Logotyp Eksjö kommun

Näringslivsutveckling och eksjö.nu

Näringslivsarbetet i Eksjö kommun präglas av partnerskap mellan kommun och företag.

BIld. eksjo.nu:s logotyp

Kommunens näringslivsenhet, näringslivsbolaget eksjö.nu tillsammans med företagen arbetar för att bredda och stimulera näringslivet i hela Eksjö kommun.

Genom personligt engagemang gör eksjö.nu det enklare för företag att driva och utveckla affärer i Eksjö kommun. eksjö.nu arbetar också för en positiv utveckling av företagen på landsbygden så att bygderna behåller sin livskraft och försörjningsförmåga. Samverkan mellan olika parter och aktörer på landsbygden är viktigt för landsbygdens utveckling.

Näringslivsbolaget eksjö.nu ägs av kommunen tillsammans med det lokala näringslivet.

eksjö.nulänk till annan webbplats

Projekt

Eksjö.nu driver flera spännande projekt som utvecklar näringslivet. Ofta drivs projekt över kommun och länsgränserna för att stärka regionen i sin helhet. På eksjö.nu:s webbplats kan du läsa mer om dessa projekt:

Bild: Europeiska unionens logotyp

Attraktiv industri

Eksjö kommuns näringslivsenhet får drygt fem miljoner kronor från Europeiska socialfonden i region Småland och Öarna, för att hjälpa företagen med kompetensutveckling. Planen är att Projektet #Attraktivindustri ska utbilda 250–300 personer på företag i fyra kommuner. Attraktiv industrilänk till annan webbplats 

TUFF landsbygd

Projektet är till för att stärka bilden och synliggöra möjligheterna med eget företagande på landsbygder. Att flytta till stan för att försörja sig är för de flesta inget alternativ, varför projektet vill stärka relationen mellan stad och landsbygd. TUFF landsbygdlänk till annan webbplats