Lokala föreskrifter, policyer, kommunprogram, Eksjö kommuns vision, reglementen, flaggning