Eksjö kommuns logotyp

Höglandsförbundet

Fem kommuner på Höglandet ingår i Höglandsförbundet. Det är Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner.

Förbundet bildades 2002 för att ta tillvara alla möjligheter att utveckla Höglandets konkurrenskraft.

Mångfald, närhet och samverkan utmärker höglandssamarbetet. Förbundet arbetar med utvecklingsfrågor och för att utnyttja resurserna effektivt.

Verksamheten inom Höglandsförbundet leds av en direktion. Direktionen består av tio ledamöter och tio ersättare. Varje medlemskommun utser vardera två ledamöter.

Höglandsförbundets verksamhetsområden:

  • Höglandets verksamhetsstöd: består av två enheter:
    • Ekonomiservice tar hand om medlemskommunernas transaktionsintensiva processer som gäller in- och utfakturering.
    • Systemförvaltning Combine förvaltar, supporterar och utvecklar verksamhetssystemet Combine som används av medlemskommunernas social- och vård- och omsorgsförvaltningar.
  • Höglandets familjerätt: en gemensam familjerättsenhet för Höglandet
  • Höglandets IT: medlemskommunerna har fört samman sina IT-avdelningar till en gemensam IT-infrastruktur och produktion samt supportorganisation.