Valnämnden

Vart fjärde år arrangerar och genomför valnämnden i Eksjö de allmänna valen, både till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Valnämnden svarar också för genomförandet av val av delegater till Europaparlamentet, som genomförs vart femte år. Valnämnden administrerar även folkomröstningar.

Valnämnden sammanträder i princip endast de år något val genomförs.

Val till riksdag, kommun och region är den 11 september 2022.

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Lars-Åke Andersson (M)
Vice ordförande: Ulla Johnsson (C)
Sekreterare: Helena Lundborg 

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Valnämnden i Eksjö kommun

Vart fjärde år arrangerar och genomför valnämnden i Eksjö de allmänna valen, både till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.