Logotyp Eksjö kommun

Bidrag till organisationer och föreningar

Är du med och driver en brukarorganisation eller intresseförening inom social verksamhet? Då har ni möjlighet att söka bidrag för både lokal- och verksamhetskostnader.

Föreningsbidrag följer den politiska viljeinriktningen att stödja föreningar som bidrar med aktiviteter riktade till människor inom social verksamhet.

Syftet med bidraget är att stödja möjligheter till att stimulera medborgarnas engagemang, bidra till en meningsfull fritid, motverka ensamhet och ohälsa och därmed öka människors fysiska, psykiska och sociala hälsa. Bidrag kan sökas både för lokalbidrag och för verksamhetsbidrag.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober varje år.

Kontakt

Sociala sektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-166 00