Logotyp Eksjö kommun

Valnämnden

Vart fjärde år arrangerar och genomför valnämnden i Eksjö de allmänna valen, både till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Nämnden ansvarar också för valet av delegater till Europaparlamentet, som genomförs vart femte år. Eventuella folkomröstningar arrangeras också av valnämnden.

Valnämnden sammanträder i princip endast de år något val genomförs. Allmänna val 2018

Ledamöter 2019–2022

Ordförande: Lars-Åke Andersson (M)
Vice ordförande: Ulla Johnsson (C)
Sekreterare: Helena Lundborg 

Bo Bergvall (S)
Christina Bladh (S)
Anders Pansell (KD)

Ersättare

Rauol Adolfsson (M)
Johan Andersson (S)
Per Sixtensson (C)
Farhan Maroufpour (S)
Micael Carlsson (L)

Kontaktuppgifter till samtliga politiker