Logotyp Eksjö kommun

Mötesstugan för en kortare väg till arbetssökande eller studier

Mötesstugan ska ge ett extra stöd till dig som är långtidsarbetssökande. Projektet pågår mellan 2020–2022 och genomförs på flera platser inom kommunen.

Syftet med projektet är att personer som bor i Eksjö kommun och som står långt ifrån arbets­marknaden ska komma närmare arbete eller studier. Projektet undersöker hur kommunen kan förbättra sin samverkan för personer med försörjningsstöd. Genom en personlig handläggare från kommunen informeras och rekommenderas du att delta i de program projektet erbjuder.

Om projektet

Projektet pågår under en 16 månadsperiod och erbjuder 40 personer träningsplatser i samhället. Målet är att genom egna erfarenheter och upplevelser i nära kontakt med samhället kunna förbättra språket och bidra med nya kontaktytor mot en arbetsmarknad. Träningsplatserna kan kombineras med SFI-studier. På Mötesstugan träffar du först en koordinator där ni tillsammans går igenom din egen vision och drivkraft. Enligt en metod som redan används i kommunen (SE-modellen) planeras sedan i olika steg för träningsplatser under en längre tid.

Träningsplatser aktiviteter

Under din tid på Mötesstugan kommer du utöver en träningsplats kunna delta i olika aktiviteter, så som digital träning, läs och språkstöd, och nyttig samhällsinformation för att förbättra dina möjligheter att komma närmare arbete eller studier. Träningsplatserna kan också kombineras med SFI-studier. Mötesstugan har bemanning några dagar i veckan och på olika platser i Eksjö kommun. Webbplatsen uppdateras med vilka tider och platser som gäller, så snart det fastställts. För direkt information, se fliken för kontaktuppgifter. Välkommen!

EU-flagga med texten Europeiska unionen, Europeiska socialfonden

Bakgrund

Projektet finansieras av kommunen och av ESF (Europeiska socialfonden). ESF lyder under EU (Europeiska unionen) och verkar för sysselsättningsstöd som främjar ekonomiska och social sammanhållning. Bakgrunden till projektet ligger i Eksjö kommuns kommunprogram där en indikator är att kommunen ska arbeta för att minska behovet av försörjningsstöd. Projektet är ett exempel på hur kommunen verkar för att uppnå de politiska målen.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Marie eller Ida:

Kontakt

TIllväxt- och utvecklingssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Marie Ekedahl, projektledare
Telefon: 0381-365 73
E-post: marie.ekedahl@eksjo.se

Ida Magnusson, projektkoordinator
Telefon: 0381-364 71
E-post: ida.magnusson@eksjo.se