Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Planerade och pågående upphandlingar samt avtal

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud. Här finns också en lista över pågående avtal som kommunen har tecknat.

Aktuella direktupphandlingar

 • Eksjö kommun inbjuder till anbudsgivning avseende Arbetsmiljöutbildningar. För att ta del av underlaget kontakta Martina Jönsson, martina.jonsson1@eksjo.se. Sista anbudsdag: 2023-10-10.
 • Eksjö kommun inbjuder till anbudsgivning avseende Läktare till Eksjö International Tattoo. För att ta del av underlaget kontakta Oscar Götesson, oscar.gotesson@eksjo.se. Sista anbudsdag: 2023-10-19.

Pågående avtal

Här finns en lista över pågående avtal som kommunen har tecknat. De kommunala bolagens specifika avtal är inte med, bara om de är koncernövergripande. Avtalen kan avslutas tidigare än angivet datum.

Listan, som är i bokstavsordning, uppdateras cirka två gånger per år.

Tabellen visar vilka pågående avtal som finns i kommunen, datum för hur länge avtalet gäller samt avtalsnummer.
Avtal

Gäller som längst till

Avtals­nummer


Alkylatbensin och oljor

2023-11-30

19/130


AMEa WEb

2025-07-02

19/107


Analystjänster

2024-12-31

19/42


AV-produkter, hemelektronik och tjänster

2023-12-31

19/2


Barnvagnar

2026-09-30

22/194


Bedömningslärare

2026-03-31

21/209


Beläggningsarbeten Eksjö kommun 2020

2024-12-31

20/124


Bemanning sjuksköterska

2024-09-30

20/113


Bemanning socialsekreterare

2026-12-01

22/219


Bostad med särskild service LSS / SoL, daglig verksamhet

2026-04-30

21/220


Böcker

2024-01-31

21/216


Cyklar (förskola)

2026-09-30

22/195


Cyklar och elcyklar

2027-04-19

23/3


Digital signering

2023-12-22

A22/28


Digital rundtursupplevelse

2024-01-31

21/71


Digital tidrapportering av assistanstimmar till Försäkringskassan

2025-04-30

20/150


Digitala läromedel

2027-01-31

23/22


Distansutbildning

2024-07-31

20/28


Drivmedel stationstankning - Qstar

2023-09-30

19/96


Dryckesautomater 2017

2024-09-29

20/105


Elektroniska körjournaler

2025-07-15

20/40


Elenergi 2021

2024-12-31

20/181


Engångshandskar

2026-04-19

22/84


Enkätverktyg

2026-04-30

19/167


Entrémattor

2027-01-31

23/29


Filmer och TV-spel

2026-06-30

22/62


Finansiella tjänster

2024-03-31

18/102


Flyttjänster

2026-10-31

22/120


Fordon

2024-02-03

19/67


Fordonsleasing inklusive tjänster 2019

2024-10-14

20/183


Formar för matdistribution

2025-02-28

21/32


Formgjutna hörselskydd

2024-09-30

20/30


Fysiska och digitala utskickstjänster

2025-03-31

20/36


Fönsterputsning

2026-02-28

22/12


Företagshälsovård

2023-09-30

21/77


Företagshälsovård Handledning och grupputveckling

2023-09-30

21/79


Företagsupplysning

2024-06-16

23/59


Förmögenhetsbrottsförsäkring

2023-12-31

19/113


Förskolemöbler

2024-02-14

20/22


Förskollärarprogrammet (210 hp)

2029-01-31

20/71


Glasmästeritjänst

2024-10-31

21764


GPS-styrd linjeringsrobot

2024-04-26

22/50


Handledartjänster - Chefer inom socialtjänsten

2026-04-30

21/213A


Handledartjänster - Personal inom verkställighet barn och unga

2026-04-30

21/213C


Handledartjänster - Personal in verkställighet vuxen

2026-04-30

21/213D


Handledartjänster - Socionomer inom myndig-hetsutövning

2026-04-30

21/213B


Hantverkstjänster - Byggnadsarbeten

2025-12-14

21/152


Hantverkstjänster - El-arbeten

2026-04-14

22/4


Hantverkstjänster - Golvarbeten

2027-04-30

23/28


Hantverkstjänster - Måleriarbeten

2024-04-14

19/168


Hantverkstjänster - Ventilationsarbeten

2024-01-31

18/123


Hantverkstjänster - VS-arbeten

2026-03-31

22/3


HPV vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2025-08-31

19/129


HR-system

2033-04-19

21/88


HVB barn och unga

2023-08-31

20/45


HBV vuxen

2025-09-14

21/227


HVO100 - drivmedel via pump

2024-03-31

19/135


Hämtning av avfall: Eksjö tätort samt västra kommundelen

2024-12-31

20/13 A


Hämtning av avfall: Eksjö östra
kommundelen

2024-12-31

20/13 B


Högskolelärare IT-spåret

2025-05-31

22/28


Industriteknisk utbildning

2024-07-31

20/73


Inlästa läromedel

2026-06-30

23/41


IT stödsystem för Räddningstjänsten

2030-12-31

20/47


IT-system för uppföljning och upphandling av livsmedel

2026-05-31

19/97


itslearning

2025-06-30

21/70


It-stöd för upphandling

2023-12-20

22/224


It-stöd skolskjutsplanering

2024-08-31

15/99


IT-system för uppföljning och upphandling av livsmedel

2026-05-31

19/97


Kemtekniska produkter, städredskap, personligt skydd, mjukpapper och plastprodukter

2025-09-30

21/156


Kioskvaror

2024-04-30

20/61


Klottersanering

2024-05-31

21/47


Kommunförsäkring

2023-12-31

19/33


Kommunförsäkring

2023-12-31

19/108


Konsulentstödda familjehem och jourhem barn och unga

2026-03-31

21/228


Konsultansvarsförsäkring

2023-12-31

19/115


Kontantkort

2024-05-31

20/146


Kontorsmöbler

2026-01-31

22/15


Kontors- och skolmaterial samt kopieringspapper

2026-02-29

22/9


Kostdatasystem

2023-12-31

15/72


Kravhantering och inkassotjänster med mera

2024-06-06

18/105


Kuvert med tryck

2027-05-31

23/10


Köksutensilier

2023-08-20

19/75


Larmutryckning och bevakning

2024-04-30

20/17


Lekmaterial inne- och utelek

2026-09-30

22/191


Lekmöbler och lekmattor och lärande

2026-09-30

22/192


Litteratur 2020

2025-10-14

20/10


Livsmedel - Färsk fisk

2026-04-30

21/102


Livsmedel - Färskt bröd, dagliga leveranser

2027-04-30

22/217


Livsmedel - Färskt bröd, kakor och bakverk - leverans 1-2 gånger/vecka

2026-04-30

21/104


Livsmedel - Honung

2027-04-30

22/85


Livsmedel - Huvudleverantör

2027-04-3022/44


Livsmedel - Kompletteringshandel i butik

2026-02-28

21/140


Livsmedel - Krisberedskap

2027-08-31

23/121


Livsmedel - Nötkött ekologiskt

2027-04-30

22/138


Livsmedel - Potatis

2027-04-30

21/135


Livsmedel - Ägg

2027-04-30

22/59


Ljud, ljus och scen

2025-05-31

22/26


Lås- och entrésystem

2025-05-31

21/155


Läkemedelsskåp

2026-12-05

21/164


Lärare för Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning grund

2024-08-31

21/53


Lärare för Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fördjupning

2025-08-31

21/42


Lärare i grafisk design

2024-08-31

21/107


Lärare i visualisering - Technical artist

2024-08-31

21/108


Lärare i visualisering - 3D artist

2024-08-31

21/109


Lärare i visualisering - Arkitektur och inredning

2024-08-31

21/85


Lärarresurser inom sjuksköterskeprogrammet

2025-01-19

19/158


Maskindiskmedel till storhushåll inklusive service

2022-03-16

20/48


Mattransporter - Eksjö tätort

2024-03-31

19/156 A


Mattransporter - Östra kommundelen

2024-03-31

19/156 B


Medicinska undersökningar

2023-09-30

21/78


Meröppet-system på bibliotek

2024-04-30

20/26


Mobiltelefoner

2024-02-28

20/66


Montering av stripes på fordon

2023-10-14

19/146


Montering av stängsel och områdesskydd

2025-04-10

22/13


Motorfordonsförsäkring

2023-12-31

19/112


Möbler för vård och omsorg

2026-10-02

22/209


Möbler för boende och hemnära miljöer

2026-10-02

22/210


Namnskyltar

2023-07-31

19/100


Nyttjanderättsavtal tilläggsmoduler i 2HR

2025-01-09

19/64


Oribi AB - programvara

2023-06-30

21/129


Outplacementtjänst

2025-07-31

21/1


Parkeringsövervakning

2026-01-31

18/21


PC med tillbehör och tillhörande tjänster

2026-01-12

A21/33


Pensionskonsulttjänst

2024-05-31

18/108


Plattor och Chromebooks med tillbehör och tillhörande tjänster

2026-12-31

22/221


Polyglutt förskola och skola

2026-06-30

23/23


Postförmedlingstjänster 2017

2027-02-19

23/34


Postförmedlingstjänster 2017 osorterad samhällsinformation

2027-02-19

23/46


Profilprodukter

2027-03-31

22/143


Restvärderäddning

2031-09-22

21/31


Resursbedömningssystem

2024-07-31

20/112


Rondering objekt

2023-11-30

19/149


Rättsdatabas

2023-10-31

20/154


Rättsskyddsförsäkring

2023-12-31

19/110


Sitevision webutveckling

2025-01-01

22/218


Sjuk- och förbandsmaterial

2028-02-28

23/14


Skadedjursbekämpning

2023-12-31

19/84


Skola 24

2024-06-30

22/116


Skolmöbler

2024-08-31

21/27


Skolskjuts 2020

2026-06-30

20/34


Skorstensfejartjänster

2024-05-31

19/1


Skribenttjänst

2025-12-31

21/150 B


Skrivare och kopiatorer (MFP)

2027-05-31

A23/10


Skuldförvaltningstjänst

2025-12-31

20/15


Skötsel av grönytor

2025-03-31

21/35


Sountrap

2024-08-31

23/98


Stationstankning 2021

2026-03-24

22/125


Storköksutrustning 2020

202606-26

22/177


Städtjänster

2027-05-31

23/2A,23/2B, 23/2C


Stödboende 2022

2027-03-31

23/58


Tekniska konsulter - Arkitekt bygg

2026-06-14

22/21


Tekniska konsulter - Brandskydd

2026-11-14

22/134


Tekniska konsulter - Byggnadskonstruktion

2026-11-14

22/133


Tekniska konsulter - El, tele- och datasystem

2026-08-14

22/58


Tekniska konsulter - Landskapsarkitekt

2026-12-14

22/136


Tjänst som lärare till kursen Kommunikations och samtalsmodeller

2024-07-31

22/36


Tjänst som lärare till kursen Socialt arbete och behandlingsmetoder

2024-07-31

22/33


Tjänst som lärare till kursen Utvecklingspsykologi

2024-07-31

22/32


Tjänst som lärare till kursen Socialrätt och dokumentation

2024-07-31

22/35


Tjänstereseförsäkring

2023-12-31

19/109


Tjänsteresor med tåg

2027-06-30

20/97


Tolk- och översättningstjänster

2026-10-31

22/137


Tryckeritjänster

2025-10-15

21/74


Tryckta läromedel

2027-03-31

23/23


Trygghetslarm och larmmottagning

2024-03-31

19/79


Upphandlingssystem

2023-12-20

22/224


Uppläsningsfunktion WebReader

2025-12-31

23/9


Utbildningsledare och huvudlärare i arkitektur

2024-05-31

22/29


Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2021

2027-08-31

23/107


VAN-tjänst operatör

2029-03-14

12/29


Vass- och vegetationsklippning, slyröjning med mera i sjö- och våtmarker

2026-02-14

22/45


VD & Styrelseansvarsförsäkring

2023-12-31

19/111


Webbpubliceringsverktyg

2026-04-29

17/75


Verksamhetssystem för sociala sektorn

2042-12-31

18/100


WinLas hyresavtal

2023-12-31

18/26


Visma Addo - Digital signering

2024-06-09

23/68


Vitvaror

2025-05-21

21/126


Värdehanteringstjänster

2024-05-31

19/105


Yrkeskläder 2020 A och 2020 B

2024-10-01

22/183

22/184


Yrkesskor 2020-2

2025-11-24

22/47


Återbruk inklusive tillhörande tjänster

2026-04-19

22/190


Upphandlingsplan 2023

Här kan du se Eksjö kommuns planerade upphandlingar 2023

Observera att planen kan komma att ändras och att planerade upphandlingar både kan tillkomma för 2023 och att andra kan tas bort eller flyttas framåt i tiden.

Planen är listad i bokstavsordning och har inget med i vilken ordning upphandlingarna eventuellt kommer genomföras.

För annonserade upphandlingar, se Aktuella upphandlingar Länk till annan webbplats..

Upphandlingar

 • Asfalt
 • Automat för mensskydd
 • Avfallscontainer
 • Besiktning av gymnastik- och idrottshallar
 • Bryggor
 • Cyklar och elcyklar
 • Distansutbildning
 • Faktureringssystem
 • Fasadmålning Vandrarhemmet och Fornminnesgården
 • Finansiella tjänster
 • Fordon
 • Fönstermålning Juventum
 • Fönstermålning Östanåskolan
 • Företagshälsovård
 • Förskolemöbler
 • Gata - Nannylund
 • Grevhagen rivning sporthall
 • Handledartjänst
 • Hantverkstjänster golv
 • Hantverkstjänster Ventilationsarbeten
 • HVB barn och unga *(avrop genom Adda)
 • HVO100 - drivmedel via pump
 • Idrottsmateriel och service
 • Kioskvaror
 • Klottersanering
 • Kompressorer fjärrvärmeverket
 • Kulturscen
 • Köksutrustning
 • Larmutryckning och bevakning
 • Marieberg kök
 • Maskindiskmedel till storhushåll inkl. service
 • Maskinentreprenad Mycklafon, pumpstation
 • Mattransporter
 • Mobiltelefoner
 • Montering av stripes
 • Namnskyltar
 • Ny karta
 • Packmaskiner
 • Parkeringsövervakning
 • Pensionsadministration
 • Rondering objekt
 • Serviceavtal kompressorer
 • Skogshyddan – energi, solceller etc
 • Slam- och spoltjänst
 • Storköksservice
 • Städtjänster
 • Stödboende 2017 barn och unga *(avrop genom Adda)
 • Trygghetslarm och larmmottagning
 • Utbyggnad omkädningsrum
 • Vaccin *(avrop genom Adda)

Kontakt

Upphandlingsenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

upphandling@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Kommande och pågående upphandlingar samt avtal vid Eksjö kommun

Eksjö kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader till kommunens verksamheter. Aktuella upphandlingar annonseras och du som leverantör kan lämna anbud. Här finns också en lista över pågående avtal som kommunen har tecknat.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.