Logotyp Eksjö kommun

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Tillväxt- och utvecklingsnämnden har sju ledamöter som sammanträder elva gånger per år.

Nämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

  • näringsliv och sysselsättning
  • turism och besöksnäring
  • bibliotek
  • museum
  • kultur-, fritid- och idrottsverksamhet
  • vuxenutbildning
  • högskoleverksamhet

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Maria Havskog (C)
Vice ordförande: Annelie Sjöberg (M)
Andre vice ordförande: Lars Aronsson (S)
Sekreterare: Karolina Eriksson

Mikael Andreasson (S)
Magnus Berglund (KD)
Sandra Mulaomerovic (C)
Johan Andersson (S)

Ersättare

Kristina Carlo (M)
Britt-Marie Palm (S)
Erik Johansson (C)
Jürgen Beck (V)
Magnus Kullberg (KD)
Jes Suhr (M)
Mats Svensson (SD)

Kontaktuppgifter till samtliga politiker

Protokoll

2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Ärendelista

Här finns ärendelistan/kallelsen till tillväxt- och utvecklingsnämnden. Det är kallelsen till det senaste sammanträdet som visas.

Mötestider 2019

16 januari
6 februari
13 mars
17 april
15 maj
12 juni
21 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december