LYSSNA

Barn- och ungdomspolitik

Vill du som ung vara med och påverka kommunens utveckling? Eksjö kommun behöver barn och ungdomars entusiasm, drivkraft och kompetens. Som ung i kommunen ska du känna att du blir sedd och har möjlighet att påverka.

I Eksjö kommun finns en barn- och ungdomspolitisk arbetsgrupp. Gruppen ska kunna ge aktivt stöd och råd till dig som ung, om hur du gör, eller vart du vänder dig om du vill påverka kommunens utveckling.

Målet med arbetsgruppens arbete är att du som ung

 • känner att du har stora möjligheter att framföra dina åsikter till de som bestämmer i kommunen
 • vet till vem eller vart du ska vända dig när du vill påverka något
 • ska vilja vara med och påverka frågor som rör kommunens utveckling.

Elevråden är viktiga rådgivare

För att barn- och ungdomars perspektiv ska tas tillvara så behöver arbetsgruppen hjälp av elevråden i kommunen i frågor som rör barn och ungdomar.

På vilket sätt kan det gå till?

 • På hösten kallas alla elevråd in till den barn- och ungdomspolitiska arbetsgruppen.
 • Elevråden kan samla in frågor från barn och ungdomar via klassråd och brukarråd och föra fram dem till arbetsgruppen.
 • Elevråden kan bjuda in arbetsgruppen till exempelvis elevrådsmöten.
 • Arbetsgruppen kan besöka elevråden, eller skicka ut en fråga eller remiss av något slag.

Målsättningen är att formerna för samarbetet mellan elevråden och arbetsgruppen ska växa fram genom dialog.

Presentation av barn- och ungdomspolitisk arbetsgrupp

Här hittar du information om de personer som ingår i arbetsgruppen och deras ansvarsområden. Har du frågor, vill framföra en synpunkt eller vara med och påverka är du välkommen att i första hand kontakta Kajsa Hansdotter på kajsa.hansdotter@eksjo.se

Foto: Katarina Norén

Kajsa Hansdotter
Arbetsuppgifter: Tjänsteperson, vikarierande elevhälsochef på barn- och utbildningssektorn.
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor, skolfrågor.

Foto: Kim Forsman

Kim Forsman
Arbetsuppgifter: Tjänsteperson, fritidsutvecklare på tillväxt- och utvecklingssektorn.
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor, kultur- och fritidsfrågor, näringslivs-föreningsfrågor, friluftsliv.

Foto: Kim Forsman

Harald Arrehn
Arbetsuppgifter: Tjänsteperson, ungdomshandläggare, Förebyggande arbete sociala sektorn.
Ansvarsområden: Nätverksarbete internt och externt gällande ungdomsfrågor, Handledare för Ungdomslotsarna, Feriepraktik, Barn- och ungdomspolitiska frågor.

Foto: Sebastian Hörlin

Sebastian Hörlin (S)
Arbetsuppgifter: Heltidspolitiker, kommunalråd.
Ansvarsområden: Hela kommunens verksamhetsområden

Maria Havskog

Maria Havskog (C)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, ordförande i Tillväxt- och utvecklingsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen.
Ansvarsområden: Campus i12, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), fritids-, näringslivs- och kulturfrågor.

Foto: Kim Forsman

Lars Ugarph (M)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Eksjö Fordonsutbildning AB, ersättare i barn- och utbildningsnämnden, ersättare i Industribyggnader AB, ersättare i Skruven AB, ersättare i Eksjö Energi AB samt ersättare i Eksjö Elnät AB.
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor.

Resultat från LUPP 2015, 2018

LUPP

LUPP är ett enkät som vi använt tidigare år. Från och med 2020 kommer vi byta enkätverktyg och nu kommer Folkhälsoenkät Ung användas. Resultaten från LUPP 2015 och 2018 redovisas nedan.

Kunskap om unga - Folkhälsoenkät Ung

Folkhälsoenkät Ung

Från och med 2020 byter vi enkät för att att undersöka ungdomars livssituation. Resultat från gamla enkätverktyget LUPP finns i avsnittet ovan. (Resultat från LUPP 2015, 2018).

Folkhälsoenkät Unglänk till annan webbplats är en ungdomsenkät som genomförs i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet vart tredje år. Enkätundersökningen är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i Eksjö kommun. Undersökningen görs i samverkan med länets kommuner och genomförs nästa gång under hösten 2020.

Kunskap om unga gör skillnad för unga

Syftet med Folkhälsoenkät unglänk till annan webbplats är att följa den självrapporterade hälsan bland länets ungdomar och se förändringar över tid. Utifrån den kunskapen kan vi tillsammans ge alla barn och unga i Jönköpings län bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv med en god hälsa.

Folkhälsoenkät Ung används för att:

 • skaffa kunskap om unga
 • underlätta eller starta ett samarbete mellan sektorer och verksamheter
 • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
 • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Vem vänder sig enkäten till?

Eksjö kommuns samtliga årskurs 9:or och andraårselever på gymnasiet.

När genomförs den?

Folkhälsoenkät Unglänk till annan webbplats genomförs var tredje år och hösten 2020 är det dags för ny omgång.

Tilllgänglighet

Enkäten är tillgänglig på svenska i webbaserad enkät. Det finns sedan stöd via pappersenkät för arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Länkar för att svara på Folkhälsoenkät Ung

OBS! Denna enkät ska endast genomföras av elever på nedan angivna skolor och på utsatt tid för respektive skola. Alla elever som är berörda får information om hur det går till och när.

När du som elev får klartecken gör enligt följande, nedan:

 • Klicka på din skola nedan för att länkas vidare till rätt enkät.
 • Fyll i lösenordet som du får av oss.
 • Fyll i enkäten och glöm inte att vi finns om du undrar något.
 • När du är klar sitter du kvar och väntar på att de andra ska bli klara.

Tack för ditt deltagande.

Furulundsskolanlänk till annan webbplats

Prästängsskolanlänk till annan webbplats

Eksjö Grundsärskolalänk till annan webbplats

Eksjö gymnasium länk till annan webbplats

Eksjö Gymnasiesärskolalänk till annan webbplats

Nifsarpsskolanlänk till annan webbplats

Kontakta arbetsgruppen

Här hittar du information om de personer som ingår i arbetsgruppen och deras ansvarsområden. Har du frågor, vill framföra en synpunkt eller vara med och påverka är du välkommen att i första hand kontakta Katarina Norén på katarina.noren@eksjo.se

Katarina Norén
Arbetsuppgifter: Tjänsteman, utvecklingsledare på barn- och ungdomssektorn.
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor, förskolefrågor, skolfrågor.

Foto: Kim Forsman

Kim Forsman
Arbetsuppgifter: Tjänsteman, fritidsutvecklare på tillväxt- och utvecklingssektorn.
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor, kultur- och fritidsfrågor, näringslivs-föreningsfrågor, friluftsliv.

Birgitta Löwdahl
Arbetsuppgifter: Tjänsteman, enhetschef på HIA (Hälsa, integration och arbete) på sociala sektorn.
Ansvarsområden: Hälsa, integration och arbete.

Alf ”Affe” Lundberg
Arbetsuppgifter: Tjänsteman, trafikingenjör på samhällsbyggnadssektorn.
Ansvarsområden: Miljö- och hälso- Trafik, trafiksäkerhetsfrågor, gatubelysning, infrastruktur, gång- och cykelvägar, plan- och bygg, boende.

Diana Laitinen Carlsson (S)
Arbetsuppgifter: Heltidspolitiker, oppositionsråd.
Ansvarsområden: Samtliga kommunala verksamhetsområden.

Annelie Sjöberg (M)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, förste vice ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen.
Ansvarsområden: Campus i12, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), fritids-, näringslivs- och kulturfrågor.

Foto: Sebastian Hörlin

Sebastian Hörlin (S)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, andre vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen.
Ansvarsområden: Förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola, öppen ungdomsverksamhet, elevhälsan.

Maria Havskog

Maria Havskog (C)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen.
Ansvarsområden: Campus i12, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), fritids-, näringslivs- och kulturfrågor.

Barn- och ungdomspolitiskt arbetsgrupp:
Har du frågor, vill framföra en synpunkt eller vara med och påverka är du välkommen att i första hand kontakta Kajsa Hansdotter på kajsa.hansdotter@eksjo.se

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 4 september 2020

Barn- och ungdomspolitik i Eksjö kommun

Vill du som ung vara med och påverka kommunens utveckling? Eksjö kommun behöver barn och ungdomars entusiasm, drivkraft och kompetens. Som ung i kommunen ska du känna att du blir sedd och har möjlighet att påverka.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.