bevaras för evigt. Samhällsinformation sparas för framtiden och är en del av vår gemensamma historia.

I kommunarkivet kan du ta del av originalhandlingar som till exempel protokoll. Här finns även kopior på betyg och betygskataloger, samt skolhälsovårdsjournaler.

Huvudregeln är att de allmänna arkiven är offentliga. Vissa handlingar omfattas av sekretess.

Enligt arkivlagen ska kommunerna bevara arkiv. Det finns tre skäl till detta:

  • Allmänhetens rätt att ta del av handlingar
  • Information för rättsskipning och förvaltning
  • För att främja framtida forskning

E-tjänst för beställning av betygskopia

Beställning av betygskopia görs i första hand via e-tjänsten:

E-tjänst för handling från slutarkiv

Behöver du ha tillgång till en akt eller handling använd e-tjänsten:

Riktlinjer för digital slutarkivering

Syftet med riktlinjerna är att skapa rutiner och förutsättningar för att kunna bevara digital information.

Vid frågor

Vid frågor kontakta arkivansvarig via Eksjö kommuns kontaktcenter.

Begravningsombud

Begravningsombudet företräder den som inte är medlem i Svenska kyrkan, och är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravnings­lagen.

Exempel på uppgifter som ombudet har är att vara med i planering av nya begravningsplatsers utformning och bevaka av begravningsavgiftens storlek. Begravningsombudet kan också framföra önskemål från den som inte tillhör Svenska kyrkan när det gäller begravnings­verksamheten.

Begravningsombud för samtliga församlingar i Eksjö kommun är:
Uno Kenstam
Telefon: 0380-51 72 55
E-post: uno.kenstam@nassjo.se

Notarius publicus – jurist med vissa offentliga uppdrag

Notarius publicus

Notarius publicus är en jurist som har vissa offentliga uppdrag. Notarius publicus utses av länsstyrelsen och är en gammal tradition i vårt rättsväsende. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Uppdrag

Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med olika tjänster som att

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar
  • närvara som vittne i vissa fall
  • kontrollera lotteridragningar med mera
  • efter annan kontroll eller undersökning, lämna redogörelse för sina iakttagelser
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Eksjö kommuns notarius publicus

För mer information om tjänster och kostnader kontakta:

Mikael Svegfors
Svegfors Advokatbyrå AB
Besöksadress: Storgatan 38, 578 31 Aneby

Tidbokning via telefon eller e-post:
Telefon: 0380-451 75, 072-226 32 22
E-post: advokat@svegfors.se
Webbplats: http://svegfors.se/notariuspublicus Länk till annan webbplats.

Digital post

Ta emot din myndighetspost digitalt

När du skaffar en digital brevlåda kan du enkelt ta emot, läsa och samla din post från myndigheter, kommuner och regioner som skickar post digitalt. Du kan läsa din post när som helst och var än du är. Oavsett vilken digital brevlåda du väljer får du din myndighetspost dit. I några av brevlådorna får du även post från företag. Din digitala brevlåda är ett säkert alternativ då du loggar in med e-legitimation.

Ditt ansvar att ta del av din digitala post

Du har alltid ett eget ansvar att öppna och ta del av den post som kommer till dig, oavsett om den är digital eller skickas på papper. Du ansvarar även för att ha de internet‑ och mobiltjänster som krävs för att kunna använda tjänsten digital post om du valt att skaffa en digital brevlåda.

Skaffa en digital brevlåda

För att få din myndighetspost digitalt behöver du välja och skaffa en digital brevlåda. För att skaffa digital brevlåda behöver du ha e-legitimation. På Myndigheten för digital förvaltnings webbplats finns mer information om digital post och om hur du skaffar en digital brevlåda Länk till annan webbplats..

Har du ingen e-legitimation/BankID? Läs mer om hur du skaffar en e-legitimation/BankID Länk till annan webbplats.

Eksjö kommun skickar post digital

Ett flertal verksamheter vid Eksjö kommun skickar idag sin post digitalt. De mottagare som inte har en digital brevlåda får sin post på papper. Så småningom kommer mer och mer post att skickas digitalt.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se


Kontaktuppgifter till begravningsombud och notarius publicus finns under respektive avsnitt här på sidan.