Logotyp Eksjö kommun

Astrid Lindgrens Hembygd

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd verkar för landsbygdsutveckling i Eksjö, Nässjö, Hultsfred, Högsby, Oskarshamn och Vimmerby kommuner.

Föreningen stöttar människor och organisationer som har bra idéer. Om du har en bra idé som kan leda till positiv utveckling för bygden kan du kontakta föreningen och använda oss som bollplank och få stöttning i hur du kan gå vidare. Vi kan också stötta med exempelvis finansiering, arrangera mötesplatser och bidra till kompetensutveckling. Vårt mål är att stödja projekt som kan leda till hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling.

Projektmedel finns att söka

Via föreningen kan du få stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Kortfattat innebär metoden att projekten ska komma många till del genom aktivt nätverksarbete. Projekten ska ha en stark lokal förankring och ska ha samver­kan mellan privata, offentliga och ideella aktörer.

Det går att söka både projektstöd upp till 1 miljon kronor för utvecklingsprojekt men även mindre stöd i form av leadercheckar.

Leadercheckar

Under 2021 finns leadercheckar för utvecklingsprojekt att söka inom flera områden:

  • entreprenörskap
  • natur och miljö
  • attraktiv landsbygd

Mer information om projektstöd och leadercheckarlänk till annan webbplats

Mer information om om strategin och om föreningen kan du läsa om på Astrid Lindgrens Hembygds webbplats.