Digitaliseringsrådet Jönköpings län

Sedan 2011 finns ett Digitaliseringsråd för länet. Rådet har till uppdrag att ta till vara de möjligheter och nyttor som samverkan ger medborgare, besökare, näringsidkare och föreningsliv.

Tillsammans kan länets kommuner och region agera mot andra parter och få en starkare röst vid exempelvis kravställning av tekniska lösningar. Dessutom öppnas möjlighet till gemensamma investeringar och driftslösningar.

Digitaliseringsrådet träffas cirka tio gånger om året och består av en representant per kommun och region, totalt 14 medlemmar. Digitaliseringsrådet har kompetens för projektkoordinering och projektledning till sitt förfogande för att samordna och leda länsgemensamma projekt.

Läs mer om rådet och vad rådet arbetar med:

Sidan senast uppdaterad:

Digitaliseringsrådet i Jönköpings län

Sedan 2011 finns ett Digitaliseringsråd för länet. Rådet har till uppdrag att ta till vara de möjligheter och nyttor som samverkan ger medborgare, besökare, näringsidkare och föreningsliv.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.