Logotyp Eksjö kommun

Socialnämnden

Socialnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år. Socialberedningen består av samma ledamöter och sammanträder vid samma tillfällen. 

Nämnden och beredningen behandlar ärenden inom dessa områden:

  • äldrevård
  • stöd och service till psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta
  • socialt stöd som avser barn och unga, ekonomiskt bistånd, missbruk, sysselsättning
  • hälso- och sjukvård
  • integration
  • bostadsanpassning

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Markus Kyllenbeck (M)
Förste vice ordförande: Jan Nilsson (C)
Andre vice ordförande: Ann-Charlotte Käck Karlsson (S)
Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till socialnämnden och socialberedningen. Det är kallelsen till de senaste sammanträdena som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2022

12 januari (reservdag)
9 februari
16 mars
13 april
11 maj
8 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
14 december