Eksjö har goda förutsättningar för branscher med egen personlig stil att etablera sig