LYSSNA

Pågående upphandlingar och avtal

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud.

Aktuella direktupphandlingar

Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, inbjuder till anbudsgivning avseende Infiltrationsanläggning vid Valbackens toppstuga.
För att ta del av underlaget kontakta Gunnel Hammerman, gunnel.hammerman@eksjo.se, 0381-360 12
Sista anbudsdag: 2022-05-31.

Pågående avtal

Här finns en lista över pågående avtal som kommunen har tecknat. De kommunala bolagens specifika avtal är inte med, bara om de är koncernövergripande. Avtalen kan avslutas tidigare än angivet datum.

Listan, som är i bokstavsordning, uppdateras cirka två gånger per år.

Tabellen visar vilka pågående avtal som finns i kommunen, datum för hur länge avtalet gäller samt avtalsnummer.
Avtal

Gäller som längst till

Avtals-nummer


Alkylatbensin och oljor

2023-11-30

19/130


AMEa WEb

2025-07-02

19/107


Analys borgensavgifter/Internräntepåslag

2022-09-16

19/142


Analystjänster

2024-12-31

19/42


AV-produkter, hemelektronik och tjänster

2022-12-31

19/2


Barnvagnar och cyklar

2022-12-20

19/10


Beläggningsarbeten Eksjö kommun 2020

2024-12-31

20/124


Bemanning sjuksköterska

2024-09-30

20/113


Besiktning av gymnastik- och idrottshallar

2023-06-30

18/35


Biståndshandläggare inom äldreomsorg

2022-02-28

17/104


Böcker

2022-01-31

20/11


Cyklar och elcyklar

2023-03-31

19/155


Digital rundtursupplevelse

2023-01-31

21/71


Digital tidrapportering av assistanstimmar till Försäkringskassan

2025-04-30

20/150


Distansutbildning

2024-07-31

20/28


Drift och underhåll av gatljus och offentlig belysning, felavhjälpning samt om- och tillbyggnad av eldistributionsanläggningar

2022-05-31

16/72


Drivmedel, stationstankning - Qstar

2023-09-30

19/96


Drivmedel stationstankning - Preem

2022-04-15

19/126


Dryckesautomater 2017

2024-09-29

20/105


Elektroniska körjournaler

2025-07-15

20/40


Elenergi 2021

2024-12-31

20/181


Enkätverktyg

2026-04-30

19/167


Enskilda placeringar bostad särskild service LSS/Sol, barn och vuxen

2022-04-30

20/4


Entrémattor

2022-06-03

18/104


E-tillsyn via kamera

2021-11-30

19/177


Filmer och TV-spel

2022-06-30

18/75


Finansiella tjänster

2024-03-31

18/102


Flyttjänster

2022-03-31

17/178


Fordon

2024-02-03

19/67


Fordonsleasing inklusive tjänster 2019

2024-10-14

20/183


Formar för matdistribution

2025-02-28

21/32


Formgjutna hörselskydd

2024-09-30

20/30


Fysiska och digitala utskickstjänster

2025-03-31

20/36


Fönsterputsning

2022-02-28

16/190


Företagshälsovård

2023-09-30

21/77


Företagshälsovård Handledning och grupputveckling

2023-09-30

21/79


Företagsupplysning

2021-06-16

20/75


Förmögenhetsbrottsförsäkring

2023-12-31

19/113


Förskolemöbler

2024-02-14

20/22


Förskollärarprogrammet (210 hp)

2029-01-31

20/71


Handledartjänst - Personal inom elevhälsan och rektorer

2022-20-11

21/91


Handledartjänster - Personal inom omsorg och psykiatri vuxen

2022-01-31

17/120 D


Handledartjänster - Chefer inom socialtjänsten

2022-01-31

17/120 A


Handledartjänster - Personal inom korttidsvistelse och avlastning inom barn och unga

2022-01-31

17/120 C


Handledartjänster - Socionomer inom myndighetsutövning

2022-01-31

17/120 B


Hobbymaterial

2022-12-20

19/8


HPV vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2025-08-31

19/129


HR-system

2033-04-19

21/88


HVB barn och unga

2023-08-31

20/45


HBV vuxen

2025-09-14

21/227


HVO100 - drivmedel via pump

2023-03-31

19/135


Hyra av läktare till Eksjö International Tattoo 2020

2022-12-31

19/87


Hämtning av avfall: Eksjö tätort samt västra

2024-12-31

20/13 A


Hämtning av avfall: Eksjö östra kommundelen

2024-12-31

20/13 B


Högskolelärare IT-spåret

2022-07-31

18/23


Idrottsmateriel och service

2023-07-31

19/39


Industriteknisk utbildning

2024-07-31

20/73


IT stödsystem för Räddningstjänsten

2030-12-31

20/47


IT-system för uppföljning och upphandling av livsmedel

2026-05-31

19/97


itslearning

2025-06-30

21/70


It-stöd för upphandling

2021-12-31

20/9


It-stöd skolskjutsplanering

2022-08-31

15/99


IT-system för uppföljning och upphandling av livsmedel

2026-05-31

19/97


Kemtekniska produkter, städredskap, personligt skydd, mjukpapper och plastprodukter

2025-09-30

21/156


Kioskvaror

2024-04-30

20/61


Klottersanering

2024-05-31

21/47


Kommunförsäkring

2023-12-31

19/33


Kommunförsäkring

2023-12-31

19/108


Konsulentstödda familjehem och jourhem barn och unga

2026-03-31

21/228


Konsultansvarsförsäkring

2023-12-31

19/115


Konsulttjänster för utveckling av Intranät i SiteVision

2021-10-19

19/148


Kontantkort

2024-05-31

20/146


Kontorsmöbler

2022-01-31

18/103


Kontors- och skolmaterial samt kopieringspapper

2026-02-29

22/9


Kostdatasystem

2021-12-31

15/72


Kravhantering och inkassotjänster med mera

2024-06-06

18/105


Kuvert med tryck

2023-05-31

18/124


Köksutensilier

2023-08-20

19/75


Köksutensilier - köksmaskiner

2023-05-02

18/127


Larmutryckning och bevakning

2024-04-30

20/17


Litteratur 2020

2025-10-14

20/10


Livsmedel - Frukt och grönt

2023-04-30

17/159 D


Livsmedel - Färsk Fisk

2022-04-30

17/62


Livsmedel - Färskt bröd, dagliga leveranser

2022-04-30

18/130


Livsmedel - Färskt bröd, kakor och bakverk - Leverans 1-2 gånger/vecka

2022-04-30

17/74 a


Livsmedel - Färskt, fryst nötkött

2023-04-30

17/159 E


Livsmedel - Huvudleverantör

2023-04-30

17/159 A


Livsmedel - Kompletteringshandel i butik

2026-02-28

21/140


Livsmedel - Mejerivaror

2023-04-30

17/159 B


Livsmedel - Potatis

2023-04-30

18/14


Livsmedel - Ägg

2023-04-30

17/159 C


Ljud och ljus till Eksjö International Tattoo 2020

2022-12-31

19/88


Lyssna- /text-till tal-funktion

2022-11-30

19/171


Lås- och entrésystem

2025-05-31

21/155


Lärare för Behandlingspedagog Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

2022-06-18

19/101


Lärarresurser inom sjuksköterskeprogrammet

2022-06-18

19/101


Läromedel 2017

2022-02-22

19/103


Lönelänken

2022-03-26

21/122


Maskindiskmedel till storhushåll inklusive service

2023-03-16

20/48


Mattransporter - Eksjö tätort

2024-03-31

19/156 A


Mattransporter - Östra kommundelen

2024-03-31

19/156 B


Medicinska undersökningar

2023-09-30

21/78


Meröppet-system på bibliotek

2024-04-30

20/26


Mobiltelefoner

2024-02-28

20/66


Montering av digital lås

2022-12-31

21/58


Montering av stripes på fordon

2023-10-14

19/146


Motorfordonsförsäkring

2023-12-31

19/112


Möbler 2017

2022-10-14

19/104


Namnskyltar

2023-07-31

19/100


Nyttjanderättsavtal tilläggsmoduler i 2HR

2025-01-09

19/64


Omhändertagande av läkemedel

2021-12-31

20/6


Oribi AB - programvara

2022-06-30

21/129


Outplacementtjänst

2021-07-31

17/19


Packmaskiner

2023-02-28

16/216


Parkeringsövervakning

2026-01-31

18/21


Pedagogoska läromedel

2022-10-14

19/12


Pensionskonsulttjänst

2024-05-31

18/108


Placering avseende boende för en pojke enligt LSS 9 § 8

2022-03-30

20/153


Polyglutt - Inlästa läromedel

2021-06-30

20/104


Postförmedlingstjänster 2017

2023-03-18

19/143


Postförmedlingstjänster 2017 osorterad samhällsinformation

2023-10-02

19/144


Ramavtal för hantverkstjänster - bygg

2021-09-18

17/81


Ramavtal för hantverkstjänster - elarbeten

2022-04-14

17/128 B F


Ramavtal för hantverkstjänster - golvarbete

2025-03-31

10/168 A


Ramavtal för hantverkstjänster - måleriarbeten

2024-04-14

19/168


Ramavtal för hantverkstjänster - ventilationsarbeten

2023-01-31

18/123 A


Ramavtal för hantverkstjänster - VS-arbete

2022-03-31

17/131 A B


Ramavtal konsultuppdrag brounderhåll

2022-12-31

18/56


Restvärderäddning

2031-09-22

21/31


Resursbedömningssystem

2024-07-31

20/112


Revision 17 Fördjupad granskning 2

2021-12-31

20/139


Revision 17 Fördjupad granskning 3

2021-12-31

20/139


Revision 17 Fördjupad granskning 4

2021-12-31

20/140


Rondering objekt

2022-11-30

19/149


RPA-system inklusive konsulttjänster

2024-08-31

19/150


Rättsdatabas

2023-10-31

20/154


Rättsskyddsförsäkring

2023-12-31

19/110


Signering med BankId och Mobilt BankId

2022-11-26

17/177


Skadedjursbekämpning

2023-12-31

19/84


Sjuk- och förbandsmaterial

2023-02-28

19/31


Skola 24

2022-06-30

20/64


Skolmöbler

2024-08-31

21/27


Skolskjuts 2020

2026-06-30

20/34


Skorstensfejartjänster

2024-05-31

19/1


Skribenttjänst

2025-12-31

21/150 B


Skrivare och kopiatorer (MFP)

2023-04-30

18/129


Skuldförvaltningstjänst

2025-12-31

20/15


Skötsel av grönytor

2025-03-31

21/35


Socialsekreterare inom barn och unga

2022-02-28

17/104


Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

2022-02-28

17/104


Socialsekreterare inom missbruk

2022-02-28

17/104


Socialsekreterare inom psykiska funktionshinder / LSS

2022-02-28

17/104


Storköksutrustning 2016

2022-08-26

18/145


Städtjänster

2023-05-31

18/131


Stödboende 2017 barn och unga

2023-03-31

19/69


Symaskiner

2024-01-15

20/8


Tjänstereseförsäkring

2023-12-31

19/109


Tjänsteresor med tåg

2027-06-30

20/97


Tryckeritjänster

2025-10-15

21/74


Trygghetslarm och larmmottagning

2023-08-31

19/79


Utbildningsledare och huvudlärare i arkitektur

2022-05-31

19/24


Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2023-08-31

19/128


VAN-tjänst operatör

2029-03-14

12/29


VD & Styrelseansvarsförsäkring

2023-12-31

19/111


Webbpubliceringsverktyg

2026-04-29

17/75


Verksamhetssystem för sociala sektorn

2042-12-31

18/100


WinLas hyresavtal

2023-12-31

18/26


Visma Addo - Digital signering

2023-06-09

20/80


Värdehanteringstjänster

2023-05-31

19/105


Yrkeskläder 2016-2

2022-10-01

18/146


Yrkesskor 2020-2

2025-11-24

22/47


Kontakt

Upphandlingsenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

upphandling@eksjo.se

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Pågående upphandling och avtal vid Eksjö kommun

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.