Logotyp Eksjö kommun

God man, förvaltare och förmyndare

Om en person har svårt att själv ta tillvara sina intressen kan detta skötas av en god man eller förvaltare. De hjälper till med att bevaka personens ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

Höglandets överförmyndarverksamhet

Huvuduppgiften för överförmyndaren är att utöva tillsyn och kontroll över gode män, förvaltare och förmyndare.

Från januari 2019 har Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt överförmyndarkansli. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns i Vetlandalänk till annan webbplats. Lokalkontor finns i Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö.

På Vetlanda kommuns webbplats kan du läsa mer om detta:

  • Ansök om att få god man/förvaltare
  • För dig som har god man/förvaltare
  • För dig som är god man/förvaltare
  • Är du intresserad av att bli god man/förvaltare?
  • För dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare

Höglandets överförmyndarverksamhet, Vetlanda

Stängt för besök tillsvidare
För att minska risken för smittspridning av corona-viruet tar överförmyndarverksamheten tillsvidare inte emot några besök. Detta gäller även för lokalkontoret i Eksjö.

Det gemensamma överförmyndarkansliet finns i Vetlanda.

Telefon: 0383-971 72
E-post: overformyndaren@vetlanda.se

Besöksadress: Storgatan 7 A i Vetlanda

Telefontid:
Måndag–torsdag, klockan 9–12

(Ordinarie besökstid:
Måndag–torsdag, klockan 9–12
Besök under övriga tider i mån av tid.)

Lokalkontoret i Eksjö

Adress: Södra Kyrkogatan 4, våning 2 i Förvaltningshuset i Eksjö

Lokalkontoret stängt för besök tills vidare
För att minska risken för smittspridning av corona-viruet tar överförmyndarverksamheten tillsvidare inte emot några besök. Detta gäller även för lokalkontoret i Eksjö.

(Ordinarie besökstider: Lokalkontoret i Eksjö är öppet för besök på tisdagar.
Besökstid: tisdagar klockan 10–12. Övrig tid på tisdagar är det tidsbokning.)

Kontaktuppgifter finns under rubriken "Överförmyndarkansliet i Vetlanda"

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den myndighet inom kommunen som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Till Överförmyndarnämnden vänder du dig också om du behöver ha ett förvaltarfrihetsbevis.

Sedan den 1 januari 2019 har Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommuner en gemensam överförmyndarnämnd. Kontakt med överförmyndarnämnden sker via överförmyndarverksamheten i Vetlanda.

Ledamöter och ersättare i Överförmyndarvnämnden

Kontakt

Överförmyndarkansliet i Vetlanda

Besök:

Storgatan 7 A Vetlanda

Post:

Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda

Telefon:

0383-971 72

E-post:

overformyndaren@vetlanda.se


Öppettider på lokalkontoret i Eksjö
hittar du under rubriken "Lokalkontoret i Eksjö" ovan.