LYSSNA

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (kf) har 49 valda politiker och är kommunens högsta och enda direktvalda organ – kommunens ”riksdag”.

Eksjö kommun styrs av Alliansen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Övriga partier är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Kommunfullmäktige väljs
vid allmänna val vart fjärde år, och är det enda direktvalda organet i kommunen. Mandatperioden sträcker sig från 15 oktober 2018 till 14 oktober 2022.

Kommunfullmäktige väljer representanter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Till fullmäktige hör valnämnden, kommunrevisionen och överförmyndarnämnden. Fullmäktige har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar för specifika ärenden.

Kommunfullmäktige beslutar
i principfrågor och grundläggande ärenden för kommunen, främst där de politiska åsikterna är avgörande. Exempel på beslut som fullmäktige tar är mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt, avgifter och taxor och andra viktiga ekonomiska frågor.

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Mats Danielsson (M)
Förste vice ordförande: Ingbritt Martinsson (C)
Andre vice ordförande: GunBritt Henning (S)
Sekreterare: Anneli Gustafsson

Fullmäktiges sammanträden i webb-tv

Direktsändning

Varje sammanträde med fullmäktige direktsänds från sammanträdes början den aktuella dagen. Webbsändningen startar strax före sammanträdet börjar.

Ansvarig utgivare
Samtliga talare (politiker, tjänstemän och allmänhet) under sammanträdet ansvarar själva för sina uttalanden under webbsändningen. Kommunfullmäktiges ordförande Mats Danielsson är ansvarig utgivare.

När kommentar lämnas om en webbsändning, behandlar kommunstyrelsen personuppgiften (namnet) i enlighet med GDPR.

Kommunfullmäktiges webbsändning Länk till annan webbplats.

Tidigare webbsändningar

Det är möjligt att se och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand. Du har då möjlighet att välja de ärenden du är intresserad av. Inspelningen läggs ut en till två arbetsdagar efter sammanträdet.

Tidigare webbsändningar från och med januari 2018 Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2020 webbsändes inte på grund av lokalbyte.

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Tillkännagivande/ärendelista och handlingar

Här finns tillkännagivande (ärendelista) till kommunfullmäktige. Det är tillkännagivandet till det senaste sammanträdet som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Handlingar

Vill du ta del av handlingarna inför ett sammanträde med fullmäktige, är du välkommen att kontakta kommunfullmäktiges sekreterare via kommunens kontaktcenter senast dagen före sammanträdet.

Mötestider och Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar klockan 18.00 (undantag kan förekomma) tio gånger per år.

Med anledning av Covid -19, hålls kommunfullmäktiges sammanträden tillsvidare digitalt.

Varmt välkommen till fullmäktigesammanträdet via webb-tv eller genom besök.

Allmänhetens frågestund – medverkan

Sammanträdet börjar med Allmänhetens frågestund, vilket innebär att vem som vill kortfattat kan fråga de lokala politikerna om något specifikt ärende och få ett kortfattat svar. Vill du medverka under frågestunden, var vänlig kontakta fullmäktiges sekreterare innan sammanträdet, via e-post anneli.gustafsson@eksjo.se eller via telefon 0381-366 02.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021

Sammanträdet börjar klockan 18.00, om inget annat anges. Plats publiceras senare.
21 januari kl.15.00 - digitalt
25 februari kl.18.00 - digitalt
18 mars kl. 18.00 - digitalt
22 april kl. 18.00 - digitalt
27 maj kl. 18.00 - digitalt
10 juni kl. 18.00 Översiktsplan - information och dialog - digitalt
15 juni kl. 13.00 - digitalt
23 september
21 oktober kl. 13.00
18 november
14 december

Mandatfördelning

Fördelningen av kommunfullmäktiges 49 mandat, 2019-2022

  • Centerpartiet 10 mandat
  • Moderaterna 9 mandat
  • Kristdemokraterna 4 mandat
  • Liberalerna 2 mandat
  • Socialdemokraterna 13 mandat
  • Vänsterpartiet 3 mandat
  • Miljöpartiet de gröna 2 mandat
  • Sverigedemokraterna 6 mandat

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Eksjö kommuns verksamhet. Medborgarförslaget behandlas politiskt.

Målsättningen är att ett medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige inom sex månader.

Läs mer om medborgarförslag

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Eksjö kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (kf) har 49 valda politiker och är kommunens högsta och enda direktvalda organ – kommunens ”riksdag”.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.