Eksjö kommuns logotyp

Vision för Eksjö kommun

Visionen ska beskriva den utveckling som önskas i framtidens Eksjö kommun. Den ska vara en ledstjärna, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen av vår kommun.

”Alla är vi Eksjö kommun” utgör andemeningen i Eksjö kommuns vision. Med Eksjö kommun menas hela det geografiska område som kommunen omfattar, från öster till väster, stad och landsbygd. Visionen antogs av kommunfullmäktige den 22 mars 2018.

Visionen anger att; ”Eksjö kommun är en kommun där alla är välkomna. En trygg och levande kommun som vi gemensamt arbetar för att på ett hållbart sätt bevara och utveckla. En aktiv kommun där allt känns nära. En närhet som ger mer tid för meningsfull fri tid.”

I visionen finns tre fokusområden framtagna:

  • den hållbara
  • den nära
  • den aktiva kommunen

Visionen tar inte sikte på något specifikt årtal, utan på vilket framtidsläge som önskas för Eksjö kommun. Visionen kommer istället att regelbundet ses över.

Ta del av visionen i sin helhet i dokumentet och filmen:

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se