Eksjö kommuns logotyp

Astrid Lindgrens Hembygd

Eksjö kommun bildar tillsammans med Nässjö, Hultsfred, Högsby, Vimmerby och delar av Oskarshamns kommun föreningen Astrid Lindgrens Hembygd som verkar för landsbygdsutveckling i det aktuella leaderområdet.

Leadermetoden har funnits sedan 1991 och är en viktig del av EU:s arbete med landsbygdsutveckling. Via Astrid Lindgrens Hembygd kan föreningen stötta människor och organisationer som har bra idéer som kan leda till positiv utveckling för bygden och projektstöd kan beviljas till projekt som leder leder till hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling.

Nuvarande leaderperiod avslutas 2022 och nästa programperiod för leader drar förhoppningsvis igång 2023 med ett utökat geografiskt område och en ny utvecklingsstrategi. Projektmedel finns att söka för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Kortfattat innebär metoden att projekten ska komma många till del genom aktivt nätverksarbete, projekten ska ha en stark lokal förankring och ska ha samver­kan mellan privata, offentliga och ideella aktörer.

Besök Astrid Lindgrens Hembygds webbplats för mer information och vilka aktuella projektstöd som finns att söka, www.astridlindgrenshembygd.se Länk till annan webbplats.