Logotyp Eksjö kommun

Motionsspår

I Eksjö kommun finns fina motionsspår av varierande längd. En del av spåren har elljus och en del används som skidspår. Skidspåren finns både med natursnö och med konstsnö. Dessutom finns fina promenadslingor.

Spår i Eksjö tätort och dess närområde

Brännemon

1,2 km, 2,1 km (elljusspår), 5 km, 7,5 km, 10 km och 15 km
Spåren vid Brännemon sköts av Göta ingenjörregemente.

Skidstugan
2,5 km, 3,0 km (konstsnö-/elljusspår), 5 km
Konstsnöspåret sköts av Eksjö Skid- och Orienteringsklubblänk till annan webbplats

Skidstugan – Prästängen
3,4 km (elljusspår/skidspår natursnö)
Prästängsspåret sköts av Eksjö Skid- och Orienteringsklubblänk till annan webbplats

Spår i övriga tätorter i kommunen 

Nytomtavallen, Hult

2,5 km (elljusspår)
Spåret vid Nytomtavallen sköts av IFK Hultlänk till annan webbplats

Sjöslingan, Ingatorp

2,1 km (elljusspår)
Sjöslinga sköts av Ingatorps IFlänk till annan webbplats

Slättvallen, Mariannelund

2,5 km (elljusspår)
Spåret vid Slättvallen sköts av Hjältevads Mariannelunds ISlänk till annan webbplats

Sågdammen, Bruzaholm

2,5 km (elljusspår)
Spåret vid Sågdammen sköts av Bruzaholms SKlänk till annan webbplats

Strandpromenader i Eksjös närområde

I Eksjö finns fyra tätortsnära strandpromenader, som erbjuder fina naturupplevelser och en stunds skön avkoppling.

  • Kvarnarpsspåret, 3,7 km
  • Nifsarpsmaden, 2,9 km
  • Hunsnäsen runt, 5,7 km
  • Rokalven runt, 2,2 km

Hälsans stig i Eksjö tätort

Riksförbundet HjärtLung skapar i samarbete med landets kommuner promenader för ett hälsosammare Sverige. Det finns idag cirka 130 stycken Hälsans stiglänk till annan webbplats runt om i landet. Hälsans stig ska vara en trygg och promenadvänlig slinga utan given start- eller slutpunkt. Slingan är vanligen 3-6 kilometer lång och löper där människor normalt brukar promenera.

På Hälsans stig är varje kilometer utmärkt med en kilometerskylt som gör att du kan räkna ut hur långt du har gått. Däremellan sitter det skyltar som pekar åt vilket håll stigen går oavsett i vilken riktning du promenerar.

I Eksjö sträcker sig Hälsans stig via Snickaregatan i norr till Skönbergavägen i söder. Slingan är sammanlagt 5 kilometer och går på upplysta cykel- och gångvägar. 

Kontakt

Fritidsavdelningen

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00