Logotyp Eksjö kommun

Privat utförare av hemtjänst

Privata företag kan ansöka om att bli godkända som leverantörer av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem i Eksjö kommun.

Krav som leverantören ska uppfylla


För att bli privat utförare måste du lämna in en ansökan till Eksjö kommun. Det finns inget sista ansökningsdatum utan ansökningarna tas emot löpande. Eksjö kommun har vissa krav som leverantörerna ska uppfylla för att bli godkända. Kraven och den ekonomiska ersättningen är lika för kommunen och för privata leverantörer, så alla konkurrerar på samma villkor.

Kraven och de villkor som gäller finns i förfrågningsunderlaget. Alla sökande som uppfyller kraven blir godkända som leverantörer av hemtjänst i Eksjö kommun.

Ansökan, avtal och dokument

Blanketten "Ansökan – utförare" får du genom att kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller via e-post kommun@eksjo.se

Ersättning för beviljade insatser inom hemtjänsten

Ersättning avser kronor per timma för beviljade omvårdnads- och serviceinsatser. Privata utförare är i denna prissättning kompenserade för skillnader i momsregler.

I hemtjänstersättningen per beviljad hemtjänsttimma ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande såsom personal-, lokal-, material-, transport-, administrations- och ledningskostnader samt kostnader för kringtid.

Privata aktörer får ersättning enligt beloppen nedan, enligt beslut i kommunfullmäktige. Ersättningen gäller från den 1 januari 2021.

  • 384 kronor per timma för service utförd av privat aktör
  • 426 kronor per timma för omsorg utförd av privat aktör

Länkar

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se