SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax: 0381-166 00

Anslagstavla

Detta är Eksjö kommuns officiella anslagstavla.

Här finns tillkännagivanden om

  • fullmäktiges sammanträden
  • justerade protokoll
  • delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd

Anslagstavlan innehåller också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommande sammanträden

Länkar till ärendelistor till nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Justerade protokoll

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-13

Paragrafer: § 108-129

Datum då anslaget publiceras: 2018-06-13

Datum då anslaget tas bort: 2018-07-12

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och ungdomssektorn, Förvaltningshuset

Sekreterare: Yvonne Hörberg

Ta del av protokollet: Barn- och ungdomsnämndens protokoll

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-05-17

Paragrafer: § 100-115

Datum då anslaget publiceras: 2018-05-25

Datum då anslaget tas bort: 2018-06-18

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset

Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ta del av protokollet: Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2018-06-14

Paragrafer: 6

Datum då anslaget publiceras: 2018-06-15

Datum då anslaget tas bort: 2018-07-06

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset Eksjö

Sekreterare: Camilla Karlsson

Länkar till ärendelistor till nästa sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges tillkännagivande/ärendelista

Kommunstyrelsens kallelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 136-184

Datum då anslaget publiceras: 2018-06-05

Datum då anslaget tas bort: 2018-06-27

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Eksjö

Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ta del av protokollet: Kommunstyrelsens protokoll

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum: 2018-05-15

Paragrafer: § 82-106

Datum då anslaget publiceras: 2018-05-23

Datum då anslaget tas bort: 2018-06-18

Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen, stadshuset

Sekreterare: Linda Davidsson

Ta del av protokollet: Ledningsutskottets protokoll

---------------------------

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum: 2018-05-24

Paragrafer: § 107-118

Datum då anslaget publiceras: 2018-05-28

Datum då anslaget tas bort: 2018-06-20

Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen, stadshuset

Sekreterare: Linda Davidsson

Ta del av protokollet: Ledningsutskottets protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-13

Paragrafer: 126-148

Datum då anslaget publiceras: 2018-06-15

Datum då anslaget tas bort: 2018-07-09

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn, Förvaltningshuset

Sekreterare: Maria Axelsson

Ta del av protokollet: Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-13

Paragrafer: § 78-94

Datum då anslaget publiceras: 2018-06-15

Datum då anslaget tas bort: 2018-07-10

Förvaringsplats för protokollet: Sociala sektorn

Sekreterare: Gunilla Bergdalen

Ta del av protokollet: Socialnämndens protokoll

Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-05-16

Paragrafer: 58-76

Datum då anslaget publiceras: 2018-05-23

Datum då anslaget tas bort: 2018-06-19

Förvaringsplats för protokollet: Tillväxt- och utvecklingssektorn

Sekreterare: Karolina Eriksson

Ta del av protokollet: Tillväxt- och utvecklingsnämndens protokoll

Överförmyndarnämnden i Eksjö och Aneby kommuner

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget publiceras:

Datum då anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekreterare:

Tillkännagivanden

Eldningsförbud i Eksjö kommun

Från och med den 22 maj och tills vidare råder eldningsförbud i Eksjö kommun. Mer information om eldningsförbudet finns här.

Justerade protokoll för förbund

Höglandsförbundet

De fem höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda bildar tillsammans samarbetsorganisationen Höglandsförbundet. Höglandsförbundets anslagstavlalänk till annan webbplats

Höglandets samordningsförbund

Samordningsförbundet (Finsam) är bildat utifrån lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås, samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.
Höglandets samordningsförbunds anslagstavlalänk till annan webbplats

Om anslagstavlan

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Förvaltningshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att protokollet nu är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Tillkännagivande

Ett tillkännagivande är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige, eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med ett tillkännagivande är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överklaga beslut

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden eller andra dokument och underlag kontakta arkivansvarig via kontaktcenter.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 18 juni 2018

Eksjö kommuns officiella anslagstavla

Anslagstavlan innehåller också kungörelser och annan information som, med stöd av lag eller annan författning, ska meddelas på anslagstavlan.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:
Måndag–torsdag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45
Fredagar 8.00–12.00

Besök:
Måndag–fredag 10.00–12.00

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Kontaktcenters sommaröppettider gäller den 18 juni–3 augusti.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.