Logotyp Eksjö kommun

Ämnen vid Kulturskolan

Kulturskolan har undervisning i dans, drama/teater, film och musik.

Inom ämnet dans utforskar eleverna kroppen som uttrycksform. Det finns olika dansgrupper utifrån ålder och dansinriktningar. Från 4 år och uppåt.

Inom ämnet drama/teater utforskar eleverna möjligheten att uttrycka sig på olika sätt med hjälp av kropp och röst. Grupper delas bland annat in efter elevernas ålder. Från 7 år och uppåt.

Inom ämnet film får eleverna lära sig att göra bildmanus, filma, redigera och analysera olika sorters film. Från 9 år och uppåt.

Inom ämnet musik kan eleverna välja att lära sig att spela ett instrument, utforska musik, spela i orkester och sjunga. Från 3 år och uppåt beroende på instrument och grupp.

Dans

Dans är en uttrycksform där kroppen som uttrycksmedel står i centrum. Kulturskolans dans handlar om alltifrån scenisk modern och nutida dans till lyrisk modern jazz och showdans. Dansen är ett sätt att utforska kroppsliga uttryck i rörelse och rörelsen som kommunikation. Ämnet dans omfattar också hälsoaspekter och utvecklar fysiska färdigheter med ett konstnärligt förhållningssätt.

Kulturskolan har olika dansgrupper utifrån ålder och dansinriktning. 

Dans 4–5 år och dans 5–6 år

Dans för nybörjare och fortsättning är en kreativ lek med dans och sång och med mycket fysisk aktivitet. Undervisningen bygger på elevernas egna uttrycksbehov och sätt att röra sig.

Dansmix 7–9 år

Eleverna vidareutvecklas vad gäller koordination, rytm och musikalitet. Grundläggande teknik införs och kommer att ligga till grund för vidare fysisk utveckling. Eleven kommer också få uppleva styrkan i dansen som fysisk träning och som en del av ett sätt att öka livskvaliteten. I den här gruppen används jazz, nutida dans och streetdance.

Jazz/streetdance 10–12 år och 13–15 år

I den här gruppen är det stort fokus på dansteknik och att upptäcka dansens ursprung genom rytmer och influenser från jazz och streetdance i förhållande till ett personligt uttryck. Efterhand ligger fokus på mötet mellan dansaren och publiken. I den här gruppen får eleverna möjlighet att utveckla kunskaper inom jazz och streetdance.

Modern jazz 16 år och äldre

I den här gruppen är det fokus på teknik i relation till jazzdans och modern dans. Det handlar bland annat om rytm, musikalitet och dynamik i förhållande till rum, tid och rörelsens kvalitet. Tonvikt läggs på kroppens anatomi och fysiologi och dans som uttrycks- och träningsform. I den här gruppen betonas vikten av att arbeta anatomiskt och fysiskt rätt för att minimera skador, och det är också stort fokus på koreografier.

Modern och nutida dans 13 år och uppåt

I den här gruppen ligger fokus på teknik i relation till modern och nutida dans. Det handlar bland annat om golvteknik, arbete med tyngd och en mer experimentell ingång till kropp, rum och musik. Tonvikt läggs på kroppens anatomi och fysiologi samt dans som uttrycks- och träningsform.

Modern och nutida dans sker i en friare och mindre regelstyrd form och på dansklasserna utforskar vi genrens kvaliteter genom övningar, improvisation, komposition och koreografi.

Drama/teater

Teater är en uttrycksform som handlar om att berätta en historia, att uttrycka tankar och känslor med kroppen och rösten som verktyg. Kulturskolans drama/teater tycker att det är viktigt att arbeta på ett lekfullt sätt och utgår från elevernas egna erfarenheter i gestaltande och uttryck. Genom lekar och övningar utforskar eleverna möjligheter att uttrycka sig på olika sätt med hjälp av kropp och röst. Här övas koncentration, samarbete och att vara lyhörd för varandra. I olika grad arbetas det också med skådespeleri som handlar om att leva sig in i hur andra människor tänker, känner och handlar under särskilda omständigheter och sedan gestalta det.

Kulturskolan organiserar drama- och teatergrupperna bland annat efter elevernas ålder. Det finns även en grupp för ungdomar med särskilda behov.

Drama/teater 7–9 år

Genom lekar, rollspel, rörelseövningar och samarbetsövningar tas det egna behovet av att uttrycka sig tillvara och utvecklas tillsammans med andra. Arbetet presenteras oftast i form av en föreställning.

Drama/teater 10–12 år

Fokus ligger på rörelseövningar och samarbetsövningar där eleverna tränar på att vara lyhörda, att utforma roller och uttrycka sig på olika sätt. Arbetet presenteras oftast i form av en föreställning.

Drama/teater 13 år och uppåt

Fokus ligger på rörelseövningar och samarbetsövningar där eleverna tränar på att vara lyhörda, att utforma roller och uttrycka sig på olika sätt. Arbete sker med att bygga en karaktär och gestalta en text. Det är fokus på att vara delaktig i en process som leder fram till en föreställning. I olika omfattning förstärks uttryck med hjälp av kostym, smink, rekvisita, ljud, ljus och scenografi.

Teatergruppen Narren

Narren är en teatergrupp för ungdomar med särskilda behov. Genom lekar, rollspel, rörelseövningar och samarbetsövningar tas det egna behovet att uttrycka sig tillvara och den egna kreativiteten utvecklas tillsammans med andra. Arbetet resulterar oftast i en föreställning.

Film

Att uttrycka sig genom film är att skapa en historia i rörliga bilder. På Kulturskolans filmverksamhet får eleverna lära sig att göra bildmanus, filma, redigera och analysera olika sorters film. När de färdiga filmerna är klara brukar det oftast vara en visning på eller utanför Kulturskolan. Filmredigeringen sker med hjälp av datorprogrammet iMovie för Mac och Ipad.

Filmverkstad 9-12 år

Fokus ligger på att berätta en historia i rörliga bilder. Eleverna bygger en historia, gör bildmanus, filmar och redigerar.

Film 13 år och uppåt

Fokus ligger på att berätta en historia i rörliga bilder. Eleverna bygger en historia, gör bildmanus, filmar och redigerar. Här tas också filmklippning, ljud och ljus upp. Eleverna agerar själva i de historier som skapas och här tas också skådespeleri och regi upp.

Musik

Musik är ett universellt språk som går att förstå och uppleva mellan människor oavsett bakgrund eller ursprung. Genom toner, ljud och rytmer förmedlas tankar och känslor.

Musikinstrument

I musiken aktiveras intellekt, rörelse, koncentration, kreativt tänkande, minne och socialt samspel på ett icke verbalt sätt. På Kulturskolan får eleverna lära sig att få ton i instrumentet, att spela på gehör och efter noter. De får också analysera musik utifrån olika musikstilar och verktyg att utforska musik på egen hand.

Väljer eleven att spela trä- eller bleckblåsinstrument, sker undervisningen från och med andra året i två delar; lektion och orkesterspel.

Varje vår finns möjlighet att prova på en mängd olika instrument på Kulturskolans demonstration av instrument.

Musikinstrument kan studeras från 9 år och uppåt, undantag cello som tar emot 7 åringar.

Bleckblåsinstrument

Trumpet/kornett
Är minst och har den ljusaste tonen inom gruppen. Används i många olika musikstilar.

Valthorn
Är rund till formen och har en dov och vacker klang.

Althorn
Används oftast i brassband och utgör bryggan mellan kornett/flygelhorn och lågbrasset (baryton, eufonium, trombon och tuba).

Trombon
På trombon görs olika toner med draget och inte med hjälp av ventiler. En fyllig ton.

Baryton
Låter lite mjukare än en trombon och ser ut som en liten tuba.

Tuba
Basinstrumentet inom bleckblåsgruppen som har en mörk ton.

Träblåsinstrument

Tvärflöjt
Spelas som namnet säger på tvären och ljudet bildas på samma sätt som när du blåser i en flaska. Tonen är mjuk och ljus.

Klarinett
Är liksom saxofonen ett rörbladsinstrument. Tonen kan variera från varm och mjuk till vass och stark.

Saxofon
Används inom många olika musikstilar och är ett ganska lätt nybörjarinstrument. Den finns i flera olika storlekar men altsaxofon är den som vanligast används som nybörjarinstrument.

Slagverksinstrument

Trumset/slagverk
Trumset är mycket användbart i både band och orkestrar. Det ingår i slagverksfamiljen som består av ett stort antal instrument som både kan användas i orkester och som soloinstrument – marimba, vibrafon, klockspel och timpani är några exempel.

Stråkinstrument

Violin (fiol)
Ger alltid stora möjligheter till orkesterspel.

Viola (altfiol)
Ser ut som en fiol men är större och har en mörkare klang.

Cello
Används inom olika musikstilar, både som solo och orkesterinstrument. Mörk och varm klang.

Kontrabas
Spelas med eller utan stråke. Viktigt orkesterinstrument.

Stränginstrument

Gitarr
Används både som melodi- och kompinstrument.

Elgitarr
Är en akustisk gitarr, men är försedd med mikrofoner som är kopplade till en förstärkare.

Elbas
Ser ut som en elgitarr, men har endast fyra strängar samt en mörkare ton.

Tangentinstrument

Piano
Används både som solo- och kompinstrument i många olika sammanhang.

Vokalt och ensemble

På Kulturskolan får eleverna lära sig att använda sin röst på rätt sätt genom att lära sig att ta hand om den, vårda den, och utveckla den med hjälp av god teknik. Här får eleverna lära sig att studera in sånger på gehör, efter noter, analysera texter och sjunga med rätt uttryck för rätt musikstil. Eleverna får också bearbeta såväl text som musik, för att tolka och sätta sin egen personliga prägel på sångerna.

Här är alla som vill öva upp sin förmåga välkomna. De som har sången som mål i sitt yrkesutövande, och de som vill sjunga mer för att det ger en glädje i vardagen.

Solosång 13 år och uppåt

Här får du sjunga allt från pop , jazz o visa till klassiska sånger eller eget material.Röstvård och mikrofonteknik är andra saker som berörs. Mest sjungs svenska och engelska låtar och visor. Röstvård och mikrofonteknik är andra saker som berörs.

Sångensemble 11 år och uppåt

På Sångensemble får du öva dig att sjunga solopartier och enkla stämmor i mindre grupp. Mest sjungs svenska och engelska låtar och visor. Röstvård och mikrofonteknik är andra saker som berörs.

Stråk- och blåsverkstad 8 år och uppåt

I Stråk- och blåsverkstad får eleven under en hel termin prova på att spela många olika instrument. Verksamheten är uppdelad i perioder om 3–4 veckor, under vilka eleverna i varje period fokuserar på en specifik instrumentgrupp, till exempel träblås, bleckblås och stråkinstrument. OBS! Verksamheten startar vanligtvis i januari varje år, men inte i år på grund av pandemin. Vi återkommer och hoppas kunna dra igång våren 2021 istället.

Rockverkstad 13 år och uppåt

Fokus ligger på att stimulera elevens egna personliga utveckling genom improvisation. Tillsammans med andra övas lyhördhet i spel från olika musikstilar och gärna med egen text och musik. I huvudsak handlar det om gitarr, bas, trummor, keyboard och sång.

Fiolverkstad 3–6 år

Fiolverkstan är en kurs som vänder sig till barn mellan 3 och 6 år och till deras föräldrar. Undervisningen är upplagd så att barn spelar tillsammans med sina föräldrar. Toner leks fram på fiolen och blandas med sång.

Orkester och ensemble

Kulturskolan har flera orkestrar och ensembler. Att spela i orkester innebär att spela med andra och det finns möjlighet att delta på musikläger, resor och konserter. Eleven får plats på just den nivå som han eller hon befinner sig. En del av den här undervisningen är gratis för inskrivna elever och startar i regel från och med andra spelåret.

Inom Kulturskolan finns, förutom flera mindre grupper, följande orkestrar och ensembler:

 • Blåslaget
 • Stråk- och blåsverkstad
 • Juniororkestern
 • Kulturskolans Blåsorkester
 • Stråkorkestern
 • Stråkensembler på oilka nivåer
 • Gitarrorkestern
 • Soulsting – Kulturskolans kör och kompgrupp
 • Sångensemble
 • Fiolverkstad
 • Slagverksensemble

Kontakt och undervisning

Kulturskolan

Besök:

Kaserngatan 16

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 09

E-post:

kulturskolan@eksjo.se

Övrigt: Undervisning i drama och teater sker på Spelverket. Övrig undervisning sker på Kaserngatan 16 i Eksjö.