Pågående upphandlingar och avtal

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud. Här finns också en lista över pågående avtal som kommunen har tecknat.

Aktuella direktupphandlingar

Eksjö kommun har för närvarande inga direktupphandlingar annonserade på denna webbplats.

Pågående avtal

Här finns en lista över pågående avtal som kommunen har tecknat. De kommunala bolagens specifika avtal är inte med, bara om de är koncernövergripande. Avtalen kan avslutas tidigare än angivet datum.

Listan, som är i bokstavsordning, uppdateras cirka två gånger per år.

Tabellen visar vilka pågående avtal som finns i kommunen, datum för hur länge avtalet gäller samt avtalsnummer.
Avtal

Gäller som längst till

Avtals-nummer


Alkylatbensin och oljor

2023-11-30

19/130


AMEa WEb

2025-07-02

19/107


Analystjänster

2024-12-31

19/42


AV-produkter, hemelektronik och tjänster

2022-12-31

19/2


Barnvagnar

2026-09-30

22/194


Bedömningslärare

2026-03-31

21/209


Beläggningsarbeten Eksjö kommun 2020

2024-12-31

20/124


Bemanning sjuksköterska

2024-09-30

20/113


Besiktning av gymnastik- och idrottshallar

2023-06-30

18/35


Bostad med särskild service LSS / SoL, daglig verksamhet

2026-04-30

21/220


Böcker

2024-01-31

21/216


Cyklar (förskola)

2026-09-30

22/195


Cyklar och elcyklar

2023-03-31

19/155


Digital rundtursupplevelse

2023-01-31

21/71


Digital tidrapportering av assistanstimmar till Försäkringskassan

2025-04-30

20/150


Distansutbildning

2024-07-31

20/28


Drivmedel stationstankning - Qstar

2023-09-30

19/96


Dryckesautomater 2017

2024-09-29

20/105


Elektroniska körjournaler

2025-07-15

20/40


Elenergi 2021

2024-12-31

20/181


Engångshandskar

2026-04-19

22/84


Enkätverktyg

2026-04-30

19/167


Entrémattor

2022-12-31

18/104


Filmer och TV-spel

2026-06-30

22/62


Finansiella tjänster

2024-03-31

18/102


Flyttjänster

2026-10-31

22/120


Fordon

2024-02-03

19/67


Fordonsleasing inklusive tjänster 2019

2024-10-14

20/183


Formar för matdistribution

2025-02-28

21/32


Formgjutna hörselskydd

2024-09-30

20/30


Fysiska och digitala utskickstjänster

2025-03-31

20/36


Fönsterputsning

2026-02-28

22/12


Företagshälsovård

2023-09-30

21/77


Företagshälsovård Handledning och grupputveckling

2023-09-30

21/79


Företagsupplysning

2023-06-16

22/72


Förmögenhetsbrottsförsäkring

2023-12-31

19/113


Förskolemöbler

2024-02-14

20/22


Förskollärarprogrammet (210 hp)

2029-01-31

20/71


Glasmästeritjänst

2024-10-31

21764


GPS-styrd linjeringsrobot

2024-04-26

22/50


Handledartjänster - Chefer inom socialtjänsten

2026-04-30

21/213A


Handledartjänster - Personal inom verkställighet barn och unga

2026-04-30

21/213C


Handledartjänster - Personal in verkställighet vuxen

2026-04-30

21/213D


Handledartjänster - Socionomer inom myndig-hetsutövning

2026-04-30

21/213B


HPV vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2025-08-31

19/129


HR-system

2033-04-19

21/88


HVB barn och unga

2023-08-31

20/45


HBV vuxen

2025-09-14

21/227


HVO100 - drivmedel via pump

2023-03-31

19/135


Hyra av läktare till Eksjö International Tattoo 2020

2022-12-31

19/87


Hämtning av avfall: Eksjö tätort samt västra kommundelen

2024-12-31

20/13 A


Hämtning av avfall: Eksjö östra kommundelen

2024-12-31

20/13 B


Högskolelärare IT-spåret

2025-05-31

22/28


Idrottsmateriel och service

2023-07-31

19/39


Industriteknisk utbildning

2024-07-31

20/73


IT stödsystem för Räddningstjänsten

2030-12-31

20/47


IT-system för uppföljning och upphandling av livsmedel

2026-05-31

19/97


itslearning

2025-06-30

21/70


It-stöd för upphandling

2022-12-31

20/9


It-stöd skolskjutsplanering

2024-08-31

15/99


IT-system för uppföljning och upphandling av livsmedel

2026-05-31

19/97


Kemtekniska produkter, städredskap, personligt skydd, mjukpapper och plastprodukter

2025-09-30

21/156


Kioskvaror

2024-04-30

20/61


Klottersanering

2024-05-31

21/47


Kommunförsäkring

2023-12-31

19/33


Kommunförsäkring

2023-12-31

19/108


Konsulentstödda familjehem och jourhem barn och unga

2026-03-31

21/228


Konsultansvarsförsäkring

2023-12-31

19/115


Kontantkort

2024-05-31

20/146


Kontorsmöbler

2026-01-31

22/15


Kontors- och skolmaterial samt kopieringspapper

2026-02-29

22/9


Kostdatasystem

2022-12-31

15/72


Kravhantering och inkassotjänster med mera

2024-06-06

18/105


Kuvert med tryck

2023-05-31

18/124


Köksutensilier

2023-08-20

19/75


Köksutensilier - köksmaskiner

2023-05-02

18/127


Larmutryckning och bevakning

2024-04-30

20/17


Lekmaterial inne- och utelek

2026-09-30

22/191


Lekmöbler och lekmattor och lärande

2026-09-30

22/192


Litteratur 2020

2025-10-14

20/10


Livsmedel - Frukt och grönt

2023-04-30

17/159 D


Livsmedel - Färsk Fisk

2026-04-30

21/102


Livsmedel - Färskt bröd, dagliga leveranser

2023-04-30

18/130


Livsmedel - Färskt bröd, kakor och bakverk - Leverans 1-2 gånger/vecka

2023-04-30

17/74 a


Livsmedel - Färskt, fryst nötkött

2023-04-30

17/159


Livsmedel - Honung

2027-04-30

22/85


Livsmedel - Huvudleverantör

2023-04-30

17/159 A


Livsmedel - Kompletteringshandel i butik

2026-02-28

21/140


Livsmedel - Kött

2027-04-30

22/138


Livsmedel - Mejerivaror

2023-04-30

17/159 B


Livsmedel - Potatis

2027-04-30

18/14

21/135


Livsmedel - Ägg

2023-04-30

17/159 C


Ljud, ljus och scen

2025-05-31

22/26


Ljud och ljus till Eksjö International Tattoo 2020

2022-12-31

19/88


Lyssna- /text-till tal-funktion

2022-11-30

19/171


Lås- och entrésystem

2025-05-31

21/155


Lärare för Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning grund

2024-08-31

21/53


Lärare för Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fördjupning

2025-08-31

21/42


Lärare i grafisk design

2024-08-31

21/107


Lärare i visualisering - Technical artist

2024-08-31

21/108


Lärare i visualisering - 3D artist

2024-08-31

21/109


Lärare i visualisering - Arkitektur och inredning

2024-08-31

21/85


Lärarresurser inom sjuksköterskeprogrammet

2025-01-19

19/158


Läromedel 2017

2023-01-31

19/103


Maskindiskmedel till storhushåll inklusive service

2023-03-16

20/48


Mattransporter - Eksjö tätort

2024-03-31

19/156 A


Mattransporter - Östra kommundelen

2024-03-31

19/156 B


Medicinska undersökningar

2023-09-30

21/78


Meröppet-system på bibliotek

2024-04-30

20/26


Mobiltelefoner

2024-02-28

20/66


Montering av digital lås

2022-12-31

21/58


Montering av stripes på fordon

2023-10-14

19/146


Montering av stängsel och områdesskydd

2025-04-10

22/13


Motorfordonsförsäkring

2023-12-31

19/112


Möbler för vård och omsorg

2026-10-02

22/209


Möbler för boende och hemnära miljöer

2026-10-02

22/210


Namnskyltar

2023-07-31

19/100


Nyttjanderättsavtal tilläggsmoduler i 2HR

2025-01-09

19/64


Oribi AB - programvara

2023-06-30

21/129


Outplacementtjänst

2025-07-31

21/1


Packmaskiner

2023-02-28

16/216


Parkeringsövervakning

2026-01-31

18/21


PC med tillbehör och tillhörande tjänster

2026-01-12

A21/33


Pensionskonsulttjänst

2024-05-31

18/108


Polyglutt förskola och skola

2023-02-28

21/120


Postförmedlingstjänster 2017

2023-03-18

19/143


Postförmedlingstjänster 2017 osorterad samhällsinformation

2023-10-02

19/144


Ramavtal för hantverkstjänster - golvarbete

2025-03-31

10/168 A


Ramavtal för hantverkstjänster - måleriarbeten

2024-04-14

19/168


Ramavtal för hantverkstjänster - ventilationsarbeten

2023-01-31

18/123 A


Ramavtal konsultuppdrag brounderhåll

2022-12-31

18/56


Restvärderäddning

2031-09-22

21/31


Resursbedömningssystem

2024-07-31

20/112


Rondering objekt

2023-11-30

19/149


RPA-system inklusive konsulttjänster

2023-08-31

19/150


Rättsdatabas

2023-10-31

20/154


Rättsskyddsförsäkring

2023-12-31

19/110


Signering med BankId och Mobilt BankId

2022-11-26

17/177


Skadedjursbekämpning

2023-12-31

19/84


Sjuk- och förbandsmaterial

2023-02-28

19/31


Skola 24

2024-06-30

22/116


Skolmöbler

2024-08-31

21/27


Skolskjuts 2020

2026-06-30

20/34


Skorstensfejartjänster

2024-05-31

19/1


Skribenttjänst

2025-12-31

21/150 B


Skrivare och kopiatorer (MFP)

2023-04-30

18/129


Skuldförvaltningstjänst

2025-12-31

20/15


Skötsel av grönytor

2025-03-31

21/35


Sountrap

2023-08-31

22/117


Stationstankning 2021

2026-03-24

22/125


Storköksutrustning 2020

202606-26

22/177


Städtjänster

2023-05-31

18/131


Stödboende 2017 barn och unga

2023-03-31

19/69


Tjänst som lärare till kursen Kommunikations och samtalsmodeller

2024-07-31

22/36


Tjänst som lärare till kursen Socialt arbete och behandlingsmetoder

2024-07-31

22/33


Tjänst som lärare till kursen Utvecklingspsykologi

2024-07-31

22/32


Tjänst som lärare till kursen Socialrätt och dokumentation

2024-07-31

22/35


Tjänstereseförsäkring

2023-12-31

19/109


Tjänsteresor med tåg

2027-06-30

20/97


Tryckeritjänster

2025-10-15

21/74


Tolk- och översättningstjänster

2026-10-31

22/137


Trygghetslarm och larmmottagning

2023-08-31

19/79


Utbildningsledare och huvudlärare i arkitektur

2024-05-31

22/29


Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2023-08-31

19/128


VAN-tjänst operatör

2029-03-14

12/29


VD & Styrelseansvarsförsäkring

2023-12-31

19/111


Webbpubliceringsverktyg

2026-04-29

17/75


Verksamhetssystem för sociala sektorn

2042-12-31

18/100


WinLas hyresavtal

2023-12-31

18/26


Visma Addo - Digital signering

2023-06-09

20/80


Vitvaror

2025-05-21

21/126


Värdehanteringstjänster

2023-05-31

19/105


Yrkeskläder 2020 A och 2020 B

2024-10-01

22/183

22/184


Yrkesskor 2020-2

2025-11-24

22/47


Återbruk inklusive tillhörande tjänster

2026-04-19

22/190


Kontakt

Upphandlingsenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

upphandling@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Pågående upphandling och avtal vid Eksjö kommun

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud. Här finns också en lista över pågående avtal som kommunen har tecknat.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.