Logotyp Eksjö kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (kf) har 49 valda politiker och är kommunens högsta och enda direktvalda organ – kommunens ”riksdag”.

Eksjö kommun styrs av Alliansen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Övriga partier är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Kommunfullmäktige väljs
vid allmänna val vart fjärde år, och är det enda direktvalda organet i kommunen. Mandatperioden sträcker sig från 15 oktober 2018 till 14 oktober 2022.

Kommunfullmäktige väljer representanter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Till fullmäktige hör valnämnden, kommunrevisionen och överförmyndarnämnden. Fullmäktige har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar för specifika ärenden.

Kommunfullmäktige beslutar
i principfrågor och grundläggande ärenden för kommunen, främst där de politiska åsikterna är avgörande. Exempel på beslut som fullmäktige tar är mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt, avgifter och taxor och andra viktiga ekonomiska frågor.

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Mats Danielsson (M)
Förste vice ordförande: Ingbritt Martinsson (C)
Andre vice ordförande: GunBritt Henning (S)
Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ledamöter

Moderaterna (M)
Tomas Erazim
Annelie Sjöberg
Anders Gustafsson
Marie-Louise Gunnarsson
Ulf Björlingson
Jes Suhr
Kristina Carlo
Lars Ugarph

Centerpartiet (C)
Lennart Nilsson
Annelie Hägg
Bo-Kenneth Knutsson
Maria Havskog
Ingbritt Martinsson
Julia Liderfelt
Stellan Johnsson
Sandra Mulaomerovic
Tommy Ingvarsson
Jan Nilsson

Liberalerna (L)
Sven-Olov Lindahl
Micael Carlsson

Kristdemokraterna (KD)
Mattias Ingeson
Bo Ljung
Magnus Berglund
Roddy Brun

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)
Sebastian Hörlin
Johan Starck
Ingegerd Axell
Birgitta Johansson
Kjell Axell
Christina Bladh
Stig Axelsson
Bertil Granman
GunBritt Henning
Lars Aronsson
Ingrid Ottosson
Mikael Andreasson
Bo Bergvall

Vänsterpartiet (V)
Johan Ragnarsson
Ami Fagrell
Jürgen Beck

Miljöpartiet de gröna (MP)
Lea Petersson
Eva Ekenberg 

Sverigedemokraterna (SD)
Ulf Svensson
Elisabeth Werner
Mats Svensson
Helena Möller
Urban Svensson
Claes Blomqvist

Ersättare


Moderaterna (M)
Markus Kyllenbeck
Ronnie Gustafsson
Jan Hall
Bo-Anders Jansson
Raoul Adolfsson

Centerpartiet (C)
Erik Johansson
Erling Johansson
Emeli Olaison
Micael Frisk
Sveninge Ågren

Liberalerna (L)
Christer Ljung
Magnus Alm

Kristdemokraterna (KD)
Birgitta Liljerås Larm
Anders Pansell

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna (S)
Lennart Gustavsson
Verniza Gazibara
Maria Österberg
Britt-Marie Palm
Lars Persson
Alf Nordell
Joakim Blomqvist

Vänsterpartiet (V)
Jonas Lindgren
Mattias Stendahl

Miljöpartiet de gröna (MP)
Jonas Håkansson
Linda Pilefelt

Sverigedemokraterna (SD)
Alexandra Åhlfeldt
Adam Hasth
Axel Augustsson

Fullmäktiges sammanträden i webb-tv

Direktsändning

Varje sammanträde med fullmäktige direktsänds från sammanträdes början den aktuella dagen. Webbsändningen startar strax före sammanträdet börjar.

Ansvarig utgivare
Samtliga talare (politiker, tjänstemän och allmänhet) under sammanträdet ansvarar själva för sina uttalanden under webbsändningen.

När kommentar lämnas om en webbsändning, behandlar kommunstyrelsen personuppgiften (namnet) i enlighet med GDPR.


Kommunfullmäktiges webbsändninglänk till annan webbplats

Tidigare webbsändningar

Det är möjligt att se och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand. Du har då möjlighet att välja de ärenden du är intresserad av. Inspelningen läggs ut en till två arbetsdagar efter sammanträdet.

Ingen webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2020
Kommunfullmäktige sammanträdde torsdagen den 19 mars i annan lokal på grund av coronaviruset. Ändringen av lokal innebar att webbsändningen av sammanträdet uteblev.

Tidigare webbsändningar från och med januari 2018länk till annan webbplats

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Tillkännagivande/ärendelista och handlingar

Här finns tillkännagivandet (ärendelistan) till kommunfullmäktige. Det är tillkännagivandet till det senaste sammanträdet som visas.

Handlingar

Vill du ta del av handlingarna inför ett sammanträde med fullmäktige, är du välkommen att kontakta kommunfullmäktiges sekreterare via kommunens kontaktcenter senast dagen före sammanträdet.

Mötestider och Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar klockan 18.00 (undantag kan förekomma) tio gånger per år.

Varmt välkommen till fullmäktigesammanträdet via webb-tv eller genom besök i Stadshuset, plan II, Österlånggatan 14 i Eksjö. Med anledning av Covid -19, hålls kommunfullmäktiges sammanträden nu i Olsbergs Arena.

Allmänhetens frågestund – medverkan

Sammanträdet börjar med Allmänhetens frågestund, vilket innebär att vem som vill kortfattat kan fråga de lokala politikerna om något specifikt ärende och få ett kortfattat svar. Vill du medverka under frågestunden, var vänlig kontakta fullmäktiges sekreterare innan sammanträdet, via e-post anneli.gustafsson@eksjo.se eller via telefon 0381-366 02.

Ansvarig utgivare
Samtliga talare (politiker, tjänstemän och allmänhet) under sammanträdet ansvarar själva för sina uttalanden under webbsändningen.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020

Sammanträdet börjar klockan 18.00, om inget annat anges.
23 januari, klockan 15.00
20 februari
19 mars - Olsbergs Arena
23 april - Olsbergs Arena
28 maj
16 juni, klockan 15.00
24 september, klockan 15.00
22 oktober, klockan 15.00
19 november
15 december

Mandatfördelning

Fördelningen av kommunfullmäktiges 49 mandat, 2019-2022

  • Centerpartiet 10 mandat
  • Moderaterna 9 mandat
  • Kristdemokraterna 4 mandat
  • Liberalerna 2 mandat
  • Socialdemokraterna 13 mandat
  • Vänsterpartiet 3 mandat
  • Miljöpartiet de gröna 2 mandat
  • Sverigedemokraterna 6 mandat

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Eksjö kommuns verksamhet. Medborgarförslaget behandlas politiskt.

Målsättningen är att ett medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige inom sex månader.

Läs mer om medborgarförslag

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00