Rådet för trygghet och livskvalité

Det brottsförebyggande arbetet samordnas i ett råd som kallas för Rådet för trygghet och livskvalité. Rådet består huvudsakligen av politiker. Rådet sammanträder fyra gånger per år, vid behov kan det bli fler.

Var och en i Eksjö kommun ska ha möjlighet att uppnå en god hälsa och livskvalitet. Rådet för trygghet och livskvalité arbetar med dessa frågor.

Hälsosamma val ska stödjas i alla miljöer – i hemmet, skolan, arbetet och på fritiden. Miljön ska vara sund och fri från hälsorisker både inomhus och utomhus. Avgörande för god hälsa är att var och en har ett bra socialt nätverk och en meningsfull sysselsättning, att vi kan förstå och påverka vår situation och att det känns meningsfullt att göra det. 

Handlingsplaner

Rådet arbetar utifrån handlingsplanen för trygghet och säkerhet och handlingsplan för livskvalité ska tas fram.

Handlingsplanen för trygghet och säkerhet 2016-2019 antogs av kommunstyrelsen 2016. Planen är framtagen i samarbete med polisen.

Handlingsplanen omfattar de vanligaste brottstyperna i Eksjö kommun. I planen anges vilka problemområden som har valts ut. Målen med arbetet samt en plan för vilka gemensamma åtgärder som är möjliga och lämpliga finns också i planen.

Förtroendevalda i rådet

Östen Johnsson (C)
Vakant (L)
Mats Danielsson (M)
Sven-Åke Säll (S)
Mikael Kyllenbäck (S)
Jonas Håkansson (MP)

Ersättare

Ulf Bardh (C)
Anita Karlsson (SD) insynsplats

Arbetsgrupp

Till rådet finns en arbetsgrupp knuten som består av representanter från Eksjö kommun och dess bolag, regionen och polisen. Dessa verksamheter och organisationer är med i arbetsgruppen:

Det brottsförebyggande arbetet samordnas inom kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för det brottsförebyggande arbetet.

Arbetsgruppen träffas åtta till tio gånger per år.

Rådets arbetsgrupps uppgifter är:

  • Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten.
  • Följa upp och utvärdera handlingsplan för trygghet och säkerhet.
  • Föreslå och genomföra åtgärder för problem som uppmärksammats lokalt.
  • Åtgärda och samordna insatser vid akuta problem.

Har du synpunkter eller idéer kring inriktningen på rådets arbete är du välkommen att kontakta:
Telefon Region Jönköpings län, växel: 010-241 00 00
Telefon Eksjö kommuns kontaktcenter: 0381-360 00

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00


Har du synpunkter eller idéer kring inriktningen på rådets arbete är du även välkommen att kontakta:
Region Jönköpings län
, telefon växel: 010-241 00 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 9 augusti 2019

Rådet för trygghet och livskvalité i Eksjö kommun

Det brottsförebyggande arbetet samordnas i ett råd som kallas för Rådet för trygghet och livskvalité.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.

Gå till toppen