LYSSNA

Dödsboanmälan

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersättas med en dödsboanmälan.

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och de efterlevandes tillgångar och skulder. Om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan en bouppteckning i vissa fall ersättas med en dödsboanmälan.

En dödsbo­anmälan kan göras om:

  • dödsboets tillgångar endast räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet
  • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet i Sverige eller utomlands
  • den avlidnes efterlevande maka eller make inte har några gemensamma tillgångar med den avlidne
  • den avlidne var folkbokförd i Eksjö kommun den 1 november året före dödsfallet
  • kända efterlevande saknas

Dödsboanmälan görs av handläggare vid kommunens biståndsenhet som skickar den till Skatteverket.

Kontakt

Biståndsenheten

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Telefontid:
Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Detta gäller alla handläggare. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Dödsboanmälan i Eksjö kommun

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersättas med en dödsboanmälan.

Biståndsenheten har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30. Detta gäller alla handläggare. Övrig tid kan du lämna meddelande till handläggare som kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.