Logotyp Eksjö kommun

Träffpunkter för seniorer och anhöriga

Kommunens träffpunkter för seniorer och anhöriga är mötesplatser som erbjuder stimulans och social gemenskap genom olika aktiviteter. På träffpunkterna kan du delta i aktiviteter, finna vänner, umgås under enklare former, känna samhörighet och få ett stöd i vardagen.

Varje träffpunkt formas och styrs efter önskemål och behov hos dig och andra besökare. Därför ser träffpunkternas utbud av aktiviteter och öppettider olika ut. Kommunen har samordnare som samordnar aktiviteterna på träffpunkterna och de särskilda boendena tillsammans med frivilligarbetare och personal.

OBS! Samtliga aktiviteter och verksamhet på träffpunkter och särskilt boende, samt väntjänst och anhörigstöd (enligt programmet nedan), kommer endast hållas öppna och genomföras om det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Träffpunkter i kommunen


Träffpunkt Elvings
, Apoteksgränd 2, Eksjö
Träffpunkt Snickaren, Snickaregatan 11, Eksjö
Träffpunkt Tuvan, Oxtorgsgatan 8 B, Eksjö
Träffpunkt Bobinen, Säterigatan 2, Mariannelund
Träffpunkt Kvarnarp, Muntesalen, Dukers väg 30, Eksjö

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00


Samordnare för aktivitet- och frivilligverksamheten:
Inger Häll
Telefon: 0381-421 85

Rostita Jarl
Telefon: 0381-421 86