Logotyp Eksjö kommun

Arrenden

Samhällsbyggnadssektorn ansvarar för kommunens utarrendering. Ett arrende är en nyttjanderätt av mark mot betalning.

Här är de vanligaste arrendeformerna som kommunen har hand om:

  • jordbruksarrende
  • lägenhetsarrende
  • anläggningsarrende
  • bostadsarrende
  • jakt- och fiskeupplåtelse
  • lokalhyra - uthyrning av fastigheter som ägs av kommunen