Eksjö kommuns logotyp

Tillväxt- och utvecklingnämnden

Tillväxt- och utvecklingsnämnden har på grund av ny politisk organisation lagts ned från och med 1 januari 2023.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om en ny politisk organisation för Eksjö kommun. Enligt beslutet upphävs reglementet för tillväxt- och utvecklingsnämnden. Nämnden avvecklades vid årsskiftet 2022/2023.

Denna sida finns kvar på grund av att nämndens tidigare protokoll ska vara tillgängliga ett tag framöver.

Nämnden och beredningen behandlade fram till 2022 ärenden inom dessa områden: näringsliv och sysselsättning, turism och besöksnäring, bibliotek, museum, kultur-, fritid- och idrottsverksamhet, vuxenutbildning och högskoleverksamhet.

Protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se