Logotyp Eksjö kommun

Företagsjour

Näringslivsarbetet i Eksjö kommun präglas av partnerskap mellan kommun och företag.

Näringslivsenheten och eksjö.nu

Kommunens näringslivsenhet, näringslivsbolaget eksjö.nu tillsammans med företagen arbetar för att bredda och stimulera näringslivet i hela Eksjö kommun.

Genom personligt engagemang gör eksjö.nu det enklare för företag att driva och utveckla affärer i Eksjö kommun. eksjö.nu arbetar också för en positiv utveckling av företagen på landsbygden så att bygderna behåller sin livskraft och försörjningsförmåga. Samverkan mellan olika parter och aktörer på landsbygden är viktigt för landsbygdens utveckling.

Näringslivsbolaget eksjö.nu ägs av kommunen tillsammans med det lokala näringslivet.

eksjö.nulänk till annan webbplats

Företagsjouren, Region Jönköpings län

Företagsjouren är en neutral samtalspartner för företag i svårigheter, som arbetar över hela Jönköpings län och är ett stöd för de 13 kommunerna i länet.

Företagsjouren vänder sig till små och medelstora företag som vill ha hjälp med att göra en analys av dagsläget i sitt företag. Alla uppdrag hos ­Företags­­jouren behandlas med tystnadsplikt och sekretess.

Region Jönköpings län är huvudman för Företagsjouren i samarbete med Tillväxtverket, Företagarna och Almi Företagspartner i Jönköpings län.

Företagsjouren, Region Jönköpings länlänk till annan webbplats