Eksjö kommuns logotyp

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada som du anser att Eksjö kommun ansvarar för kan du göra en skadeanmälan. Anmälan görs om du har anspråk på ekonomisk ersättning från kommunen med anledning av inträffad skada. Ett exempel är ersättning för självriskkostnad. Ett skriftligt krav ska skickas till kommunen. 

Vad har kommunen ansvar för?

Kommunen har inom ramen för sin verksamhet och i sin roll som arbetsgivare ett skadeståndsrättsligt ansvar för inträffade skador. Det kan till exempel handla om skador på grund av bristande snöröjning, översvämningar till följd av stopp i ledningsnätet eller nyckelförlust/stölder inom vård och omsorg.

Eget ansvar

Du som har lidit en skada och har en egen försäkring till skydd för skadan (hem-, motorfordons- eller olycksfallsförsäkring till exempel) bör använda denna i första hand. Det är mer förmånligt att använda din egen försäkring vid skada. Du som är skadelidande har inte samma stränga bevisbörda till det egna försäkringsbolaget. Därmed är det större chans till ersättning både snabbare och smidigare än vid direktkrav mot kommunen. Eventuella krav på självriskkostnader eller annat kan därefter framställas gentemot kommunen om så önskas.

Hur du gör en skadeanmälan mot kommunen

Du som råkat ut för en skada är skyldig att visa att du först och främst har lidit en skada samt att styrka denna genom verifikationer (till exempel kvitton, fakturor, offerter, bilder eller liknande underlag). Du är dessutom i de flesta fall skyldig att visa att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse.

Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från Eksjö kommun, till exempel självriskkostnad, bör ett skriftligt krav skickas till kommunen. Tänk på att ersättningskravet redan från början normalt bör innehålla minst följande information och underlag:

  • Datum när skadan skedde.
  • Plats där skadan skedde.
  • Beskrivning av händelsen.
  • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet.
  • Bilder på skadan.
  • Kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk.
  • Preciserat ersättningskrav i kronor.

Ersättningsanpråket mot kommunen skickas till:
Eksjö kommun
Räddningstjänsten
Västerlånggatan 21
575 32 Eksjö

För att utreda kommunens eventuella ansvar gör kommunen en oberoende skadeståndsrättslig prövning i varje enskilt fall. Kommunen kommer därefter att återkomma med ett beslut i ärendet. Vi ber dig att ha överseende med att en sådan prövning kan ta lite tid. För att påskynda hanteringen av ärendet ber vi dig att se över så att ersättningskravet innehåller de uppgifter som anges ovan.

För olycksfall som drabbar elev på grund- eller gymnasieskola under verksamhetstid finns en särskild olycksfallsförsäkring tecknad

Kontakt

Räddningstjänsten

Besök:

Västerlånggatan 21

Post:

Eksjö kommun, 575 32 Eksjö

Telefon:

0381-368 81

E-post:

raddningstjansten@eksjo.se

Fax:

0381-132 95