Allmänt om näringslivet i Eksjö kommun, arbetsmarknad, branscher, företagarföreningar