Eksjö kommuns logotyp

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län bildades 2015. Detta innebär att Jönköpings län har en samlad, politiskt styrd organisation. Regionen ansvarar för områden som har stor betydelse för länsinvånarnas livskvalitet och hälsa, och för att länet har en positiv utveckling och tillväxt.

Regionens huvuduppdrag

Region Jönköpings län har många olika verksamheter och två huvuduppdrag:

  • Folkhälsa, sjukvård och tandvård
  • Regional utveckling och tillväxt

Kommunal utveckling

Jönköpings läns 13 kommuner har valt att samverka genom Kommunal utveckling.