LYSSNA

Tillväxt- och utvecklingnämnden

Tillväxt- och utvecklingsnämnden har på grund av ny politisk organisation lagts ned från och med 1 januari 2023.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2022 om en ny politisk organisation för Eksjö kommun. Enligt beslutet upphävs reglementet för tillväxt- och utvecklingsnämnden. Nämnden avvecklas vid årsskiftet 2022/2023. Parallellt inrättas en ny nämnd, myndighetsnämnden.

Läs mer om förändringen av den politiska organisationen Länk till annan webbplats.

Denna sida finns kvar på grund av att nämndens tidigare protokoll ska vara tillgängliga.

Nämnden och beredningen behandlade fram till 2022 ärenden inom dessa områden: näringsliv och sysselsättning, turism och besöksnäring, bibliotek, museum, kultur-, fritid- och idrottsverksamhet, vuxenutbildning och högskoleverksamhet.

Protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

( Tillväxt- och utvecklingsnämnden )

Tillväxt- och utvecklingsnämnden behandlar ärenden inom dessa områden: näringsliv och sysselsättning, turism och besöksnäring, bibliotek, kultur-, fritid- och idrottsverksamhet, vuxenutbildning samt högskoleverksamhet.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.