Lokala föreskrifter, policyer och riktlinjer, politiska program, Eksjö kommuns vision