Eksjö kommuns logotyp

F-samverkan

Myndigheter och organisationer måste arbeta tillsammans för att klara sina viktiga uppdrag vid olika typer av samhällsstörningar. Ett väl utbyggt samarbete, F-samverkan, finns sedan många år i Jönköpings län, tillsammans med Ydre kommun.

Förmågan att verka utanför den egna organisationens ramar är helt avgörande för att kunna hantera akuta och allvarliga händelser, olyckor och kriser på bästa sätt. F-samverkan i Jönköpings län är ett nätverk för sådan samverkan i såväl vardag som kris. Ambitionen är att en samhällsstörning ska kunna hanteras så likt det vardagliga arbetet som möjligt.

I F-samverkan finns representanter för dessa myndigheter och organisationer:

  • Kommunerna i länet samt Ydre kommun
  • Region Jönköpings län
  • Länsstyrelsen i Jönköpings län
  • Polismyndigheten
  • SOS Alarm
  • Försvarsmakten