Fritidsgård, aktiviteter med ungdomslotsarna, lovprogram