Logotyp Eksjö kommun

Lekplatser och parker

I Eksjö kommun finns 37 lekplatser. Av dessa finns 21 lekplatser i Eksjö tätort och 15 stycken i kommunens övriga tätorter. Utöver detta finns flera parker och grönområden, ett par av dessa beskrivs här.

Lekplatser

Lekplatser i Bruzaholm

 • Villaggatan
 • Vävaregatan
 • Masugnsvägen

Lekplatser i Eksjö tätort

 • Björnbärsvägen, Kaffekullen
 • Ekmans väg, Kvarnarp
 • Finlandsparken, Gamla stan
 • Fristadsvägen, Västra Brudbadet
 • Fågelsångsvägen, Grevhagen
 • Gyesjögatan, Lyckeberg
 • Hagabergsvägen, Västra Brudbadet
 • Hallonvägen, Kaffekullen
 • Hernlundsgatan, Bykvarn
 • Kullalyckevägen, Orrhaga
 • Liljeholmsvägen, Västra Brudbadet
 • Lupingatan, Kvarnarp
 • Lyckostigen, Brunnsholm, Tuvehagen
 • Löjtnantsgatan, Stensberg
 • Prästängen, Storegården
 • Rolandsdammsvägen/Pilgatan, Rolandsdamm
 • Sporrevägen/Stigbygeln, Rolandsdamm
 • Stensbergsgatan, Stensberg
 • Tärngatan/Måsgatan, Orrhaga
 • Vildparken/Bushålet, Stocksnäs (tillgänglighetsanpassad)
 • Ångsågsgatan, Talludden

Lekplatser i Hult

 • Stapelvägen

Lekplatser i Höreda

 • Vårvägen

Lekplatser i Mariannelund

 • Gärdesgatan
 • Kornbodsgatan
 • Ryttaregatan
 • Kyrkogatan
 • Mogatan
 • Parkgatan (Tennisparken)

Lekplatser i Värne

 • Granebergsvägen
 • Solbackavägen

Lekplatser i Hjältevad

 • Idrottsvägen

Lekplatser i Ingatorp

 • Esplanaden

Se karta längst ner på sidan.

Parker

I Eksjö kommun finns flera parker och grönområden för vardagsfritid och rekreation, bland annat Vildparken i Eksjölänk till annan webbplats och Herrgårdsparken i Mariannelundlänk till annan webbplats

Beskrivning av parker i Eksjö kommun finns på webbplatsen för platsen Eksjö.

Upplev Eksjö, platsen Eksjös webbplats – parkerlänk till annan webbplats

Underhåll, skötsel och felanmälan

Eksjö Energi sköter de flesta park- och grönområden i kommunen, samt renhållning och tömning av hundlatriner. Eksjö Energi ansvarar också för tillsynen av de kommunala lekplatserna. Ommålning, oljning och slipning av träredskap, samt gräsklippning och beskärning av träd och buskar, är en del av underhållsarbetet som görs.

Har du frågor eller vill göra en felanmälan av en lekplats kontakta Eksjö Energi telefon: 0381-19 20 99 eller fyll i en felanmälan på Eksjö Energis webbplatslänk till annan webbplats

 

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Har du frågor eller vill göra en felanmälan av en lekplats kontakta Eksjö Energi telefon: 0381-19 20 99 eller fyll i en felanmälan på Eksjö Energis webbplatslänk till annan webbplats